Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Maciej Nazwisko: Tomal

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Peter Schaefer, Jesus in the Talmud, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007, 232 pages
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Nr 2 r. 2007, str. 223-235 (Recenzja)
Maciej Tomal
2. Peter Schäfer, Jesus in the Talmud, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007, 232 pages
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 2 r. 2007, str. 223-235 (Recenzja)
Maciej Tomal
3. Niebo a porządek w literaturze rabinicznej
PECULIARITY OF MAN Tom 8 r. 2004, str. 155-160 (Artykuł)
Maciej Tomal
4. Dwie strony muru
CHARAKTERY Tom 69 Nr 10 r. 2002, str. 62-63 (Artykuł)
Maciej Tomal
5. Piękno w Biblii. Kilka uwag dotyczących Pieśni nad Pieśniami 4, 1-5
PECULIARITY OF MAN Tom 7 r. 2002, str. 185-192 (Artykuł)
Maciej Tomal
6. Narodziny narodu palestyńskiego
MIDRASZ Tom 48 Nr 4 r. 2001, str. 22-25 (Artykuł)
Maciej Tomal

Książka

7. Chaim Nachman Bialik. Pieśni w przekładzie Salomona Dykmana. Wydanie krytyczne, poprawione i rozszerzone Marzena Zawanowska i Maciej Tomal. Dodatkowe wiersze w poetyckim opracowaniu Jacka Dehnela z hebrajskiego przełożyła Marzena Zawanowska
Austeria, r. 2012 (Książka)
Chaim Bialik (Autor oryginału), Marzena Zawanowska (Redaktor), Maciej Tomal (Redaktor)
8. Język biblijny hebrajski
Wyd. Akademickie Dialog, r. 2008 (Książka)
Maciej Tomal
9. Studies in Neo-Aramaic Tenses
Austeria, r. 2008 (Książka)
Maciej Tomal
10. Blask
Universitas, r. 2005 (Książka)
Chajim Bialik, Maciej Tomal (Tłumacz), Maciej Tomal (Autor przedmowy)
11. Konflikt palestyńsko-izraelski
PIW, r. 2002 (Książka)
Janusz Danecki, Dan Cohn-Sherbok (Autor oryginału), Dawoud El-Alami (Autor oryginału), Maciej Tomal (Tłumacz)

Publikacja w książce

12. Biblia Hebrajska
w: Tora, str. 5-35, Agora, r. 2009 (Artykuł)
Maciej Tomal
13. Historia Ahiqara wczoraj i dziś
w: Starożytna Palestyna - między Wschodem a Zachodem, str. 115-124, Wyd. KUL, r. 2008 (Artykuł)
Maciej Tomal
14. Jidysz a hebrajski
w: Jidyszland – polskie przestrzenie, str. 44-66, Wyd. UW, r. 2008 (Artykuł)
Maciej Tomal
15. Nowoaramejski - język irackich chrześcijan i żydów
w: Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia-kultura-problemy przetrwania, str. 107-137, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2008 (Artykuł)
Maciej Tomal
16. Hebraistyka
w: 75 lat Instytutu Orientalistycznego UW. Księga Pamiątkowa, str. 75-86, Wyd. UW, r. 2007 (Artykuł)
Maciej Tomal
17. Splendor świata Chajima Nachmana Bialika
w: Blask - Ch. N. Bialik, str. 9-26, Universitas, r. 2005 (Artykuł)
Maciej Tomal
18. Żydzi w Europie
w: Symbole Europy. Intergracja jako proces psychologiczny i kulturowy, str. 127-134, ENETEIA, r. 2004 (Artykuł)
Maciej Tomal
19. Fenicja
w: Encyklopedia PWN. Historia. Starożytność, str. 66-73, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Tomal
20. Izrael
w: Encyklopedia historyczna świata, str. 338-377, OPRES, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Tomal
21. Izrael starożytny (Dzieje. Sztuka)
w: Encyklopedia PWN. Historia. Starożytność, str. 79-81, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Tomal
22. Kabała
w: Religia. Encyklopedia PWN, str. 283-284, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Maciej Tomal
23. Sytuacja kobiety w Izraelu
w: Być kobietą w Oriencie, str. 202-206, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, r. 2001 (Artykuł)
Maciej Tomal (Tłumacz)