Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marcin Nazwisko: Pauk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Moneta w kulturze politycznej średniowiecza. Wokół ikonografii denarów czeskich z pierwszej połowy XII wieku.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 119 Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0023-5903 / 467-506 (Artykuł)
Marcin Pauk
2. Struktury administracyjne Śląska od XII do XV stulecia jako czynnik spójności i dezintegracji prawnoustrojowej
ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA Tom 67 r. 2012, str. 53-77 (Artykuł)
Marcin Pauk
3. Moneta episcopalis. Mennictwo biskupie w Europie Środkowej i jego zachodnioeuropejski kontekst,
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 101 Nr 4 r. 2010, str. 539-571 (Artykuł)
Marcin Pauk

Książka

4. Sacrum, Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym.  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz, Roman Michałowski, Paweł Janiszewski, Robert Wiśniewski, Karol Modzelewski, Sławomir Moździoch, Marta Młynarska-Kaletynowa, Stanisław Rosik, Dariusz A. Sikorski, Leszek Paweł Słupecki, Maja Gąssowska, Paweł Żmudzki, Mateusz Wilk, Aleksandra Czapelska, Marcin Pauk, Maria Starnawska, Anna Loba, Ewa Żółkiewska, Monika Saczyńska-Kaliszuk, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Jacek Kowalski, Jarosław Jarzewicz, Łukasz Kozak, Maria Koczerska
5. Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku - Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, r. 2002 (Książka)
Aneta Pieniądz, Marcin Pauk, Jerzy Kaliszuk, Karol Modzelewski, Jerzy Pysiak, Aleksandra Czapelska, Andrzej Pleszczyński, Andrzej Marzec, Ewa Wółkiewicz, Michał Szczepański, Pavel Soukup, Hanna Zaremska, Rafał Jaworski, Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Marcin Pauk (Redaktor)

Publikacja w książce

6. Historyk w czasach niepewności. Duąan Třeątík (1932 – 2007), w:, Warszawa 2011
w: D. Třestík, Początki Wielkich Moraw, str. 4-7, Wydawnictwo UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Marcin Pauk
7. Konflikt i pojednanie w społeczeństwie średniowiecznym. Przypadek Fryderyka z Schoenburga i biskupa ołomunieckiego Dytryka
w: Historia spoleczna późnego średniowiecza. Nowe badania, str. 319-338, DiG, r. 2011 (Artykuł)
Marcin Pauk
8. Płock i Spira – piastowska „imitatio imperii” na przełomie XI i XII wieku?
w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi,, str. 492-523, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Marcin Pauk
9. „Ministri enim altaris ministri curie facti sunt.” Ottońsko – salicki „system” Kościoła Rzeszy i jego oddziaływanie w Europie Środkowej XI – XII wieku
w: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, str. 105-138, r. 2009 (Artykuł)
Marcin Pauk
10. Mnisi – fundatorzy – pismo. Cronica Domus Sarensis na tle dziejopisarstwa klasztornego XI – XIV wieku
w: Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu, str. 234-274, r. 2009 (Artykuł)
Marcin Pauk
11. Mechanizmy tworzenia elity dworskiej w dobie ostatnich Przemyślidów. Najwyższy komornik Andrzej z Vąechrom i jego krąg
w: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti, str. 91-101, r. 2008 (Artykuł)
Marcin Pauk
12. Homines novi? Problem kontynuacji i przełomu w czeskiej elicie możnowładczej drugiej połowy XII wieku
w: Hominem quaerere. Człowiek w źródle średniowiecznym i nowożytnym, str. 401-415, r. 2007 (Artykuł)
Marcin Pauk