Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Leszek Nazwisko: Lindner

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Climatostratigraphy of interglacials in Poland: Middle and Upper Pleistocene lower boundaries from a Polish perspective.  [ LINK ]
QUATERNARY INTERNATIONAL Tom 292 r. 2013, str. 10.1016/j.quaint.2012.11.018 / 113-123 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Małgorzata Nita
2. Origin and age of Pleistocene ‘mixed gravels’ in the northern foreland of the Carpathians.
ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE Tom 83 Nr 1 r. 2013, str. 29-36 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
3. Late Early and early Middle Pleistocene limits of Scandinavian glaciations in Poland and Ukraine.
QUATERNARY INTERNATIONAL Tom 271 r. 2012, str. doi:10.1016/j.quaint.2010.07.027 / 31-37 (Artykuł)
Petro Gozhik, Leszek Lindner, Leszek Marks
4. Czy i gdzie mamy w Polsce ślady przedostatniego interglacjału (lubawskiego, lubelskiego)?
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 56 Nr 5 r. 2008, str. 398-403 (Artykuł)
Leszek Lindner
5. Pleistocene stratigraphy of Poland and its correlation with stratotype sections in the Volhynian Upland (Ukraine).
GEOCHRONOMETRIA Tom 31 r. 2008, str. 31-37 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
6. Późnoplejstoceński rozwój doliny Niemna w rejonie Grodna na Białorusi.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 56 Nr 1 r. 2008, str. 73-80 (Artykuł)
Leszek Lindner, Aleksander Sańko
7. Propozycja interglacjalnych stanowisk stratotypowych dla środkowego plejstocenu Polski.
BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 428 r. 2008, str. 35-54 (Artykuł)
Leszek Lindner, Barbara Marciniak
8. Plejstocen w dolinie Supraśli między Fastami a Wasilkowem na północ od Białegostoku
PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Tom 16 r. 2007, str. 43-58 (Artykuł)
Leszek Lindner, Julia Semil
9. Proposal of a stratigraphic subdivision of the Quaternary of Poland.
QUATERNARY INTERNATIONAL Tom 167-168 r. 2007, str. 32-32 (Komunikat)
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks
10. Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 55 Nr 2 r. 2007, str. 115-118 (Artykuł)
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks
11. Stanowisko osadów jeziornych interglacjału murawińskiego (eemskiego) w Rumlówce koło Grodna (Białoruś).
BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 425 r. 2007, str. 75-86 (Artykuł)
Barbara Marciniak, Jadwiga Jełowiczewa, Leszek Lindner, Aleksander Sańko
12. Stratygrafia czwartorzędu Polesia Wołyńskiego (NW Ukraina).
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA Tom 57 Nr 1 r. 2007, str. 7-41 (Artykuł)
Leszek Lindner, Andrej Bogucki, Roman Chlebowski, Petro Gożik, Jadwiga Jełowiczewa, Józef Wojtanowicz, Iwan Zalesski
13. Sytuacja geologiczna i skład mineralny głównych wysp lessowych w dorzeczu środkowego i górnego Dniestru na obszarze Ukrainy i Białorusi.
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA Tom 57/7 r. 2007, str. 165-188 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Petro Gożik, Leszek Lindner, Aleksander Sańko
14. Tarasy środkowego i dolnego Dniestru oraz ich znaczenie w badaniach nad plejstocenem Europy
PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Tom 16 r. 2007, str. 27-42 (Artykuł)
Petro Gożik, Leszek Lindner
15. Correlation of Pleistocene deposits in the area between the Baltic and Black Sea, Central Europe
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 50 Nr 1 r. 2006, str. 195-210 (Artykuł)
Leszek Lindner, Andrey Bogutsky, Petro Gozhik, leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
16. Główne problemy stratygrafii i paleogeografii plejstocenu w pracach profesora Stefana Zbigniewa Różyckiego i jego uczniów
BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 419 r. 2006, str. 37-64 (Artykuł)
Leszek Lindner
17. Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 53 Nr 2 r. 2005, str. 145-150 (Artykuł)
Leszek Lindner
18. Main climatic changes in the Quaternary of Poland, Belarus and Ukraine
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 48 Nr 2 r. 2004, str. 97-114 (Artykuł)
Leszek Lindner, Petro Gozhik, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Yadviga Yelovicheva
19. Origin of the younger upper loess of Lublin Upland (Poland) and Volhyn Upland (Ukraine) on the basis of the mineralogical studies
QUAESTIONES GEOGRPHICAE Tom 23 r. 2004, str. 7-32 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner, Andrzej Barczuk, Andrej Bogucki, Petro Gożik, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
20. Znaczenie występowania glin lodowcowych w reperowych profilach lessowych Polski i Ukrainy
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 52 Nr 4 r. 2004, str. 331-335 (Artykuł)
Leszek Lindner, Andrej Boguckij, Roman Chlebowski, Petro Gożik
21. Accumulation conditions of the younger upper loess of Sandomierz Basin, Mid-Carpathian Foreland and Podolian Upland (border between SE Poland and NW Ukraine) on the basis of the geological and mineralogical studies
Annales Universitatis M Curie-Sklodowska Tom 58 Nr 1 r. 2003, str. 7-64 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner, Andrzej Barczuk, Andrey Bogutsky, Petro Gozhik, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
22. Derived marine microfossils in loesses of the last glaciation and their significance in the reconstruction of loess-forming processes in central-eastern Europe
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 47 Nr 2 r. 2003, str. 119-132 (Artykuł)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
23. Okrzemki i sytuacja geologiczna wybranych stanowisk interglacjału ferdynandowskiego w Polsce
BOTANICAL GUIDEBOOKS Tom 26 r. 2003, str. 199-215 (Artykuł)
Barbara Marciniak, Leszek Lindner
24. Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mts.: their development, age and limits
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 47 Nr 3 r. 2003, str. 269-280 (Artykuł)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Barbara Marciniak, Jerzy Nitychoruk
25. Stratigraphy and sedimentology of the Bug loess (Pleistocene: Upper Vistulian) between Kiev and Odessa (Ukraine)
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 47 Nr 3 r. 2003, str. 261-268 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Petro Gozhik, Leszek Lindner, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
26. Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskaminiałości redeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina)
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 51 Nr 3 r. 2003, str. 256-257 (Artykuł konferencyjny)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
27. Correlation of main climatic glacial-interglacial and loess-palaeosol cycles in the Pleistocene of Poland and Ukraine.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 52 Nr 4 r. 2002, str. 459-469 (Artykuł)
Leszek Lindner, Andrey Bogutsky, Petro Gozhik, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
28. Geneza i wiek przełomu Wiernej Rzeki (Łososiny) w rejonie Bocheńca (SW obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich).
PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Tom 6 r. 2002, str. 21-46 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leonard Mastella
29. Główne cykle klimatyczne w stratygrafii plejstocenu Polski i Ukrainy.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 50 Nr 9 r. 2002, str. 787-792 (Artykuł)
Leszek Lindner, Andrej Bogucki, Petro Gożyk, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
30. Graficzna prezentacja składu minerałów ciężkich lessów na wybranych przykładach z obszaru Polski i Ukrainy.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 50 Nr 6 r. 2002, str. 526-531 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Petro Gozik, Leszek Lindner
31. Pozycja wiekowa środkowo- i późnoplejstoceńskich zjawisk peryglacjalnych w środkowo-wschodniej Europie
PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Tom 8 r. 2002, str. 81-106 (Artykuł)
Leszek Lindner, Andrej Bogucki
32. Warunki akumulacji lessów młodszych górnych Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina) na postawie badań geologicznych i mineralogicznych
PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Tom 8 r. 2002, str. 21-79 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner, Andrzej Barczuk, Andrej Bogucki, Petro Gożik, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
33. Wiek utworów glacjalnych nad dolną Kamienną według analizy geomorfologiczno-litostratygraficznej, datowania metodą TL oraz analizy składu petrograficznego.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 50 Nr 1 r. 2002, str. 87-90 (Artykuł)
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
34. Evolution of the Mid- to Late Pleistocene river network in the southeastern part of the Holy Cross Mountains.
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 45 Nr 4 r. 2001, str. 387-395 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leonard Mastella, Julia Semil
35. Geneticzna interpretacija mineralnogo składu buzkich liesiw sieriednogo pridnieprowja.
GEOŁOGICZNIJ ZURNAŁ (GEOLOGICAL JOURNAL Nr 4 r. 2001, str. 15-18 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner, P Gożik
36. Problem wieku i zasięgu lodowców skandynawskich u brzegu polskich Karpat.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 49 Nr 9 r. 2001, str. 819-821 (Artykuł)
Leszek Lindner
37. Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 49 Nr 12 r. 2001, str. 1180-1185 (Artykuł)
Krystyna Kenig, Leszek Lindner
38. Schema korelacji ledawikowych i miżledawikowych padrazdejalennjau u Pleistocene Polszczy i Bełarusi.
LITASFERA Tom 1(14) r. 2001, str. 22-30 (Artykuł)
Leszek Lindner, Jadwiga Jałowiczawa
39. The age of the oldest Scandinavian glaciations in mid-eastern Poland and southwestern Belarus.
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 45 Nr 4 r. 2001, str. 373-386 (Artykuł)
Leszek Lindner, Barbara Marciniak, Alexander Sanko, Galina Khursevich
40. Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia, Wólka Milenowska k. Kielc, 16 - 19.05.2000
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 48 Nr 8 r. 2000, str. 662-664 (Sprawozdanie)
Leszek Lindner
41. Rzeźba i osady czwartorzędu w strefie Garbu Gielniowskiego (NW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W KIELCACH Tom 4 r. 2000, str. 149-169 (Artykuł)
Leszek Lindner, Julia Semil
42. The age and geological setting of Pleistocene glacigenic beds around the border between Poland and Belarus
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 44 Nr 2 r. 2000, str. 187-197 (Artykuł)
Leszek Lindner, Svetlana Astapova
43. Wstępna charakterystyka porównawcza lessów młodszych górnych Wyżyny Małopolskiej (Polska) i dorzecza środkowego Dniepru (Ukraina) na podstawie badań mineralogicznych
BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 393 r. 2000, str. 95-113 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Piotr Gożyk, Leszek Lindner
44. Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienną i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 47 Nr 2 r. 1999, str. 163-167 (Artykuł)
Leszek Lindner, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
45. Młodoczwartorzędowe tarasy akumulacyjne i osady deluwialne w dolinie środkowej Wisły
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 47 Nr 9 r. 1999, str. 808-812 (Artykuł)
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
46. New approach to stratigraphy of palaeolake and glacial sediments of the younger Middle Pleistocene in mid-eastern Poland
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 43 Nr 1 r. 1999, str. 1-8 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
47. Peryglacjalne procesy wietrzeniowe i warunki akumulacji lessów młodszych na Wyżynie Małopolskiej
ACTA GEOGRAPHICA LODZIENSIA Tom 76 r. 1999, str. 25-40 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
48. First tentative correlation scheme of glacial and interglacial units of the Pleistocene of Poland and Belarus.
QUATERNARY STUDIES IN POLAND Tom 15 r. 1998, str. 27-35 (Artykuł)
Leszek Lindner, Y Yelovicheva
49. Lessy i holoceńskie osady deluwialne w Kamieniu Plebańskim koło Sandomierza.
GEOLOGIA Tom 23 r. 1998, str. 29-43 (Artykuł)
S Alexandrowicz, Leszek Lindner
50. Main stratigraphical units of the Pleistocene in southeastern Poland and the northwestern Ukraine, and their correlation in Western and mid-eastern Europe.
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 42 Nr 1 r. 1998, str. 73-86 (Artykuł)
Leszek Lindner, J Wojtanowicz, A Bogutsky
51. Middle Pleistocene lake deposits in southern Podlasie (eastern Poland).
STUDIA GEOLOGICA POLONICA Tom 113 r. 1998, str. 65-83 (Artykuł)
Leszek Lindner, B Marciniak
52. New data on interglacial sediments at Zakrucze near Małogoszcz, the Holy Cross Region.
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 42 Nr 2 r. 1998, str. 201-208 (Artykuł)
Leszek Lindner, A Rzętkowska-Orowiecka
53. Nominacje profesorskie - Leszek Marks.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 46 Nr 3 r. 1998, str. 206-206 (Komunikat)
Leszek Lindner
54. R. Czarnecki - Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia I. Warszawa 1996. Nakładem autora
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 46 Nr 4 r. 1998, str. 306-307 (Recenzja)
W Pożaryski, H Maruszczak, Leszek Lindner
55. The occurrences of four interglacials younger than the Sanian 2(Elsterian 2) Glaciation in the Pleistocene Europe.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 48 Nr 3 r. 1998, str. 247-263 (Artykuł)
Leszek Lindner, B Marciniak
56. Geologic - floristic setting of the Mazovian Interglacial sites in Wilczyn and Lipnica in southern Podlasie (eastern Poland) and their paleogeographic connections.
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 41 r. 1997, str. 381-394 (Artykuł)
Krzysztof Bińka, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
57. Geomorphologic and geologic setting of Quaternary deposits in the vicinity of Janów Podlaski (Eastern Poland).
GEOLOGICAL QUARTERLY Tom 41 Nr 2 r. 1997, str. 243-250 (Artykuł)
Leszek Lindner
58. Glacial and interglacial units in the Pleistpocene of the South Polish Uplands.
QUATERNARY STUDIES IN POLAND Tom 14 r. 1997, str. 53-69 (Artykuł)
Leszek Lindner, J Wojtanowicz
59. Korelacja schematów stratygraficznych plejstocenu wyżyn południowopolskich - zarys problematyki.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 45 Nr 1 r. 1997, str. 76-80 (Artykuł)
Leszek Lindner, J Wojtanowicz
60. Polish Spitsbergen bibliography: Quaternary geology.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 18 Nr 1 r. 1997, str. 65-76 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
61. Środkowoplejstoceńskie jeziora kopalne na tle stratygrafii czwartorzędu w rejonie Janowa Podlaskiego.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 45 Nr 5 r. 1997, str. 484-488 (Artykuł)
Leszek Lindner, B Marciniak
62. Plejstoceńskie osady jeziorne w odsłonięciu Grabanów na południowym Podlasiu.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 44 Nr 11 r. 1996, str. 1131-1134 (Artykuł)
Leszek Lindner, Ryszard Wyrwicki
63. Pomazowieckie osady lodowcowe i wodnolodowcowe w rejonie Białej Podlaskiej i ich wiek w świetle dyskusji nad problemami zlodowacenia Warty w Polsce.
BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 373 r. 1996, str. 87-96 (Artykuł)
Leszek Lindner
64. Problem pochodzenia otoczaków granitu w skałach serii witowskiej w świetle badań petrograficznych.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 44 Nr 9 r. 1996, str. 950-952 (Artykuł)
Leszek Lindner, Antoni Nowakowski
65. Stadiały i interstadiały zlodowacenia Wisły na Niżu Polskim i w Tatrach.
SERIA GEOGRAFIA Tom 57 r. 1996, str. 177-188 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
66. Wiek TL osadów plejstoceńskich w Janowie nad Radomką i problem zasięgu lądolodu zlodowaceń środkowopolskich (odry, warty) w strefie NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 44 Nr 9 r. 1996, str. 935-937 (Artykuł)
Leszek Lindner, S Fedorowicz
67. Wietrzenie mrozowe skał przedczwartorzędowych oraz jego wpływ na rozwój rzeźby północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
ACTA GEOGRAPHICA LODZIENSIA Tom 71 r. 1996, str. 149-164 (Artykuł)
Leszek Lindner
68. Correlation of glacial episodes of the Wisła (Vistulian) Glaciation in the Polish Lowland and mountain regions, and in Scandinavia.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 43 Nr 1 r. 1995, str. 5-15 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
69. Jednostki stadialne i interstadialne ostatniego zlodowacenia (Wurm, Vistulian) w Tatrach Polskich i na Podhalu.
SERIA GEOGRAFIA Tom 27 r. 1995, str. 59-73 (Artykuł)
Leszek Lindner
70. Loesses and their Bedrock in the Southeastern Part of the Miechów Upland (S. Poland).
Annales Universitatis M Curie-Sklodowska Tom Sec. B Nr 50 r. 1995, str. 75-90 (Artykuł)
Leszek Lindner, Anna Siennicka-Chmielewska
71. New approach to a stratigraphic position of the Warta Stage in Poland.
ACTA GEOGRAPHICA LODZIENSIA Tom 68 r. 1995, str. 135-147 (Artykuł)
Leszek Marks, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
72. O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia Wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 45 Nr 11-12 r. 1995, str. 941-944 (Artykuł)
S Fedorowicz, Krzysztof Laskowski, Leszek Lindner
73. The Four Scandinavian Glaciations in the Vistula Gap of South Polish Uplands.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 43 Nr 1 r. 1995, str. 17-27 (Artykuł)
W Pożaryski, H Maruszczak, Leszek Lindner
74. Zarys paleogeomorfologii obszaru Polski podczas zlodowaceń skandynawskich.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 43 Nr 7 r. 1995, str. 591-594 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
75. Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 43 Nr 7 r. 1995, str. 586-591 (Artykuł)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Zbigniew Lamparski, Leszek Marks, Jerzy Nitychoruk
76. Osady czwartorzędowe w strefie północnej krawędzi doliny Wisły na wschód od Brzeska Nowego, Wyżyna Miechowska.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 42 Nr 2 r. 1994, str. 105-112 (Artykuł)
Leszek Lindner, Anna Siennicka
77. Pleistocene glaciations and interglacials in the Vistula, the Oder and the Elbe drainage basins (Central European Lowland).
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 44 Nr 1-2 r. 1994, str. 153-165 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
78. Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny poludniowopolskie.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 42 Nr 7 r. 1994, str. 523-531 (Artykuł)
W Pożaryski, H Maruszczak, Leszek Lindner
79. An attempt of correlation of main climatostratigraphic units of the Quaternary in the marginal zones of continental glaciations in Europe.
Annales Universitatis M Curie-Sklodowska Tom B48 r. 1993, str. 189-207 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
80. Cykliczność zmian klimatycznych podstawą stratygrafii plejstocenu.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 41 Nr 5 r. 1993, str. 329-330 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
81. Geologia czwartorzędu a kartografia geologiczna w Polsce.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 41 Nr 7 r. 1993, str. 491-494 (Artykuł)
Leszek Lindner
82. Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 41 Nr 1 r. 1993, str. 10-21 (Artykuł)
Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk, J Butrym
83. Middle and Late Quaternary evolution of Spitsbergen against global changes.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 14 Nr 3 r. 1993, str. 221-241 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
84. Middle and Late Quaternary evolution of the Hornsund Region, South Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 14 Nr 3 r. 1993, str. 277-294 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
85. Odpowiedź autorom recenzji podręcznika „Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia”.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 41 Nr 11 r. 1993, str. 797-799 (Recenzja)
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks
86. Quaternary of Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 142 Nr 3 r. 1993, str. 219-219 (Komunikat)
Leszek Lindner, Leszek Marks
87. Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988).
ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO Tom 51 Nr 52 r. 1993, str. 34-36 (Artykuł)
Leszek Lindner
88. Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988).
QUATERNARY STUDIES IN POLAND Tom 11 r. 1993, str. 5-16 (Artykuł)
M Baraniecka, Leszek Lindner, T Madeyska, T Wysoczański-Minkowicz
89. Stratygrafia osadów środkowoplejstoceńskich w przełomie Wisły przez wyżyny południowopolskie w świetle analiz termoluminescencyjnych (komunikat wstępny).
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 41 Nr 2 r. 1993, str. 103-106 (Artykuł)
W Pożaryski, H Maruszczak, Leszek Lindner
90. Ostatnia epoka lodowa na obszarze Polski.
WSZECHŚWIAT Tom 93 Nr 2 r. 1992, str. 33-36 (Artykuł)
Leszek Lindner
91. Quaternary landforms, sediments and morphogenetic evolution of Hansbreen-Sofiekammen region, Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 13 Nr 2 r. 1992, str. 91-101 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
92. Age of raised marine beaches of northern Hornsund Region, South Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 12 Nr 2 r. 1991, str. 161-182 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Waldemar Roszczynko, Julia Semil
93. Application of remote sensing to topographic maps of polar areas.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 12 Nr 2 r. 1991, str. 149-160 (Artykuł)
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Leszek Marks, Jerzy Nitychoruk, Ryszard Szczęsny
94. Extents and chronology of stadial advances of the Saalian I ice sheet between the Odra and Dniepr rivers.
Annales Universitatis M Curie-Sklodowska Tom Sec.B - 46 Nr 8 r. 1991, str. 139-153 (Artykuł)
Leszek Lindner, H Maruszczak, V Palienko, J Wojtanowicz
95. Flora interglacjalna w Komarnie koło Białej Podlaskiej, wschodnia Polska.
SERIA GEOGRAFIA Tom 50 r. 1991, str. 511-518 (Artykuł)
K Krupiński, Leszek Lindner
96. Główne jednostki podziału czwartorzędu Polski raz ich korelacja na obszarze środkowej i zachodniej Europy.
BIULETYN GEOLOGICZNY Tom 32 r. 1991, str. 51-91 (Artykuł)
Leszek Lindner
97. Główne jednostki podziału plejstocenu Polski.
SERIA GEOGRAFIA Tom 50 r. 1991, str. 519-530 (Artykuł)
Leszek Lindner
98. Osady czwartorzędowe Południowego Spitsbergenu.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 39 Nr 2 r. 1991, str. 61-68 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
99. Osady interglacjalne w Falęcicach oraz ich znaczenie dla stratygrafii plejstocenu w dorzeczu dolnej Pilicy, Polska Środkowa.
ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE Tom 61 r. 1991, str. 231-256 (Artykuł)
Leszek Lindner, B Marciniak, Maria Ziembińska-Tworzydło
100. Outline of stratigraphy of the Pleistocene and the Holocene in South and Central Spitsbergen.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 39 Nr 2 r. 1991, str. 165-172 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
101. Problemy korelacji głównych jednostek stratygraficznych czwartorzędu środkowo-zachodniej Europy.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 39 Nr 5-6 r. 1991, str. 249-253 (Artykuł)
Leszek Lindner
102. Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 41 Nr 1-2 r. 1991, str. 85-100 (Artykuł)
Leszek Lindner
103. Sytuacja geologiczna, flora, fauna i wiek plejstoceńskich osadów jeziornych w stanowisku Hrud I koło Białej Podlaskiej.
KWARTALNIK GEOLOGICZNY Tom 35 Nr 3 r. 1991, str. 337-362 (Artykuł)
Leszek Lindner, K Krupiński, B Marciniak, Jerzy Nitychoruk, Stanisław Skompski
104. Źródła materiału i warunki akumulacji lessów młodszych Wyżyny Małopolskiej.
BIULETYN GEOLOGICZNY Tom 32 r. 1991, str. 51-91 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
105. Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki, Tatry Zachodnie.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 38 Nr 1 r. 1990, str. 20-26 (Artykuł)
J Butrym, Leszek Lindner, D Okszos
106. Geodynamic aspects of studies of Quaternary inland sediments in South Spitsbergen (attempt to synthesis).
POLISH POLAR RESEARCH Tom 11 Nr 3-4 r. 1990, str. 365-387 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
107. Metodyka wykonywania map fotogoelogicznych południowego Spitsbergenu.
FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII Nr 10 r. 1990, str. 41-50 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, S Ostaficzuk, K Pękala, Ryszard Szczęsny
108. Problem wieku i zasięgu lodowców ostatniego zlodowacenia (Vistulian) w Tatrach Polskich.
KWARTALNIK GEOLOGICZNY Tom 34 Nr 2 r. 1990, str. 339-354 (Artykuł)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk
109. Quaternary landforms and sediments and morphogenetic evolution of the Hilmarfjellet region (Sorkapp Land, Spitsbergen).
PRACE GEOGRAFICZNE UJ Nr 81 r. 1990, str. 65-78 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
110. Quaternary landforms and sediments, and morphogenetic evolution of Treskelen-Hyrnefjellet-Kruseryggen area, Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 11 Nr 3-4 r. 1990, str. 389-400 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
111. Sytuacja geologiczna i florystyczna plejstoceńskich osadów organogenicznych w rejonie Ossówki, południowe Podlasie.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 38 Nr 11 r. 1990, str. 476-483 (Artykuł)
Leszek Lindner, K Krupiński, B Marciniak, Jerzy Nitychoruk
112. Feliksa Zofia Muchowska (1950-1988).
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 37 Nr 12 r. 1989, str. 641-642 (Artykuł)
Leszek Lindner
113. Impact of icebergs on relief development of marine beaches in Spitsbergen.
QUAESTIONES GEOGRPHICAE Tom S.I. 2 r. 1989, str. 111-119 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
114. In memoriam: Stefan Zbigniew Różycki (1906-1989) an eminent Polish Polar geologist.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 10 Nr 1 r. 1989, str. 105-110 (Artykuł)
K Birkenmajer, Leszek Lindner
115. Late Pleistocene and Holocene relief remodelling in the Ebbadalen-Nordenskioldbreen region in Olav V Land, central Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 10 Nr 3 r. 1989, str. 277-301 (Artykuł)
P Kłysz, Leszek Lindner, Leszek Marks, L Wysokiński
116. O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 37 Nr 1 r. 1989, str. 55-57 (Artykuł)
Leszek Lindner, Julia Semil, S Fedorowicz, I Olszak
117. Powierzchniowe formy krasowe na południowym zboczu Stupryggen (Sorkapp Land, Spitsbergen).
KRAS I SPELEOLOGIA Tom 6 r. 1989, str. 58-65 (Artykuł)
Leszek Lindner, P Kłysz
118. Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) - Twórca Polskiej szkoły geologii czwartorzędu.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 37 Nr 1 r. 1989, str. 55-57 (Artykuł)
Leszek Lindner
119. Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988).
ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE Tom 59 Nr 3-4 r. 1989, str. 535-543 (Artykuł)
Leszek Lindner
120. Wystawa dorobku naukowego prof. Stefana Z. Różyckiego.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 37 Nr 7-8 r. 1989, str. 416-417 (Sprawozdanie)
Leszek Lindner
121. Geologic- floristic setting of the Mazovian Interglacial sediments at the Biała Podlaska (Eastern Poland).
ACTA PALAEOBOTANICA Tom 28 Nr 1-2 r. 1988, str. 29-47 (Artykuł)
K Krupiński, Leszek Lindner, W Turowski
122. Geological Setting of Sediments of Mazovian Interglacial Age at Komarno near Biała Podlaska, Eastern Poland.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 36 Nr 1 r. 1988, str. 49-57 (Artykuł)
Leszek Lindner, Krzysztof Krupiński, Julia Semil, Andrzej Zalewski
123. Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie regionu Świętokrzyskiego.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 36 Nr 1 r. 1988, str. 31-39 (Artykuł)
Leszek Lindner
124. Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie Wyżyny Miechowskiej i Niecki Nidziańskiej.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 36 Nr 3 r. 1988, str. 140-148 (Artykuł)
Leszek Lindner
125. Late Quaternary glacial episodes and sea level changes in the northeastern Billefjorden region, central Spitsbergen.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 38 Nr 1-4 r. 1988, str. 107-123 (Artykuł)
P Kłysz, Leszek Lindner, A Makowska, Leszek Marks, L Wysokiński
126. Stanowisko nowego interglacjału w Losach koło Lubawy.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 36 Nr 1 r. 1988, str. 64-66 (Artykuł)
Leszek Lindner
127. Stratigraphy and extents of Pleistocene continental glaciations in Europe.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 38 Nr 1-4 r. 1988, str. 63-83 (Artykuł)
Leszek Lindner
128. The Pleistocene glaciations and interglacials in Poland.
QUATERNARY STUDIES IN POLAND Tom 8 r. 1988, str. 37-47 (Artykuł)
Leszek Lindner
129. Zarys stratygrafii plejstocenu rejonu Białej Podlaskiej wraz z próbą korelacji z przyległymi obszarami Związku Radzieckiego.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 36 Nr 11 r. 1988, str. 637-647 (Artykuł)
Leszek Lindner
130. Zlodowacenie Odry na Wyżynie Małopolskiej.
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Tom 914 r. 1988, str. 67-75 (Artykuł)
Leszek Lindner
131. First thermoluminescence datings of Pleistocene sediments from Sorkapp Land, Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 8 Nr 3 r. 1987, str. 217-229 (Artykuł)
Jerzy Butrym, Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
132. Main Stratigraphic Problems in the Pleistocene of Poland.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 35 Nr 4 r. 1987, str. 343-358 (Artykuł)
Leszek Lindner
133. Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 35 Nr 12 r. 1987, str. 618-624 (Artykuł)
Leszek Lindner, S Fedorowicz, I Olszak
134. On the occurence of two series of interglacial sediments in the Piła section (northern Poland).
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 35 r. 1987, str. 379-390 (Artykuł)
S Dąbrowski, Jan Dzierżek, K Krupiński, Leszek Lindner, B Marciniak
135. Podstawy morfostratygrafii czwartorzędu Niżu Polskiego.
KWARTALNIK GEOLOGICZNY Tom 31 Nr 1 r. 1987, str. 163-174 (Artykuł)
Leszek Lindner
136. Quaternary chronostratigraphy of South Spitsbergen.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 5 r. 1987, str. 273-274 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala
137. Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry).
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 35 Nr 1 r. 1987, str. 8-15 (Artykuł)
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
138. Late Quaternary tectonics in western Sorkapp Land. Spitsbergen
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 36 Nr 1-3 r. 1986, str. 281-288 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
139. Late Quaternaty deglatiation of the eastern Polish Tatra Mts.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 34 r. 1986, str. 395-407 (Artykuł)
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
140. Outline of Quaternary chronostratigraphy of the northern Hornsund area, southern Spitsbergen.
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 34 Nr 4 r. 1986, str. 427-436 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala
141. Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu; opracowanie w ramach przygotowań do III Kongresu Nauki Polskiej
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 34 Nr 1 r. 1986, str. 6-12 (Artykuł)
L Starkel, T Madeyska, Leszek Lindner
142. Quaternary landforms and sediments, and morphogenetic evolution of the Slaklidalen region (Sorkapp Land, Spitsbergen).
STUDIA GEOLOGICA POLONICA Tom 89 r. 1986, str. 51-62 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, S Ostaficzuk
143. Quaternary of the Hornsund Region (Spitsbergen) in research of the Institute of Geology, Warsaw University, in 1981-85.
POLISH POLAR RESEARCH Tom 7 Nr 4 r. 1986, str. 417-425 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
144. Sediments of the Mazovian Interglacial at Biała Podlaska (Eastern Poland).
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 34 Nr 4 r. 1986, str. 395-407 (Artykuł)
K Krupiński, Leszek Lindner, W Turowski
145. Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich glin zwałowych zlodowacenia Odry na Wyżynie Małopolskiej.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 34 Nr 11 r. 1986, str. 643-649 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
146. Application of photogeological mapping to studies of glacial history of South Spitsbergen.
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS Tom 10 Nr 4 r. 1985, str. 387-399 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, S Ostaficzuk, K Pękala, Ryszard Szczęsny
147. Evolution of the interlobal zone of the Torell Glacier (Torellbreen), Spitsbergen.
Annales Universitatis M Curie-Sklodowska Tom B40 r. 1985, str. 1-19 (Artykuł)
K Pękala, Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
148. Origin of the age of the Cracow Canyon, Western Tatra Mts.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 35 Nr 1-2 r. 1985, str. 189-198 (Artykuł)
Leszek Lindner
149. Types of debris slope accumulations and rock glaciers in South Spitsbergen.
BOREAS Tom 14 r. 1985, str. 139-153 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks
150. Zasięgi i chronologia starszych nasunięć stadialnych lądolodu środkowopolskiego (saalian) między górną Wartą i Bugiem.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 33 Nr 2 r. 1985, str. 57-64 (Artykuł)
Leszek Lindner, H Maruszczak, J Wojtanowicz
151. An outline of Pleistocene chronostratigraphy in Poland.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 34 Nr 1-2 r. 1984, str. 27-49 (Artykuł)
Leszek Lindner
152. Late Quaternary glacial episodes in the Hornsund Region of Spitsbergen.
BOREAS Tom 13 r. 1984, str. 35-47 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala
153. Photogeological analysis of the forefield of the Bunge Glacier (Sorkapp Land, Spitsbergen).
QUATERNARY STUDIES IN POLAND Tom 5 r. 1984, str. 81-97 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, S Ostaficzuk
154. Recenzja: T. Nilsson - The Pleistocene; Geology and life in Quaternary Ice Age.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 32 Nr 2 r. 1984, str. 109-111 (Recenzja)
Leszek Lindner
155. Travertine dammed lakes and glaciers of theNorth-Western Hindu-Kusch.
QUATERNARY STUDIES IN POLAND Tom 5 r. 1984, str. 99-116 (Artykuł)
Leszek Lindner, K Petelski
156. Quaternary glaciations of South Spitsbergen and their correlation with Scandinavian glaciations of Poland.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 33 Nr 1-2 r. 1983, str. 169-182 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala
157. Evolution of the marginal zone and the forefield of the Bunge Glacier, Spitsbergen.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 32 Nr 3-4 r. 1982, str. 253-266 (Artykuł)
P Kłysz, Leszek Lindner
158. Evolution of the marginal zone and the forefield of the Torell, Nann and Tone glaciers in Spitsbergen.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 32 Nr 3-4 r. 1982, str. 267-278 (Artykuł)
Leszek Lindner, Leszek Marks, S Ostaficzuk
159. Jeziora Bande-i-Amir.
POZNAJ ŚWIAT Tom 3 r. 1982, str. 15-18 (Artykuł)
Leszek Lindner
160. Middle-Polish glaciations (Odranian, Wartanian) in southern Central Poland.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 32 Nr 3-4 r. 1982, str. 191-206 (Artykuł)
Leszek Lindner, Krzysztof Grzybowski
161. Problematyka czwartorzędu zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
BIULETYN GEOLOGICZNY Tom 26 r. 1982, str. 209-227 (Artykuł)
Leszek Lindner
162. River valleys of the azovian Interglacial in the eastern Central Europe.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 32 Nr 3-4 r. 1982, str. 179-190 (Artykuł)
Leszek Lindner, Zbigniew Lamparski, S Dąbrowski
163. South-Polish glaciations (Nidanian, Sanian) in southern Central Poland.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 32 Nr 3-4 r. 1982, str. 163-177 (Artykuł)
Leszek Lindner
164. The age of the Bande Amir travertines in Afganistan.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 32 Nr 3-4 r. 1982, str. 289-293 (Artykuł)
Leszek Lindner
165. Development of glaciers on the southern coast of Hornsund in Spitsbergen during the Wurm (Vistulian) Glaciation.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 31 Nr 1-2 r. 1981, str. 139-146 (Artykuł)
P Kłysz, Leszek Lindner
166. Organogenic deposits of the Mazovian Interglacial (Mindel I / Riss I) in the middle Vistula basin, compares to coeval European localites.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 31 Nr 1-2 r. 1981, str. 111-125 (Artykuł)
Leszek Lindner
167. Organogenic deposits at Zbójno by Przedbórz, western slopes of the Holy Cross Mts. and their boaring on stratigraphy of the Pleistocene of Poland.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 30 Nr 2 r. 1980, str. 153-163 (Artykuł)
Leszek Lindner, E Brykczyńska
168. Zarys chronostratygrafii czwartorzędu regionu świętokrzyskiego.
KWARTALNIK GEOLOGICZNY Tom 24 Nr 3 r. 1980, str. 689-710 (Artykuł)
Leszek Lindner
169. Geochronology of the pleistocene deposits at Wąchock, northern part of the Holy Cross Mts.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 29 Nr 1 r. 1979, str. 121-131 (Artykuł)
Leszek Lindner, M Prószyński
170. Pozycja stratygraficzna i rozprzestrzenienie glin zwałowych w środkowej części Wyżyny Małopolskiej.
BIULETYN GEOLOGICZNY Tom 23 r. 1979, str. 59-77 (Artykuł)
Leszek Lindner
171. Zarys stratygrafii młodszego czwartorzędu środkowego Afganistanu w świetle badań grobli trawertynowych jezior zaporowych w dolinie Bande Amir.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 27 Nr 5 r. 1979, str. 286-291 (Artykuł)
Leszek Lindner
172. Rozwój paleogeomorfologiczny zachodniej części regionu świętokrzyskiego w plejstocenie.
ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO Tom 48 Nr 3-4 r. 1978, str. 479-508 (Artykuł)
Leszek Lindner
173. Geologiczna interpretacja stanowiska fauny staroplejstoceńskiej Kozi Grzbiet w Górach Świętokrzyskich.
KRAS I SPELEOLOGIA Tom 10 Nr 1 r. 1977, str. 12-28 (Artykuł)
J Głazek, Leszek Lindner, T Wysoczański-Minkowicz
174. Jubileusz Prof. Stefana Zbigniewa Różyckiego i Międzynarodowe Sympozjum Czwartorzędowe.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 27 Nr 11 r. 1977, str. 583-586 (Sprawozdanie)
Leszek Lindner, J Nunberg-Witkowska
175. Wiek tarasów zalewowych rzek świętokrzyskich w świetle datowania "poziomu czarnych dębów" metodą14C.
KWARTALNIK GEOLOGICZNY Tom 21 Nr 2 r. 1977, str. 325-334 (Artykuł)
Leszek Lindner
176. Zagadnienia genetycznego zróżnicowania glin zwałowych i osadów pokrewnych.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 25 Nr 8-9 r. 1977, str. 432-438 (Artykuł)
Leszek Lindner, Hanna Ruszczyńska-Szenajch
177. An attempt to reconstruction of diferection of ice sheet movement on the basin of analysis of glacigenic deformations in the tills (exempled on north-western margin of the Holy Cross Mountains).
SERIA GEOGRAFIA Tom 12 r. 1976, str. 139-148 (Artykuł)
Leszek Lindner
178. Interglacial Mindel I / Mindel II in fossil-bearing Karst at Kozi Grzbiet in the Holy Cross Mts.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 26 Nr 3 r. 1976, str. 337-393 (Artykuł)
J Głazek, Leszek Lindner, T Wysoczański-Minkowicz
179. Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami.
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY Tom 24 Nr 8 r. 1976, str. 459-463 (Artykuł)
Jerzy Głazek, Jan Kutek, Leszek Lindner
180. Pleistocene periglacial and periglacial-soil structures in the western part of Holy Cross Mts.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 26 Nr 1 r. 1976, str. 405-411 (Artykuł)
Leszek Lindner
181. Próba zastosowania analizy minerałów ciężkich w problematyce badawczej lessów na przykładzie lessów młodszych zachodniej części regionu świętokrzyskiego.
BIULETYN INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 297 r. 1976, str. 293-305 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
182. Warunki akumulacji lessów młodszych w zachodniej części regionu świętokrzyskiego.
BIULETYN INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Tom 297 r. 1976, str. 307-316 (Artykuł)
Leszek Lindner
183. Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich głównych wysp lessowych NW części Wyżyny Małopolskiej.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 25 Nr 1 r. 1975, str. 163-178 (Artykuł)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner
184. Czwartorzędowe zasypanie rejonu Miedzianki koło Chęcin.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 24 Nr 2 r. 1974, str. 415-424 (Artykuł)
Leszek Lindner, W Kowalski
185. Osady interglacjału eemskiego w Zakruczu koło Małogoszcza.
KWARTALNIK GEOLOGICZNY Tom 18 Nr 3 r. 1974, str. 636-646 (Artykuł)
Leszek Lindner, Maria Ziembińska-Tworzydło
186. The role of Carpathian Overthrust in the relief formation of the Sandomierz Basin (southern Poland).
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-EARTH SCIENCES Tom 22 Nr 2 r. 1974, str. 67-76 (Artykuł)
W Laskowska-Wysoczańska, Leszek Lindner
187. Holoceński rozwój doliny środkowej Nidy.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 23 Nr 2 r. 1973, str. 435-444 (Artykuł)
M Hakenberg, Leszek Lindner
188. Geneza i wiek skałek piaskowcowych góry Piekło koło Niekłania.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 22 Nr 1 r. 1972, str. 169-180 (Artykuł)
Leszek Lindner
189. Plejstocen północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO Tom 42 Nr 1 r. 1972, str. 117-124 (Artykuł)
Leszek Lindner
190. Stratygrafia osadów czwartorzędowych w dolinie środkowej Nidy.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 21 Nr 2 r. 1971, str. 241-264 (Artykuł)
M Hakenberg, Leszek Lindner
191. Stratygrafia plejstocenu i paleogeomorfologia północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
STUDIA GEOLOGICA POLONICA Tom 35 r. 1971, str. 1-113 (Artykuł)
Leszek Lindner
192. Wyspa lessowa Oblęgorka koło Kielc.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 21 Nr 2 r. 1971, str. 265-278 (Artykuł)
Leszek Lindner
193. Czwartorzęd północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 20 Nr 3 r. 1970, str. 635-645 (Artykuł)
Leszek Lindner
194. Glacialne tarasy marginalne lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego na północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 20 Nr 3 r. 1970, str. 603-634 (Artykuł)
Leszek Lindner
195. Lessy dorzecza Uniejówki.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 17 Nr 3 r. 1967, str. 463-494 (Artykuł)
Leszek Lindner
196. Wyspa lessowa Borkowic koło Przysuchej.
ACTA GEOLOGICA POLONICA Tom 17 Nr 3 r. 1967, str. 443-462 (Artykuł)
Leszek Lindner

Książka

197. Góry Świętokrzyskie 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych.
Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii, r. 2012 (Książka)
Marcin Barski, Maciej Bąbel, Ewa Głowniak, Marcin Górka, Andrzej Konon, Małgorzata Kozłowska, Wojciech Kozłowski, Paulina Leonowicz, Leszek Lindner, Piotr Łuczyński, Bronisław Matyja, Danuta Olszewska-Nejbert, Andrzej Radwański, Magdalena Sidorczuk, Stanisław Skompski, Bogusław Waksmundzki, Aleksandra Wańkiewicz, Anna Wysocka, Piotr Ziółkowski, Anna Żylińska
198. The problems geomorphology and paleogeography of Ukrainian Carpathians and adjacend areas
Wydawniczij Centr LNU imieni Ivana Franka, r. 2004 (Książka)
J Chomin (Redaktor), P Gorisznij (Redaktor), J Wojtanowicz (Redaktor), A Boguckij (Redaktor), C Bortnik (Redaktor), I Kowalczuk (Redaktor), J Krawczuk (Redaktor), M Łanczont (Redaktor), Leszek Lindner (Redaktor), T Madeyska (Redaktor), W Palienko (Redaktor), W Stecjuk (Redaktor), Roman Chlebowski (Redaktor)
199. Rzeźba i osady czwartorzędu środkowo-wschodniej Polski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geomorfologii i geologii czwartorzędu.
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2001 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krzysztof Bińka, Jan Dzierżek, Krzysztof Grzybowski, Urszula Jarosińska, Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Leszek Marks, Jerzy Nitychoruk
200. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Niekłań (741).
Państwowy Instytut Geologiczny, r. 1999 (Inne)
Eugeniusz Cieśla, Leszek Lindner, Julia Semil
201. Rzeźba i osady czwartorzędu Polski Środkowej. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geomorfologii i geologii czwartorzędu.
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1996 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Krzysztof Bińka, Jan Dzierżek, Krzysztof Grzybowski, Urszula Jarosińska, Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Leszek Marks
202. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Niekłań (741).
Państwowy Instytut Geologiczny, r. 1996 (Inne)
Eugeniusz Cieśla, Leszek Lindner, Julia Semil
203. Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia.
PAE, r. 1992 (Książka)
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks, Stefan Różycki
204. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:10 000, arkusz Końskie
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1991 (Inne)
Leszek Lindner, E Cieśla
205. Photogeological map of Hansbreen-Sofiekammen Region (Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen), scale 1 : 10 000.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1991 (Inne)
Ryszard Szczęsny, Leszek Lindner, Leszek Marks
206. Photogeological map of the Treskelen Hyrnefjellet Kruseryggen area (Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen), scale 1 : 10 000.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1989 (Inne)
Ryszard Szczęsny, Leszek Lindner, Leszek Marks
207. Map of Quaternary landforms and sediments of the Ebbadalen Nordenskioldbreen region (Olav V Land, Spitsbergen), scale 1 : 20 000.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1987 (Inne)
P Kłysz, Leszek Lindner, Leszek Marks, L Wysokiński
208. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:10 000 arkusz Piekoszów.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1987 (Inne)
P Filonowicz, Leszek Lindner
209. Photogeological map of the Hilmarfjellet region (Sorkapp Land, Spitsbergen), scale 1 : 10 000.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1987 (Inne)
Ryszard Szczęsny, Leszek Lindner, Leszek Marks
210. Photogeological map of the Slaklidalen region (Sorkapp Land, Spitsbergen), scale 1 : 10 000.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1986 (Inne)
S Ostaficzuk, Leszek Lindner, Leszek Marks
211. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:10 000 arkusz Piekoszów.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1986 (Inne)
P Filonowicz, Leszek Lindner
212. Photogeological map of the interlobal zone of Torellbreen (West Spitsbergen), scale 1 : 10 000.
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1985 (Inne)
Ryszard Szczęsny, Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala
213. Budowa geologiczna Polski. Tom 1. Stratygrafia część 3b - Kenozoik, Czwartorzęd
Wydawnictwa Geologiczne, r. 1984 (Książka)
M Baraniecka, Leszek Lindner, A Makowska, J Mojski, S Szczepankiewicz, L Starkel, L Watycha
214. Hornsund goemorphology, Spitsbergen
Silesian University, r. 1984 (Inne)
A Karczewski, L Andrzejewski, H Chmal, J Jania, P Kłysz, A Kostrzewski, Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala, M Pulina, S Rudowski, W Stankowski, T Szczypek, E Wiśniewski
215. Hornsund, Spitsbergen geomorphology, 1 : 75 000.
Silesian University, r. 1984 (Inne)
A Karczewski, L Andrzejewski, H Chmal, J Jania, P Kłysz, A Kostrzewski, Leszek Lindner, Leszek Marks, K Pękala, M Pulina, S Rudowski, W Stankowski, T Szczypek, E Wiśniewski
216. Photogeological map of the Bungebreen forefield (West Spitsbergen), scale 1 : 10 000.
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1982 (Inne)
S Ostaficzuk, Leszek Lindner, Leszek Marks
217. Mapa fotogeologiczna przedpola lodowców Nann i Torella (Spitsbergen Zachodni) w skali 1 : 10 000.
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1980 (Inne)
S Ostaficzuk, Leszek Marks, Leszek Lindner

Publikacja w książce

218. O głównych aspektach badań mineralogicznych lessów na podstawie współpracy polsko-ukraińskiej.
w: Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie - geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa Warszawa-Bocheniec 15-19 października 2013, str. 27-33, Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner, Andrij Bogucki, Petro Gożik
219. O głównych uwarunkowaniach sedymentacji lessowej.
w: Лесовий покрив Пвнічного Причорномор’я З, str. 149-156, Люблінький відділ Польського географічн, r. 2013 (Artykuł)
Leszek Lindner, Roman Chlebowski, Andriy Bogucki, Petro Gożik, Jerzy Giżejewski, Waldemar Roszczynko
220. Stratigraphy of Pleistocene 'mixed gravels' in the northern foreland of the Carpathians in Poland and Ukraine.
w: Meeting of UNQUA-SEQS, 23-27 September 2013, Constanta (Romania), Book of abstracts, str. 27-28, GeoEcoMar, r. 2013 (Komunikat)
Leszek Lindner, Leszek Marks
221. W sprawie genezy i wieku "żwirów mieszanych" na północnym przedpolu Karpat.
w: Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie - geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa Warszawa-Bocheniec 15-19 października 2013, str. 45-48, Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Leszek Marks
222. Zapis czwartorzędowych zdarzeń glacjalnych na spitsbergenie (Record of Quaternary glacial episodes in Spitsbergen).
w: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu (Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen), str. 265-285, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Leszek Lindner, Leszek Marks, Ryszard Szczęsny
223. Zlodowacenia i interglacjały w plejstocenie regionu świętokrzyskiego (nowe ujęcie).
w: Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie - geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa Warszawa-Bocheniec 15-19 października 2013, str. 39-44, Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek
224. O przykładach szybkich strumieni lodowych w lodowcach współczesnych i lądolodzie plejstoceńskim.
w: Гляціал і перигляціал Українського Перед, str. 186-194, ЛНУ імені Iвана Франка, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Roman Chlebowski, Jerzy Giżejewski, Waldemar Roszczynko
225. O przyczynach szczątkowego występowania osadów lodowcowych na Polesiu Wołyńskim (północno-zachodnia Ukraina).
w: XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Jeziorowskie, 6-10.09.2010 Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego., str. 74-76, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Andrij Bogucki, Petro Gożik, Józef Wojtanowicz, Iwan Zalesski
226. Czwartorzęd.
w: Suplement do Tabeli Stratygraficznej Polski., str. 9-10, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks
227. Granica Brunhes-Matuyama a liczba i wiek głównych jednostek podziału klimatostratygraficznego Polski.
w: V Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne pt. Znane Fakty - Nowe interpretacje, Mąchocice Kapitulne, 20-22 maja 2009 r., str. 42-43, Instytut Geografii UJK, r. 2009 (Komunikat)
Leszek Lindner
228. Granica Brunhes-Matuyama a liczba i wiek zlodowaceń skandynawskich w czwartorzędzie Polski.
w: НАЙДАВНІШІ ЛЕСИ ПОДІЛЛЯ: проблеми генези, , str. 194-207, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner
229. O trzech przyczynach przypowierzchniowego występowania osadów interglacjału mazowieckiego na południowym Podlasiu i Polesiu Lubelskim.
w: XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, str. 68-71, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner
230. Problemy ilości i wieku czwartorzędowych zlodowaceń górskich w Polsce.
w: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, str. 241-260, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2009 (Artykuł)
Leszek Lindner
231. Czwartorzęd.
w: Tabela Stratygraficzna Polski - Karpaty, str. 1-1, Ministerstwo Środowiska, r. 2008 (Inne)
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks
232. Czwartorzęd.
w: Tabela Stratygraficzna Polski - Polska pozakarpacka, str. 1-1, Ministerstwo Środowiska, r. 2008 (Inne)
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks
233. Czwartorzędowe zlodowacenia górskie w Polsce.
w: XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008 Materiały konferencyjne, str. 9-16, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner
234. O możliwości występowania śladów zlodowaceń środkowoplejstoceńskich w Dolinie Białki koło Jurgowa na Podhalu.
w: Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane, 27-29 maja 2008 Materiały konferencyjne, str. 75-76, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Katarzyna Pliszczyńska
235. Ostatnie zlodowacenie tatrzańskie.
w: Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane, 27-29 maja 2008 Materiały konferencyjne, str. 27-30, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk
236. Problemy ilości i wieku czwartorzędowych zlodowaceń górskich w Polsce.
w: V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Streszczenia. Poznań, 20-21 listopada 2008, str. 59-61, Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner
237. Sesje terenowe Wycieczka 1 - Plejstocen Podhala. Stanowisko 1: Szaflary Wapiennik - żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia Mindel i starsze osady organiczne.
w: XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008 Materiały konferencyjne, str. 149-153, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Krzysztof Birkenmajer, Magda Derkacz, Leszek Lindner, Leon Stuchlik
238. Sesje terenowe Wycieczka 1 - Plejstocen Podhala. Stanowisko 2: Nowy Targ - Bór na Czerwonem: żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia Würm i przykrywające je torfy holoceńskie.
w: XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008 Materiały konferencyjne, str. 154-158, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Magda Derkacz, Wojciech Granoszewski
239. Sesje terenowe Wycieczka 1 - Plejstocen Podhala. Stanowisko 4: Jurgów - ślady środkowoplejstoceńskich lodowców tatrzańskich w widłach Białki i potoku Jaworowego (Podhale).
w: XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008 Materiały konferencyjne, str. 162-164, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Katarzyna Pliszczyńska
240. Новое в изучении озерных отложений муравинского (эемского) междледниковья в Румловке.
w: Вестник БГУ Научно-теоретический журнал h, str. 104-113, БГУ, r. 2007 (Artykuł)
Jadwiga Jełowiczewa, Leszek Lindner, Aleksander Sańko, Barbara Marciniak
241. Nowe spojrzenie na stratygrafię plejstocenu Polski i jej korelację z Wyżyną Wołyńską na Ukrainie.
w: ПРОБЛЕМИ СЕРЕДНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ІНТЕР&, str. 85-95, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Leszek Marks
242. Sytuacja geologiczna, palinologia i okrzemki w stanowisku osadów jeziornych interglacjału murawińskiego (eemskiego) w Rumlówce koło Grodna na Białorusi.
w: XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, Ciechocinek, 3-7 września 2007 r., str. 77-80, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Aleksander Sańko, Jadwiga Jełowiczewa, Barbara Marciniak
243. Dolna granica plejstocenu i jego stratygrafia w dorzeczu środkowego i dolnego Dniestru na obszarze Ukrainy i Mołdawii
w: XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, str. 61-64, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Petro Gożik, Leszek Lindner
244. Plejstocen w dolinie Supraśli między Fastami a Wasilkowem na północ od Białegostoku
w: IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt. Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych, Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 11-13.05.2006r., str. 53-55, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Julia Semil
245. Tarasy środkowego i dolnego Dniestru oraz ich znaczenie w badaniach nad plejstocenem Europy
w: IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt., str. 36-39, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Petro Gożik, Leszek Lindner
246. Wstępne wyniki badań nad sytuacją geologiczną i składem mineralnym wysp lessowych w dorzeczu środkowego i górnego Dniepru na obszarze Ukrainy i Białorusi
w: Seminarium Terenowe Studia interdyscyplinarne nad lessami - problemy metodyczne, Sandomierz, 14-16 września 2006, str. 16-19, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Roman Chlebowski, Petro Gożik, Leszek Lindner, Aleksander Sanko
247. Główne poziomy stratygraficzne w plejstocenie Polesia Wołyńskiego (NW Ukraina)
w: Lessy i utwory lessopodobne w stratygrafii plejstocenu, XII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zwierzyniec, 31 sierpnia - 3 września 2005, str. 51-53, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Leszek Lindner, Andrij Boguckyj, Roman Chlebowski, Jadwiga Jełowiczewa, Józef Wojtanowicz, Iwan Zalesskij
248. Osady interglacjału lichwińskiego (mazowieckiego) w Starych Koszarach i Kalinówce koło Kowla oraz ich znaczenie w badaniach nad plejstocenem Polesia Wołyńskiego (NW Ukraina)
w: II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, 10 - 13 maja 2005 Okuninka (Polesie Lubelskie), str. 23-24, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2005 (Komunikat)
Leszek Lindner, Andrej Boguckij, Józef Wojtanowicz, Stanisław Zubowicz
249. Pierwsze wyniki analizy składu mineralnego osadów lodowcowych i wodnolodowcowych Polesia Wołyńskiego (NW Ukraina)
w: Glacjał i periglacjał Wołynskowo Polessja, Materiali XIII ukrainsko-polskogo seminaru (Szack, 11-15 weresnia 2005r.), str. 95-104, Wydawniczij centr ŁNU imeni Iwana Franka, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Roman Chlebowski, Leszek Lindner, Andrej Boguckij, Józef Wojtanowicz
250. Propozycja nowego podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski
w: Lessy i utwory lessopodobne w stratygrafii plejstocenu, XII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zwierzyniec, 31 sierpnia - 3 września 2005, str. 26-28, Państwowy Instytut Geologiczny, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Andrzej Ber, Leszek Lindner, Leszek Marks

>>> Następne >>>