Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marcin Nazwisko: Zaremba

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Odwieczny naród. Dyskusja
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 118 r. 2013, str. 35-43 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Michał Łuczewski, Jerzy Szacki, Zbigniew Wierzbicki, Marcin Zaremba, Magdalena Zowczak
2. Parallax in  [ LINK ]
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Tom 52 Nr 7 r. 2013, str. 1349-1354 (Artykuł)
Ariel Majcher, ..., Henryk Czyrkowski, Mikołaj Ćwiok, Ryszard Dąbrowski, Łukasz Obara, Marcin Zaremba, Aleksander Żarnecki
3. PSF modelling for very wide-field CCD astronomy  [ LINK ]
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Tom 551 Nr A119 r. 2013, str. 1-15 (Artykuł)
Lech Piotrowski, Henryk Czyrkowski, Mikołaj Ćwiok, Ryszard Dąbrowski, Marcin Zaremba, Aleksander Żarnecki
4. The GLORIA demonstrator experiment  [ LINK ]
PROCEEDINGS OF SPIE Tom 8903 r. 2013, str. 890328 / 1-1 (Artykuł)
Ariel Majcher, ..., Mikołaj Ćwiok, Marcin Zaremba, Aleksander Żarnecki
5. Hunting for gamma ray bursts with Pi of the Sky telescopes in Chile and Spain.  [ LINK ]
PROCEEDINGS OF SCIENCE Tom GRB2012 Nr 121 r. 2012, str. 1-6 (Artykuł konferencyjny)
Małgorzata Siudek, T. Batsch, Henryk Czyrkowski, Mikołaj Ćwiok, Ryszard Dąbrowski, G. Kasprowicz, Lech Mankiewicz, Lech Piotrowski, Marcin Sokołowski, Marcin Zaremba, Aleksander Żarnecki, at al. ...
6. Narodziny chimery. Jak powstał stereotyp żydokomuny
WIĘŹ Tom 639 Nr 1 r. 2012, str. ISSN 0511-9405 / 116-116 (Artykuł)
Marcin Zaremba
7. Pi of the Sky telescopes in Spain and Chile
ACTA POLYTECHNICA Tom 51 Nr 6 r. 2011, str. 64-67 (Artykuł)
Małgorzata Siudek, Henryk Czyrkowski, Mikołaj Ćwiok, Ryszard Dąbrowski, Lech Piotrowski, Marcin Zaremba, Aleksander Żarnecki
8. The Myth of Ritual Murder in Post-War Poland: Pathology and Hypotheses
POLIN. A JOURNAL OF POLISH-JEWISH STUDIES Nr 23 r. 2011, str. 465-506 (Artykuł)
Marcin Zaremba
9. Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland  [ LINK ]
r. 2010, str. 12-13 (Recenzja)
Marcin Zaremba
10. Gorączka szabru
ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY Nr 5 r. 2009, str. 193-220 (Artykuł)
Marcin Zaremba
11. Wielkiej Wojny. Psychospołeczne konsekwencje drugiej wojny światowej
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Nr 2 r. 2008, str. 3-42 (Artykuł)
Marcin Zaremba
12. Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce, część 1: Archeologia
WIĘŹ r. 2007, str. 90-109 (Artykuł)
Marcin Zaremba
13. Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce, część II: Hipotezy
WIĘŹ Nr 11-12 r. 2007, str. 96-112 (Artykuł)
Marcin Zaremba
14. Polska 1956–1976: w poszukiwaniu paradygmatu
PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 2(10) r. 2006, str. 25-37 (Artykuł)
Błażej Brzostek, Marcin Zaremba
15. 'Zawężona represja'. Co robić z Komitetem Obrony Robotników ?
WIĘŹ Nr 1 r. 2001, str. 139-150 (Artykuł)
Marcin Zaremba
16. Upalny czerwiec 1976
WIĘŹ Nr 6 r. 2001, str. 106-119 (Artykuł)
Marcin Zaremba

Książka

17. Im nationalen Gewande. Strategien kommunistischer Herrschaftslegitimation in Polen 1944-1980
Fibre Verlag, r. 2011 (Książka)
Marcin Zaremba
18. Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce
TRIO & ISP PAN, r. 2001 (Książka)
Marcin Zaremba

Publikacja w książce

19. STATUS OF PI OF THE SKY TELESCOPES IN SPAIN AND CHILE  [ LINK ]
w: GAMMA-RAY BURSTS: 15 YEARS OF GRB AFTERGLOWS - PROGENITORS, ENVIRONMENTS AND HOST GALAXIES FROM THE NEARBY TO THE EARLY UNIVERSE, str. 479-481, EDP Sciences Les Ulis, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Henryk Czyrkowski, Mikołaj Ćwiok, Ryszard Dąbrowski, Lech Piotrowski, Marcin Zaremba, Aleksander Żarnecki
20. Das organisirte Vergessen des Holocaust in der Ära Gierek: Kontinuität und Wandel
w: Der Holocaust in der polnischen Erinnerugskultur, str. 2 / 161-174, Peter Lang, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Marcin Zaremba
21. Partia kieruje, a rząd rządzi - gierkowski bon mot czy sens gierkizmu? Przyczynek do dyskusji nad ewolucją systemu władzy w PRL
w: Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, str. 247-257, Instytut Pamiêci Narodowej, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Zaremba
22. Szaber Frenzy
w: Holocaust. Journal of the Polish Center for Holocaust Research, str. 173-202, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, r. 2010 (Artykuł)
Marcin Zaremba
23. „Nicht das endgültige Urteil“
w: Unbequeme Wahrheten. Polen und sein Verhältnis zu den Juden, str. 251-259, r. 2008 (Artykuł)
Marcin Zaremba
24. Sąd nieostateczny
w: Wokół strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa, str. 159-167, Wydawnictwo Znak, r. 2008 (Artykuł)
Marcin Zaremba
25. Am Rande der Rebellion. Polnische Arbeiter am Vorabend des Arbeiteraufstandes im Dezember 1970
w: 1968 und die Arbeiter. Studien zum ‚proletarischen Mai’ in Europa, str. 231-246, VSA-Verlag, r. 2007 (Artykuł)
Marcin Zaremba
26. Trzej jeźdźcy: strach przed głodem, drożyzną, chorobami zakaźnymi w Polsce 1944-1947
w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), str. 182-206, r. 2007 (Artykuł)
Marcin Zaremba
27. Komunizm jako system mobilizacyjny: casus Polski
w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, str. 11-126, r. 2001 (Artykuł)
Marcin Zaremba