Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marian Nazwisko: Pokropek

                

2009

1. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach jako przykład kolekcjonerstwa wynikającego z zainteresowań naukowo-badawczych
ETNOGRAFIA NOWA Nr 1 r. 2009, str. 53-60 (Artykuł)
Marian Pokropek
2. Suwalszczyzna. Świat pogranicza
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, r. 2009 (Książka)
Marian Pokropek, Adam Żulpa (Redaktor), J. Woś (Inny)

2007

3. Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Książka)
Justyna Jasionowska (Redaktor), Joanna Koźmińska (Redaktor), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor), Jerzy Wasilewski (Redaktor), Lech Mróz (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Sławomir Sikora (Fotograf), Jacek Kurczewski (Fotograf), J Ostaszewski (Fotograf), Z Koźmiński (Fotograf), P. Walkowicz (Fotograf), Krzysztof Braun (Inny), Urszula Gmachowska (Inny), Marta Ehrenkreutz-Jasińska (Inny)
4. Katalog. Koń w sztuce ludowej ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu lipiec- wrzeseiń 2007 [ss.8]
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, r. 2007 (Inne)
Marian Pokropek
5. Katalog. Rudolf Riedel. Grafika - Malarstwo. Wystawa z Kolekcji
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2007 (Inne)
Marian Pokropek

2005

6. Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża [ss. 175, il.]
Muzeum Chełmskie w Chełmie, Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku, r. 2005 (Książka)
Marian Pokropek, Andrzej Kokowski
7. Pisanki - Kraszanki - Oklejanki. Malowane jajka w zwyczajach i obrzędach. Zdobnictwo - artyzm. Katalog wystaw 19 marca - 28 marca 2005 i 9 kwietnia - 22 maja 2005 [ss. 36]
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Sztuki Ludowej, r. 2005 (Inne)
Marian Pokropek (Redaktor), Katarzyna Waszczyńska, Tomasz Strączek
8. Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie
Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Książka)
Elżbieta Szot-Radziszewska, Marian Pokropek (Inny)
9. Wstęp
w: Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga 2005, str. 3-13, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, r. 2005 (Inne)
Marian Pokropek (Opracowujący), Agnieszka Pokoropek-Świderska (Opracowujący)

2004

10. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Katalog wystaw 1989 - 2004
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2004 (Inne)
Marian Pokropek (Redaktor)
11. Polskie wycinanki ludowe. Katalog wystaw - Ukraina 2004 (Kołomyja, Czerniowce, Kijów, Kosów) [ss. 24+VIII tabl., il. kolor, tekst dwujęzyczny: polski i ukraiński)
Muzeum sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2004 (Inne)
Marian Pokropek

2003

12. Boże Narodzenie w tradycji i sztuce ludowej. Katalog wystawy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu, r. 2003 (Inne)
Marian Pokropek
13. Istorija sozdanija i dejatelnosti Muzeja Narodnogo Iskustwa w Otrembusach. Dokład na Moskowskuju Konfeencju Folklora
Wydział Historyczny UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, r. 2003 (Książka)
Marian Pokropek
14. Koń jaki jest każdy widzi, czyli wizerunek konia w sztuce ludowej i malarstwie nieprofesjonalnym. Katalog wystawy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, r. 2003 (Inne)
Marian Pokropek
15. Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
TWÓRCZOŚĆ LUDOWA Tom XVIII Nr 1-2 r. 2003, str. 00-00 (Sprawozdanie)
Marian Pokropek
16. Słowiańskie plecionki
w: Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, str. 165-179, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Marian Pokropek

2002

17. Katalog wystawy. Koń w sztuce ludowej
Zabytki, r. 2002 (Inne)
Marian Pokropek
18. Katalog wystawy: Fantastyczna flora i fauna (wystawa w ramach V Międzynarodowego Konkursu Zabawek i Form Zdobniczych], ss. 8, il.
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, r. 2002 (Inne)
Marian Pokropek
19. Katalog wystawy: Pasja Chrystusa - w malarstwie i rzeźbie [ss. 4]
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2002 (Inne)
Marian Pokropek
20. Wstęp do rozdziału "Od folkloru do sztuki i z powrotem"
w: Krynica-Zdrój, miasto-ludzie-okolica, str. 73-92, Zabytki, r. 2002 (Artykuł)
Maciej Rysiewicz, Marian Pokropek (Autor przedmowy)

2001

21. "Ule i pasieki w Polsce", J. Kasztelewicz, M. Rysiewicz, Stróze 2001
ZABYTKI Nr 4 r. 2001, str. 10-12 (Recenzja)
Marian Pokropek
22. Historias asombrosas 'Un regalo de la Natividad'. Pawilon Muzealny Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach, Meseo de Arte del Pueblo, Ingenuo, de Polonia
GLOS POLSKI (BUENOS AIRES) Nr 26 luty r. 2001, str. 1 / 7-8 (Inne)
Marian Pokropek, Liliana Zengel
23. Katalog wystawy: Boże Narodzenie, ss. 18
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2001 (Inne)
Marian Pokropek
24. Katalog wystawy: Kapliczki i krzyże znad Pilicy. Ludowa rzeźba sakralna w krajobrazie Nadpilicza, ss. 4
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2001 (Inne)
Marian Pokropek
25. Katalog wystawy: Wycinanki Susan Throckmorton (USA) inspirowane polską wycinanką ludową [ część w języku angielskim: Papercuttings Susan Throckmorton (USA) inspired by Polish folk papercuttings]
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2001 (Inne)
Marian Pokropek, Maria Dąbrowska, Susan Throckmorton
26. Katalog wystawy: Wycinanki żydowskie Piotra Sztuczyńskiego, ss. 8
, r. 2001 (Inne)
Marian Pokropek
27. Katalog wystawy: Żrtwata wo tradicionalnata narodna Makedonska obriednost
, r. 2001 (Inne)
Marian Pokropek
28. Laureaci Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"
Mazowieckie Towarzystwo Kultury, r. 2001 (Książka)
Marian Pokropek (Redaktor)
29. O wycinankach ludowych, a w szczególności o lelujach i kodrach słów kilka
w: Katalog wystawy: Wycinanki Susan Throckmorton (2 części), str. 7-10, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
Marian Pokropek
30. Wieś - hasło autorskie (0,5 ark)
w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, str. 771-772, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
31. Wstęp (dwujęzyczny) [ str. 5-15, 142-147]
w: Kapliczki i krzyże znad Pilicy, str. 5-15, Centrum Edukacji Ekologicznej, Kultury i Ochrony Środowiska, r. 2001 (Artykuł)
Marian Pokropek (Autor przedmowy)
32. Wywiad - rozmowa o Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
ZABYTKI Nr 10 r. 2001, str. 10-10 (Inne)
Marian Pokropek

2000

33. Barwy Śląska: katalog wystawy malarstwa nieprofesjonalnego ze zbiorów Gerarda Stanisława Trefonia z Rudy Śląskiej, ss. 60, fot. kolor 134, czarno-białe 6
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek (Redaktor)
34. Katalog wystawy: Cztery pory roku. Krajobraz, praca, obrzęd w malarstwie ludowym i nieprofesjonalnym, nlb 12, il.
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
35. Katalog wystawy: Historia i wiara. Wystawa "Dzieje biblijne i historia Polski w sztuce ludowej" , ss. 16, 2 nlb, il. 42 kolor
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek, Agnieszka Pokropek
36. Katalog wystawy: Judaica w polskiej sztuce ludowej [w Muzeum Narodowym w Szczecinie], nlb 24, kolor, il. 16
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
37. Katalog wystawy: Judaica w polskiej sztuce ludowej [wystawa w Witebsku] (katalog w jęz. rosyjskim i polskim)
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
38. Katalog wystawy: Koń etnograficzny - koń filatelistyczny, czyli wizerunek konia w sztuce ludowej i na znaczkach pocztowych., nlb. 8, il.
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
39. Katalog wystawy: Malarstwo na szkle Anny Stopki-Słowianskiej z Kościeliska, nlb. 12, il.
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
40. Katalog wystawy: Męka i Zmartwychwstanie Pańskie [ss. 24, il. 12]
Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
41. Katalog wystawy: Pasja Jezu Krysta [nlb. 12, il. 14]
PRIMUM, Dom Pracy Twórczej MKiDN w Radziejowicach, r. 2000 (Inne)
Marian Pokropek
42. Laureaci Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"
Mazowieckie Towarzystwo Kultury, r. 2000 (Książka)
Marian Pokropek (Redaktor)
43. Wszystko zaczęło się od Kurpi, czyli o wystawie sztuki ludowej pt. Koń etnograficzny - koń filatelistyczny [il. 18]
MAZOWSZE Tom VIII Nr 13 r. 2000, str. 193-206 (Artykuł)
Marian Pokropek

1998

44. Budownictwo czeskie i polskie w Zelowie
w: Wczoraj, dziś i ... Życie, dzieje i teraźniejszość braci czeskich w Zelowie, str. 101-121, Wydawnictwo Muzeum Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, r. 1998 (Artykuł)
Marian Pokropek
45. Etnografia Mazowsza w okresie dwudziestolecia międzywojennego /1919-1939/
w: Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym /w granicach województwa warszawskiego, str. 143-158, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, r. 1998 (Artykuł)
Marian Pokropek
46. Hasła do katalogu wystawy
w: Statek w Biblii. Wystawa czasowa zrealizowana przy udziale Arvida Gottichera (Bremerworde, RFN) 22 maja - 16 sierpnia 1998, str. 00-00, entralne Muzeum Morskie w Gdańsku, r. 1998 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
47. Ptaki i ptaszki w naturze, sztuce i tradycji ludowej
MAZOWSZE Tom VI Nr 11 r. 1998, str. 174-176 (Artykuł)
Marian Pokropek
48. Zum Gedenken a Ludwig Zimmerer
w: Naive Polnische Kunst, str. 90-93, r. 1998 (Artykuł)
Marian Pokropek

1997

49. Etnografia
w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, str. 00-00, PWN, r. 1997 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
50. Folklor
w: Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski [wyd. 3 zm.], str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1997 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
51. Grupa etnograficzna
w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1997 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
52. Katalog wystawy: Historia i wiara. Wystawa "Dzieje biblijne i historia Polski w sztuce ludowej", 16, 2 nlb, 42 ilustr. kolor
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 1997 (Inne)
Marian Pokropek, Agnieszka Pokropek
53. Katalog wystawy: Kurban. Szkice z obrzędowości ofiarnej w kulturze ludowej Macedonii, ss. 16, ilustr. 2
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, r. 1997 (Inne)
Marian Pokropek, Tomasz Strączek
54. Muzeum etnograficzne
w: Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski [wyd. 3 zm.], str. 00-00, r. 1997 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
55. Oskary Kolberga. Katalog Laureatów nagrody imienia Oskara Kolberga w uznaniu Zasług dla Kultury Ludowej 1974-1996, ss. 289, ilustr.
Mazowieckie Towarzystwo Kultury, r. 1997 (Książka)
Marian Pokropek (Redaktor)
56. Ośrodek twórczości ludowej
w: Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski [wyd. 3 zm.], str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1997 (Hasło encyklopedyczne)
Marian Pokropek
57. Pawilon wystawowy polskiej sztuki ludowej w Otrębusach
MAZOWSZE Nr 9 r. 1997, str. 10-10 (Artykuł)
Marian Pokropek

1996

58. Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t.II Budownictwo sakralne, cz.1. Bożnice, meczety, moleny staroobrzędowców oraz podlaskie cerkwie unickie i prawosławne [ss. 104, il.53]
Neriton, r. 1996 (Książka)
Marian Pokropek, Wojciech Pokropek

1995

59. Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce t.1. Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie [ss. 188+184 il.]
Neriton, r. 1995 (Książka)
Marian Pokropek, Wojciech Pokropek

1994

60. Jablanicka żyrtva [Tomo monograficzny: Spomevica Mirka Bariaktorovicza], 12 tabl., il.
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU SERIA A ISTORIJSKE NAUKE Tom 19 r. 1994, str. 229-244 (Artykuł)
Marian Pokropek, J Pavkowicz (Tłumacz)

1993

61. Kwiaty Polskie Ziemi Wileńskiej. Niemenczyńskie Festyny Kultury Polskiej Rejonu Wileńskiego 1989-1993
Wspólnota Polska, r. 1993 (Inne)
Marian Pokropek
62. Osadnictwo i tradycyjne budownictwo drewniane okolic Ciechanowca na przykładzie przysiółków drobnoszlacheckich Piętki i Twarogi w woj. łomżyńskim, il. 69, rez., sum.
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom XVIII r. 1993, str. 9-135 (Artykuł)
Marian Pokropek
63. Prof. Dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993)
LUD Tom LXXVI r. 1993, str. 327-328 (Komunikat)
Zofia Sokolewicz, Marian Pokropek
64. Specyfika rurarystyczna i architektoniczna Białostockiego Muzeum Wsi na tle innych muzeów typu skansenowskiego w Polsce
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 10 r. 1993, str. 345-360 (Artykuł)
Marian Pokropek

1992

65. Sporedbena monografija na makedonskoto selo Jablanica i polskite sela Pjentki i Tvarogi. T. 2, Narodna architektura [Osadnictwo i budownictwo wiejskie przysiółków drobnoszlacheckich okolic Ciechanowca i wsi Jablanica w Macedonii. Studium porównawcze]
Katedra po Etnologija i kulturloszka Antropologija - Warszawa; Institut za Folklor "Marko Cepenkov"- Skopje, r. 1992 (Książka)
Marian Pokropek, Tomasz Strączek

1991

66. Folk art in Poland [oryg. Sztuka ludowa w Polsce], ss. 349
Wydawnictwo Arkady, r. 1991 (Książka)
Marian Pokropek, Annna Kunczyńska-Iracka, Ewa Fryś-Pietraszkowa
67. Izbrani aspekti na gradeżnata simbolika wo Makedonkogo selo Jablanica
MAKEDONSKI FOLKLOR Tom 47 r. 1991, str. 123-131 (Artykuł)
Marian Pokropek

1990

68. Etnograficzno-kulturowe aspekty regionalnych tradycji budownictwa wiejskiego
w: Współczesna architektura wsi - problemy regionalności i regionalizacji, str. 87-109, r. 1990 (Esej lub rozdział w książce)
Marian Pokropek

1988

69. Adam Chętnik, życie i prace (1885-1967)
w: Adam Chętnik a współczesne badania kultury wsi kurpiowskiej. Materiały z sesji kurpiowskiej PTL, Łomża-Marianowo-Nowogród 21-23 września 1984, str. 109-136, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1988 (Artykuł konferencyjny)
Marian Pokropek
70. Sztuka ludowa w Polsce, 338, [2] s. : fot., il.
Wydawnictwo Arkady, r. 1988 (Książka)
Marian Pokropek, Anna Kunczyńska-Iracka, Ewa Fryś-Pietraszkowa

1987

71. Osadnictwo i budownictwo przysiółków drobnoszlacheckich okolic Ciechanowca i wsi Jablanicy w Macedonii. Akt referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum w Ohridzie w 1985 r.
MAKEDONSKI FOLKLOR Nr 001 r. 1987, str. 001-001 (Artykuł konferencyjny)
Marian Pokropek

1984

72. Muzea budownictwa ludowego w Polsce, ilustr., mapa
w: Almanach Polonii, str. 307-324, r. 1984 (Artykuł)
Marian Pokropek

1981

73. Metoda etnogeograficzna, mapy
w: Metody etnologii, cz. 1, str. 61-85, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1981 (Artykuł)
Marian Pokropek
74. Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza bałtyjsko-słowiańskiego w Polsce północno-wschodniej
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom XIV r. 1981, str. 259-296 (Artykuł)
Marian Pokropek

1980

75. Atlas de l art populaire et du folklore en Pologne [oryg. Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce]
Wydawnictwo Arkady, r. 1980 (Książka)
Marian Pokropek
76. Atlas der Volkskunst und Folklore in Polen, ss. 279 [oryg. Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce]
Wydawnictwo Arkady, r. 1980 (Książka)
Marian Pokropek
77. Guide to folk art and folklore in Poland, ss. 269
Wydawnictwo "Arkady", r. 1980 (Książka)
Marian Pokropek
78. Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, ss. 279, [4] s. : il.
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1980 (Książka)
Marian Pokropek

1979

79. Jarmark płocki. Cz. V, Katalog twórców ludowych biorących po raz pierwszy udział w kiermaszach sztuki ludowej w Płocku w 1977 i 1978 r.: il., portr., ss. 148
Urząd Miejski w Płocku, r. 1979 (Książka)
Marian Pokropek
80. Kulturotwórcza rola izb regionalnych
ZIEMIA r. 1979, str. 181-195 (Artykuł)
Marian Pokropek
81. Wozy cygańskie [il. 28]  [ LINK ]
POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 2 r. 1979, str. 77-94 (Artykuł)
Lech Mróz, Krzysztof Chojnacki (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Jan Świderski (Fotograf)
82. Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, ss. 147, ilustr., mapa
CZSR, r. 1979 (Książka)
Marian Pokropek
83. Zróżnicowanie kulturowe na pograniczu etniczno-językowym i jego odbicie w świadomości mieszkańców na przykładzie pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w północno-wschodniej Polsce, ilustr.
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXIII Nr 2 r. 1979, str. 127-156 (Artykuł)
Marian Pokropek

1978

84. Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, ss. 381
Wydawnictwo Arkady, r. 1978 (Książka)
Marian Pokropek
85. Budownictwo drewniane 'in situ'
MATERIAŁY MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU Nr 24 r. 1978, str. 18-245 (Artykuł)
Marian Pokropek

1977

86. Jarmark Płocki. cz. IV. Katalog twórców ludowych biorących po raz pierwszy udział w Kiermaszu Sztuki Ludowej w Płocku w roku 1976; il., portrety, ss. 88
Urząd Miejski w Płocku, r. 1977 (Książka)
Marian Pokropek
87. Prawdziwym pięknem jest natura (o twórczości malarskiej Bazylego Albiczuka) [il. 17]
POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XXXI Nr 1 r. 1977, str. 29-38 (Artykuł)
Jacek Olędzki, Marian Pokropek (Fotograf), B Sowilski (Fotograf)

1976

88. Budownictwo ludowe w Polsce [ss. 195, ilustr. 391, mapy; zob.: również wersja angielska, francuska i niemiecka]
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, r. 1976 (Książka)
Marian Pokropek
89. Jarmark Płocki. cz. III. Katalog twórców ludowych biorących po raz pierwszy udział w Kiermaszu Sztuki Ludowej w Płocku w roku 1975; il., portrety, ss. 98
Urząd Miejski w Płocku, r. 1976 (Książka)
Marian Pokropek
90. Osadnictwo i budownictwo [ilustr.]
w: Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, str. 11-182, Ossolineum, r. 1976 (Esej lub rozdział w książce)
Marian Pokropek

1975

91. Jarmark Płocki. cz. II. Katalog twórców ludowych biorących po raz pierwszy udział w Kiermaszu Sztuki Ludowej w Płocku w roku 1974; il., portrety, ss. 64
Urząd Miejski w Płocku, r. 1975 (Książka)
Marian Pokropek
92. Ziemia Sejneńska pod względem etnograficznym [il.]
w: Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, str. 73-250, r. 1975 (Artykuł)
Marian Pokropek

1974

93. Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego [tabl. 19, il.]
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom XII r. 1974, str. 111-176 (Artykuł)
Marian Pokropek
94. Jarmark Płocki. [cz. I]. Katalog twórców ludowych biorących udział w Kiermaszu Sztuki Ludowej w Płocku w latach 1968-1973; il., portrety, ss. 159
Urząd Miejski w Płocku, r. 1974 (Książka)
Marian Pokropek
95. Życie i twórczość rzeźbiarska Józefa Soboty, il.
POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 28 Nr 2 r. 1974, str. 105-115 (Artykuł)
Marian Pokropek

1971

96. Układ przestrzenny i budownictwo wsi Gramada /w Bułgarii/, il.
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XV r. 1971, str. 163-194 (Artykuł)
Marian Pokropek
97. Władysław Biegajło, System trójpolowy i drogi przejścia do gospodarki płodozmianowej w województwie białostockim
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 11 r. 1971, str. 486-488 (Recenzja)
Marian Pokropek

1969

98. Festiwal Ziem Nadwiślańskich
TEATR LUDOWY Tom 47 Nr 2 r. 1969, str. 38-41 (Sprawozdanie)
Marian Pokropek, J. Mielcarek
99. I. Butkevičius, Leedu taluelamute kaunista,ine, w: Etnograafiamuuseumi Aastaramat, t. XX, Tartu 1965, s. 209-229
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom VI r. 1969, str. 348-349 (Recenzja)
Marian Pokropek
100. M. Olechnowicz, Badacze folkloru poleskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, z. 41, Łódź 1965, s. 67-78
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 6 r. 1969, str. 341-343 (Recenzja)
Marian Pokropek
101. M. Paprocka, Przemysł domowy, rzemiosło i chałupnictwo wsi Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 2 r. 1969, str. 411-415 (Recenzja)
Marian Pokropek
102. S. Cimermanis, Saldūdenu zveja Lajasciemā un Belavā 19. gs. otrajā pusē un 20 gs. w: Archeologija un Etnografija, t. IV, Riga 1962, wyd. Łotewskiej Akademii Nauk, str. 167-181, ryc. 28
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 6 r. 1969, str. 349-350 (Recenzja)
Marian Pokropek
103. S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, cz. 1, Zwyczaje doroczne i gospodarka
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 2 r. 1969, str. 408-411 (Recenzja)
Marian Pokropek
104. V. Milius, Klumpdirbystes amatas Lietuvoje, w: Lietuvos TSR Moksklų Akademijos Darbai, Serija A, nr 2 (19), Wilno 1965, s. 169-184, ryc. 8 [klumpie - drewniane buty]
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 6 r. 1969, str. 351-351 (Recenzja)
Marian Pokropek

1968

105. J. Nizińska, Budownictwo wiejskie we wsi Ciche pow. Nowy Targ, Wrocław 1966, s. 46
DEMOS Tom 9 Nr 1 r. 1968, str. 58-58 (Recenzja)
Marian Pokropek
106. F.Klonowski, Drewniane budownictwo ludowe na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1965, s. 247, il.
DEMOS Nr 9 r. 1968, str. 55-55 (Recenzja)
Marian Pokropek
107. G. Tallat – Kelpsaite – Niunkiene, Lietuvinu liaudies audiniai (I. Ranksluosciai) w: Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai, Wilno 1966, str. 107-120, il. [uwaga: 'Rocznik Białostocki' za lata 1968-1969, wyd. 1970]
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom IX r. 1968, str. 461-462 (Recenzja)
Marian Pokropek
108. z. III, karta LXIX Płużyca i pługi niefabryczne, mapa 152 Drewniane pługi koleśne (jako Z. Szyfelbein-Sokolewicz), kier. nauk. W. Dynowski
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 152-152, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1968 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz, Marian Pokropek, K. Makulski
109. z. III, karta LXX Niefabryczne pługi koleśne, mapy 154-157 (jako Z. Szyfelbein-Sokolewicz), kier. nauk. A. Kutrzeba-Pojnarowa
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 154-157, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1968 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz, Marian Pokropek

1967

110. Badania etnograficzne chłopskiej gospodarki rolnej w Polsce 1945-1965, mapa
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 15 Nr 2 r. 1967, str. 369-377 (Artykuł)
Marian Pokropek
111. E. Paulekiene, Drevines bitininkystes reiksme feodalines Lietuvos ukyjeIs w: Is lietuviu kulturos istorijos T. IV:Wilno 1964, s. 97 - 108
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 423-424 (Recenzja)
Marian Pokropek
112. G. Niunkiene, Seniausias verpimo budas Lietuvoje (Verpimas verpstuku) [w:] Is lietuviu kulturos istorijos, T. IV:Wilno 1964, s. 133 - 140
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 422-422 (Recenzja)
Marian Pokropek
113. I. Butkevicius, Naujieji gyvenamieji nemai Lietuvos TSR kolukinese gyvenvietese [w:] Is lietuviu kulturos istorijos. T. IV:Wilno 1964, s. 33-47, il.
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 423-423 (Recenzja)
Marian Pokropek
114. Lietuviu etnografijos brouzai, Praca zbiorowa pod red. A. Vysniauskaite. Lietuvos TSR Mokslu Akademija, Istorijos Institutas, Wilno 1964, s. 680, tabl. 16, il 286 [Zarys etnografii litewskiej]
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 406-411 (Recenzja)
Marian Pokropek
115. M.Mastonyte, Zemaitijos moteru drabuziai XIX a - XX a pradzioje. [w:] Is lietuviu kulturos istorijos, T. IV:Wilno 1964, s. 141 - 155
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 5 r. 1967, str. 424-425 (Recenzja)
Marian Pokropek
116. Rozwój narzędzi rolniczych na Podlasiu na tle przemian gospodarczych XIX i XX wieku
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom VII r. 1967, str. 486-488 (Artykuł)
Marian Pokropek
117. Władysław Biegajło, System trójpolowy i drogi przejścia do gospodarki bezugorowej w rolnictwie polskim na przykładzie województwa białostockiego, 'Kwartalnik Historii Kultury Materialnej', R. XIV, nr 1
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom VIII r. 1967, str. 486-488 (Recenzja)
Marian Pokropek

1966

118. Budownictwo ludowe w Polsce
w: Memoriał w sprawie ochrony budownictwa drewnianego w Polsce - Program organizacji parków etnograficznych, str. 27-39, r. 1966 (Artykuł)
Marian Pokropek
119. Franciszek Klonowski, Drewniane budownictwo ludowe na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1965, ss. 247, map 12, ryc.
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 3 r. 1966, str. 564-565 (Recenzja)
Marian Pokropek
120. Georgi N. Stojcev, Batak i negovoto architekturno nasledstvo. Razvitie i osobenosti na selisceto, na ziliscnite i obscestvinite sgradi, Sofia 1964, ss. 122
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 14 Nr 1 r. 1966, str. 122-124 (Recenzja)
Marian Pokropek
121. J. Basara, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. I, Dom mieszkalny, Wrocław 1964, ss. 76, mapy
ETNOGRAFIA POLSKA Tom X r. 1966, str. 550-553 (Recenzja)
Marian Pokropek
122. Jerzy Antoniewicz, Radlica łopatkowa z okresu rzymskiego z północnej Polski, 'Kwartalnik Historii Kultury Materialnej', 1962, t. 10, nr 3-4, str. 595-599
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 4 r. 1966, str. 211-212 (Recenzja)
Marian Pokropek
123. Rozwój narzędzi rolniczych na Podlasiu na tle przemian gospodarczych XIX i XX wieku, ryc. 28
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom 7 r. 1966, str. 221-247 (Artykuł)
Marian Pokropek
124. Senoves baltu zemdirbystes technikos Klausimu, [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos. T. IV :Wilno 1964, s. 164 - 170
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 4 r. 1966, str. 211-212 (Recenzja)
Marian Pokropek

1965

125. A. Vysniauskaite, Lopsiai ir kitos vaiku auginimo priemones [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos, t. II, Wilmo 1959, s. 300-309
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 2 r. 1965, str. 426-427 (Recenzja)
Marian Pokropek
126. Adam Chętnik i jego zasługi dla regionu kurpiowskiego oraz Bibliografia prac
ROCZNIK BIAŁOSTOCKI Tom VI r. 1965, str. 11-25 (Artykuł)
Marian Pokropek
127. Karta XXII, Nazwy części sochy, mapa 58 Nazwy płaskich wideł u sochy dwupolicowej
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
128. Karta XXII, Nazwy części sochy, mapa 59 Nazwy soszników przy drewnianej sosze dwupolicowej
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
129. Karta XXII, Nazwy części sochy, mapa 60 Nazwy więzi łączącej widły sochy z grządzielą
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
130. Karta XXII, Nazwy części sochy, mapa 61 Nazwy okładnic przy sosze dwupolicowej
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
131. Karta XXIII, Nazwy części sochy, mapa 62 Nazwy grządzieli przy sosze dwupolicowej
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
132. Karta XXIII, Nazwy części sochy, mapa 63 Nazwy rękojeści przy sosze dwupolicowej
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
133. Karta XXIII, Nazwy części sochy, mapa 64 Nazwy kółka spinającego więź jarzma z grządzielą sochy dwupolicowej
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
134. Karta XXIII, Nazwy części sochy, mapa 65 Zasięg sochy i wyrazu 'socha' według różnych autorów
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1965 (Inne)
Marian Pokropek
135. Ludove stavitelstvo a byvanie na Slovensku. Sbornik studii pod red. J. Martana, Bratislava 1963, ss. 293, il.
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 13 Nr 3 r. 1965, str. 613-617 (Recenzja)
Marian Pokropek
136. M. Glemzaite, Linu ir Vilnu naminis apdirbimas Lietuvoje XIX a - XX a. Pradzioje [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos. T. II :Wilno 1965, s. 269 – 299
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom II r. 1965, str. 426-428 (Recenzja)
Marian Pokropek
137. Muzeum łotewskiej kultury ludowej w Rydze [tabl. 10, il.]
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 2 r. 1965, str. 281-295 (Artykuł)
Marian Pokropek
138. P. Dundeliene, Zemdirbyste Lietuvoje. Nuo seniausiu laiku iki 1917 metu, Vilnius 1963, ss. 274, ryc.
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom II r. 1965, str. 411-416 (Recenzja)
Marian Pokropek
139. S. Bernotiene, Kinkomojo transporto priemoniu gamyba [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos, t. III, Wilno, 1961, s. 190-198
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 2 r. 1965, str. 428-429 (Recenzja)
Marian Pokropek
140. Transport i komunikacja na Kurpiach
w: Kurpie Puszcza Zielona, red. Anna Kutrzeba-Pojnarowa, str. 22-94, Ossolineum, r. 1965 (Esej lub rozdział w książce)
Marian Pokropek
141. V. Milus, Kaimo amatu etnografinio tyrinejimo klusimu [w:] Is Lietuviu kulturos istorijos, t. III, Wilno
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 2 r. 1965, str. 425-426 (Recenzja)
Marian Pokropek
142. V. Milus, Lietuviu tarybines etnografijos 1945-1961 metu bibliografija, Wilno 1963
ACTA BALTICO-SLAVICA Tom 2 r. 1965, str. 338-341 (Recenzja)
Marian Pokropek
143. Zofia Staszczak, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim /w XIX i XX wieku/, Prace i Materiały Etnograficzne, t. 24, Wrocław 1963, ss. 232, il.
ETNOGRAFIA POLSKA Tom IX r. 1965, str. 572-572 (Recenzja)
Marian Pokropek

1964

144. Karta III, mapa 3, Typy soch i nazwa 'socha' na oznaczenie innych narzędzi do orania lub ich części
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych., r. 1964 (Inne)
Marian Pokropek
145. Karta IV, mapa 4, Proces zaniku soch
w: Polski Atlas Etnograficzny, red. J. Gajek, str. 00-00, PWN, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, r. 1964 (Inne)
Marian Pokropek
146. Niektóre tradycje historyczne a współczesne przeobrażenia kultury wsi północno-wschodnich terenów Polski [ryc. 9, tabl.; tom za rok 1964-65, wyd. 1966]
LUD Tom 50 r. 1964, str. 567-584 (Artykuł)
Marian Pokropek
147. Rzeźba w drewnie z północnej Kurpiowszczyzny [il. 35]
POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XVIII Nr 3 r. 1964, str. 135-158 (Artykuł)
Jacek Olędzki, Marian Pokropek (Fotograf), Antonina Hasowa (Kartograf)

1963

148. Stefan Chmielewski, Zmiany w zachodniej granicy sochy w Europie w świetle źródeł historycznych, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 23, 1961, Poznań [wydane 1962]
LUD Tom XLIX Nr cz.2 r. 1963, str. 685-693 (Recenzja)
Marian Pokropek

1962

149. Materiały do historii budownictwa ludowego z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej [ss. 160, bibliografia, il.]
, r. 1962 (Książka)
Marian Pokropek
150. Tradicjonnyje zemledel’ceske orudija Mazovii na fone ekonomičeskich preobraženij XIX i XX vv. [il.]
ZESZYTY ETNOGRAFICZNE MUZEUM KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ W WARSZAWIE Tom III r. 1962, str. 95-120 (Artykuł)
Marian Pokropek

1959

151. Budownictwo ludowe na obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od połowy XIX wieku do chwili obecnej [il.]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom II r. 1959, str. 260-267 (Artykuł)
Marian Pokropek