Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Marta Nazwisko: Bucholc

                

Publikacja w czasopiśmie

1. On the Potential of Norbert Elias’s Approach in the SocialMemory Research in Central and Eastern Europe
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 3(183) r. 2013, str. 317-334 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
2. Złożoność nie do udźwignięcia. Utopie jedności, utopie różnicy
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 4 r. 2013, str. 19-37 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
3. „Rodzina światowa jako laboratorium powściągliwości. Kontrola miłości rodzinnej w globalnym kapitalizmie według Ulricha Becka i Elisabeth Beck-Gernsheim w świetle teorii Norberta Eliasa”,
KULTURA WSPÓŁCZESNA Tom 3 (74) r. 2012, str. 50-75 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
4. „Warszawska szkoła historyków idei – kolektyw współmyślących osobno”, „
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 3 r. 2012, str. 19-32 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
5. „Warszawska szkoła historyków idei – o potrzebie porządku w myśleniu o historii myśli”,
STAN RZECZY Tom 2 r. 2012, str. 163-179 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
6. De la politique neotribale
SOCIETES Tom 2 (112) r. 2011, str. 17-27 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
7. Gendered figurational strategies
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4 (176) r. 2011, str. 425-436 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
8. Annulment
DIALOGUE AND UNIVERSALISM r. 2010, str. 1-1 (Artykuł)
Marta Bucholc
9. Ja i Ty, ergo My i Wy, Mordechaj Roshwald
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 5 (410) r. 2008, str. 1-7 (Artykuł)
Marta Bucholc (Tłumacz)
10. Konstruktywistyczna socjologia wiedzy Stanisława Ossowskiego. Struktura klasowa w społecznej świadomości za granicą
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 1 r. 2008, str. 57-70 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
11. Teologia polityczna Adama Mickiewicza
TEOLOGIA POLITYCZNA r. 2007, str. 1-3 (Artykuł)
Marta Bucholc (Tłumacz)
12. Etyka protestancka a nowoczesność - Weber i poza Weberem
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 2/2006 r. 2006, str. 1-3 (Artykuł)
Marta Bucholc (Tłumacz)
13. Oświadczenie patronackie jako podstawa obniżenia rezerw celowych
GLOSA Tom 7 r. 2004, str. 1-3 (Artykuł)
Marta Bucholc, Łukasz Kowlaczyk
14. Wymogi co do treści prospektu emisyjnego w prawie europejskim
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Tom 10 r. 2004, str. 1-3 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
15. Rola kodeksów Corporate Governance w europejskim obrocie prawnym
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO Tom 8 r. 2003, str. 1-3 (Artykuł)
Marta Bucholc, Katarzyna Karasiewicz
16. Epistemologia Mocnego Programu socjologii wiedzy
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY Tom 3 (39) r. 2001, str. 193-212 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
17. Abelard i Heloiza
ETYKA Tom 33 r. 2000, str. 266-272 (Artykuł)
Marta Bucholc (Inny)
18. Etyka, własność intelektualna a badanie genomu
ETYKA Tom 33 r. 2000, str. 275-276 (Artykuł)
Marta Bucholc, ewa majewska
19. Koncepcja języka w książce Andrzeja Zybertowicza Przemoc i poznanie
RUBIKON Tom 4 (11) r. 2000, str. 57-69 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
20. Szkoła Edynburska – czy kryzys nauki europejskiej?
COLLOQUIA COMMUNIA Tom 4 r. 2000, str. 1-3 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
21. Platoński filozof i partia komunistyczna jako przywódcy polityczni
RUBIKON Tom 3-4 (6-7) r. 1999, str. 53-64 (Artykuł)
Marta Bucholc (Autor oryginału)

Książka

22. Samotność długodystansowca : na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa
Wydawnictwo Naukowe, r. 2013 (Książka)
Marta Bucholc (Autor oryginału)
23. „Rytm życia”,
Nomos, r. 2012 (Książka)
Marta Bucholc (Redaktor)
24. „Wędrujące pojęcia w humanistyce”,
NCK, r. 2012 (Książka)
Marta Bucholc (Tłumacz)
25. „Social Transformation in Theory and Practice”,
IWM, r. 2012 (Książka)
Marta Bucholc (Redaktor)

>>> Następne >>>