Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marek Nazwisko: Pawełczak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Fugitives and the political patronages on the peripheries of the Sultanate of Zanzibar in the 19th century
STUDIES OF THE DEPARTMENT OF AFRICAN LANGUAGES AND CULTURES Nr 43 r. 2010, str. 7-20 (Artykuł)
Marek Pawełczak
2. Siły zbrojne sułtanatu zanzibarskiego – ewolucja i kontynuacja,
AFRYKA BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA AFRYKANISTYCZNEGO Nr 31/32 r. 2010, str. 93-113 (Artykuł)
Marek Pawełczak, Marek Pawełczak (Autor oryginału)
3. Pieniądz i społeczeństwo w XIX-wiecznej Afryce (kilka uwag w związku z artykułem Grzegorza Skickiego)
AFRYKA BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA AFRYKANISTYCZNEGO Nr 26, r. 2008, str. 29-39 (Artykuł)
Marek Pawełczak
4. Rec. Michał Leśniewski, Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium Wzajemnych relacji 1795-1854. Warszawa 2009
AFRYKA BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA AFRYKANISTYCZNEGO Tom 28 r. 2008, str. 76-82 (Recenzja)
Marek Pawełczak

Książka

5. Ira Berlin, Pokolenia w niewoli. Historia niewolnictwa w Ameryce Północnej
PIW, r. 2010 (Książka)
Marek Pawełczak (Redaktor)
6. Kenia, Tanzania i Zanzibar. Praktyczny przewodnik
Pascal, r. 2010 (Książka)
Marek Pawełczak, Beata Wójtowicz, Krzysztof Jaxa-Kwiatkowski, Matylda Pniewska, Ewa Chylak-Wińska
7. The State and the Stateless. The Sultanate of Zanzibar and the East African Mainland: Politics, Economy and Society, 1837-1888
SOWA sp. z o.o./Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Marek Pawełczak
8. Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów, 1869-2000
Książka i Wiedza, r. 2000 (Książka)
Michał Leśniewski, Andrzej Bartnicki (Redaktor), Piotr Ostaszewski, Zbigniew Kwiecień, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Marek Pawełczak

Publikacja w książce

9. “Aby dodać sobie odwagi czynionym hałasem”. Broń palna w Afryce Wschodniej w XIX w.
w: Europejczycy, Afrykanie i inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. 374-388, WUW, r. 2011 (Artykuł)
Marek Pawełczak (Autor oryginału), Jerzy Pysiak (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Bronisław Nowak (Redaktor)
10. Wstęp
w: Ira Berlin, Pokolenia w niewoli. Historia niewolnictwa w Ameryce Północnej, str. 3-9, PIW, r. 2010 (Artykuł)
Marek Pawełczak (Autor przedmowy)
11. Zbiegowie i patronat polityczny na peryferiach Sułtanatu Zanzibarskiego w XIX w.
w: Afryka na progu XXI wieku. Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze, str. 37-48, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, r. 2009 (Artykuł)
Marek Pawełczak
12. Konflikty w Afryce Zachodniej 1989-2006
w: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, str. 877-894, KiW, r. 2007 (Artykuł)
Marek Pawełczak
13. Konflikty w rejonie afrykńskich Wielkich Jezior 1959-2005
w: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, str. 723-742, KiW, r. 2007 (Artykuł)
Marek Pawełczak
14. Mieszkańcy Sułtanatu Zanzibarskiego wobec egipskiej inwazji na wybrzeże Benadir w latach 1875-1876
w: Polska – Europa – Afryka. Studia ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, str. 315-328, Aspra, r. 2007 (Artykuł)
Marek Pawełczak
15. Ruch Mau Mau w Kenii 1950-1957
w: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, str. 355-373, KiW, r. 2007 (Artykuł)
Marek Pawełczak
16. Wojna domowa w Sudanie 1983-2005
w: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, str. 895-913, KiW, r. 2007 (Artykuł)
Marek Pawełczak
17. Kongo-Katanga, 1960-1965
w: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, 1869-2006, str. 410-428, Książka i Wiedza, r. 2006 (Artykuł)
Michał Leśniewski, Marek Pawełczak