Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Małgorzata Nazwisko: Karpińska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Aleksander Łupienko, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku,
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CV Nr 2 r. 2014, str. ISSN 0033-2186 / 300-304 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
2. Arcole 1796. Bonaparte ponownie zwycięzcą Austriaków
Nr 5 r. 2013, str. 84-93 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
3. Bitwa pod piramidami. Francuzi gromią egipskich Mameluków
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2013, str. 42-49 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
4. Książę Józef – wódz i polityk. Rozmowa z Małgorzatą Karpińską i Jarosławem Czubatym
MÓWIĄ WIEKI Nr 04/2013, r. 2013, str. 6-11 (Artykuł)
Jarosław Czubaty, Małgorzata Karpińska
5. Książę Józef – wódz i polityk. Rozmowa z Małgorzatą Karpińską i Jarosławem Czubatym,
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2013, str. 6-11 (Inne)
Małgorzata Karpińska
6. Życie stałoby się dla mnie ciężarem...Książę Józef Poniatowski w latach 1795-1806.
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2013, str. ISSN18978088 / 21-26 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
7. Francja. U szczytu potęgi i sławy
POLITYKA Nr 13 r. 2012, str. ISSN 1730-0525 / 18-22 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
8. K. Łeńska-Bąk, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Uniwersytet Opolski, Opole 2010
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 4 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 715-732 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
9. Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w. Studia, pod red. Zbigniewa Michalczaka i Michała Wardzyńskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 461+30 s. ilustracji kolorowych poza tekstem
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 583-585 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
10. Między Desportesem a Norblinem. Wokół związków sztuk Francji i Polski w XVI-XIX w. (Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, redakcja A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 s. 310)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 543-549 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
11. Najprzebieglejszy z Greków kontra korsykański potwór
MÓWIĄ WIEKI Tom wyd. spec. Nr 02 r. 2012, str. ISSN 18978088 / 12-16 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
12. Reduta Ordona. O pomyłkach, mitach i manipulacjach
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2012, str. 20-25 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
13. Rzeczpospolita Jeden i pół
Tom 626 Nr 6 r. 2012, str. ISSN12304018 / 56-56 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
14. "Kapustnik" versus ostrygi. Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CII Nr 4 r. 2011, str. ISSN 0033-2186 / 715-732 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
15. Apostaci w powstaniu listopadowym
MÓWIĄ WIEKI Tom 622 Nr 11 r. 2011, str. 74-78 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
16. Kolonizacja Algierii w oczach Alexisa de Tocquevillea
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2011, str. 28-33 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
17. Politykujące emigrantki
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 2011, str. 36-40 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
18. Barszcz, pierogi i grzyby a Wielka Emigracja
MÓWIĄ WIEKI Tom 2010 Nr specjalny r. 2010, str. 42-46 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
19. Korespondencja Fryderyka Chopina, t.I, 1816-1831,opr. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2009
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom CI Nr 1 r. 2010, str. 138-141 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska
20. Przedstawiciele Ziem Zabranych na sejmie powstañczym 1831 roku
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom X Nr 1 (41) r. 2010, str. 31-52 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
21. Satyra powstania listopadowego
MÓWIĄ WIEKI Tom 2010 Nr XI r. 2010, str. 42-46 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
22. Dyliżansem przez Kongresówkę
MÓWIĄ WIEKI Nr 2 r. 2009, str. 20-25 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
23. Królewskie >nic< czyli jak wybuchła rewolucja francuska
MÓWIĄ WIEKI Nr 7 r. 2009, str. 39-45 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
24. Władze Warszawy w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 186-1831
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVI r. 2008, str. 261-287 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
25. Recenzja: Jolanta Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXIII Nr 1 r. 2006, str. 154-158 (Recenzja)
Małgorzata Karpińska

Książka

26. Nie ma Mikołaja! Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831
Neriton, r. 2007 (Książka)
Małgorzata Karpińska

Publikacja w książce

27. Badania dziejów kobiet w Polsce w epoce nowozytnej (wiek XVI-XVIII)
w: Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół syntezy., str. ISBN 978-83-63795-47-4 / 53-74, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, r. 2014 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
28. Correspondences d'Astolphe-Louis de Custine avec les intellectuels polonais
w: Correspondences d'erudits aux XVIIIe et XIX e siecles. France, Pologne, Lituanie, str. ISSN: 0154-5604 / 55-66, Press Universitaires de Rennes, r. 2014 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
29. Reduta Ordona
w: Węzły pamięci niepodległej Polski, str. ISBN 978-83-240-3130-6 / 656-657, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znakk, r. 2014 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
30. Sejm polski na emigracji 1832-1848. Problemy i pytania badawcze.
w: Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów., str. ISBN 978-83-7676-174-9 / 291-309, Polska Akademia Umiejetnosci, r. 2014 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
31. Warszawa
w: Węzły pamięci niepodległej Polski, str. ISBN 978-83-240-3130-6 / 845-853, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znakk, r. 2014 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
32. Ziemie polskie po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie. Królestwo polskie i zabór rosyjski - do 1831 roku
w: Historie Polski w XIX wieku t.2, Historie polityczne cz. 1, str. ISBN 978-83-7181-784-7 / 7-150, DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Karpińska
33. Romantyczno-magnetyczna ucieczka od ciała. Od Antośka Golca do Zygmunta Krasińskiego.
w: Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, str. ISBN 978-83-235-0916-5 / 105-130, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
34. Zapach i smak Polski. Emigracyjne kobiece gotowanie.
w: Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, str. 978-83-7481-452-2 / 29-42, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
35. Ludwik Widerszal 1909-1944
w: L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864,, str. 274-290, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Karpińska
36. W rewolucyjach bardzo potrzebne dziwaki,
w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. ISBN 978-83-235-0800-7 / 637-649, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Karpińska
37. Kobiety Wielkiej Emigracji - próba portretu socjologicznego
w: Kobiety i procesy migracyjne, str. 47-60, Neriton, r. 2010 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska
38. Pierwsza podróż Alexisa de Tocqueville'a do Algierii
w: Europejczyk w podróży 1850-1939, str. 137-153, Wydawnictwo Neriton, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Małgorzata Karpińska
39. Zjednoczona i żyjąca w wiecznym pokoju Europa wedle Wojciecha Bogumiła Jastrzebowskiego
w: W. Jastrzębowski, Niektóre mysli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie. Konstytucja dla Europy, str. 17-26, Wydawnictwo Sejmowe, r. 2008 (Artykuł)
Małgorzata Karpińska