Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Mikalaj Nazwisko: Khaustovich

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Halina Tvaranovicz, Pry bramach Radzimy. Litaraturnae ab'jadnanne Belaveża: stanaulenne, prablemy, asoby
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 376-378 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
2. Henadź Kisjalou, Smak belaruszczyny
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 379-382 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
3. Hutarka Daniły sa Scjapanam u kanteksce belaruskaj ananimnaj litaratury XIX stahoddzja
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 15-37 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
4. H.A. Hladkova, Tvorczaja spadczyna Ihnacija Bykouskaha u kanteksce epochi eurapejskaha Asvetnictva. Autareferat dysertacyi na atrymanne vuczonaj stupeni kandydata filalahicznych navuk pa specyjalnascjach 10.01.01 - belaruskaja litaratura; 10.01.03 - litaratura narodau krain zameżża (polskaja), BDU, Minsk 2012, 24 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 369-371 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
5. Sibirskaja vysylka Korbutau
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom 12 r. 2013, str. 75-82 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
6. Szukajuczy rukapisy Arcjoma Vjaryhi-Dareuskaha...
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 41-66 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
7. Falklor u litaratury Belarusi perszaje palovy XIX st.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 12 r. 2012, str. 23-42 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
8. Folklor chłopski i szlachecki w literaturze Białorusi I połowy XIX wieku
POLITEJA (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) Tom 4/1 r. 2012, str. 122-143 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
9. I.M. Zaprudski, Pa daroze na Parnas. Atrybucyjnyja dasledavanni i pytanni recepcyi belaruskaj litaratury XIX stahoddzja
ACTA ALBARUTHENICA Tom 12 r. 2012, str. 268-271 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
10. Ideja adradżennja Reczy Paspalitaj u belaruskaj litaratury perszae palowy XIX st.
BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA Tom 4 r. 2012, str. 22-35 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
11. Zwei Strömungen der belarussischen Literatur des 19. Jahrhunderts: die Emanzipation des belarussischen Literaturprozesses aus dem Literatursystem der Rzeczpospolita
STUDIA SLAVICA OLDENBURGENSIA Tom 20 r. 2012, str. 59-75 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
12. Anatomija tekstu
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 27-50 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
13. Skarb moj - rozum i paczcivasc'. Razdzely z knihi pra Franciszka Rysinskaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 288-346 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich
14. Spadczyna Franciszka Rysinskaha
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom XI r. 2011, str. 49-55 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
15. Balaslau Prus. Lal'ka
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 441-583 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
16. Perszy belaruski lemantar
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 243-262 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
17. Varszava belaruskaja
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 5-7 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
18. Vytoki fantastyki Jana Barszczeuskaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 10 r. 2010, str. 49-66 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
19. Adkaz akulistu, jaki ne mae idealahicznych szorau
ARCHE Tom 11-12 r. 2009, str. 283-291 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
20. Alaksandar Rypіnskі, Bеlaruś
ARCHE Tom 5 r. 2009, str. 202-280 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
21. Alaksandar Rypіnskі: znajomy і nеznajomy
ARCHE Tom 5 r. 2009, str. 281-395 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
22. Atrybucyja Pinskae szlachty: novyja hipotezy
ACTA ALBARUTHENICA Tom 9 r. 2009, str. 35-51 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
23. Tvorczasc' Jana Barszczeuskaha vaczyma ruskaha czalaveka
ARCHE Tom 4 r. 2009, str. 385-4000 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
24. Tvorczaść Jana Barszczeuskaha vaczyma ruskaha czalavеka
ARCHE Tom 4 r. 2009, str. 385-400 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
25. Ja, choć i ne paeta
ARCHE Tom 7-8 r. 2008, str. 880-923 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
26. Jackouski I., Apovesć z majho czasu, albo Litouskija pryhody
ARCHE Tom 7-8 r. 2008, str. 924-1055 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
27. Jan Barszczeuski u suczasnych rasijskich dasledavannjach
ACTA ALBARUTHENICA Tom 8 r. 2008, str. 37-48 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
28. Pol'ski himn pa-belarusku
ACTA ALBARUTHENICA Tom 8 r. 2008, str. 299-307 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
29. Belaruskasć u belaruska- i pol'skamounaj litaratury Belarusi perszaje palovy XIX st.
STUDIA BIAŁORUTENISTYCZNE Tom 1 r. 2007, str. 179-187 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
30. Ihnacy Jackouski i prablema autarstva versza Zahraj, zahraj, chlopcze maly
ACTA ALBARUTHENICA Tom 6 r. 2007, str. 90-97 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
31. Listy da Svjatoha Pjatra
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 459-465 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich, Mikołaj Timoszuk
32. Verszy Ihnacy Jackouskaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 53-71 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
33. Pra kompleksnae dasledavanne fal'kloru i etnakul'tury Palessja
VESNIK BDU Tom 1 r. 2006, str. 133-134 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
34. Alaksandr El'ski. Vybranae
VESNIK BDU Tom 2 r. 2005, str. 112-113 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
35. Ludvik Sztyrmer i stanaulenne belaruskaha litaraturna-hramadskaha ruchu u 40-ja hh. XIX st.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 5 r. 2005, str. 121-126 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
36. Mastacki metad Jana Barszczeuskaha i razviccjo belaruskaj litaratury 30-40-ch hh. XIX st.
VESNIK BDU Tom 1 r. 2004, str. 11-17 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
37. Mastacki czas i prastora u apovesci Jana Barszczeuskaha Draulany Dziadok i kabeta Insekta
RODNAE SLOVA Tom 2 r. 2003, str. 19-21 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
38. Mastacki czas i prastora u apovesci Jana Barszczeuskaha Draulany Dziadok i kabeta Insekta
RODNAE SLOVA Tom 3 r. 2003, str. 27-30 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
39. Pol'skamounaja litaratura Belarusi 30-40-ch hadow XIX st.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 3 r. 2003, str. 14-20 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
40. Transfarmacyja mifalahemy vaukalak u proze Jana Barszczeuskaha
VESNIK BDU Tom 3 r. 2002, str. 3-8 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
41. Razskazy na belorusskom nareczii u kanteksce ananimnaj litaratury 60-ch hh. ХІХ st.
VESNIK BDU Tom 1 r. 2001, str. 6-11 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich

Książka

42. Acta Albaruthenica
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2014 (Książka)
43. Acta Albaruthenica
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2013 (Książka)
44. Jan Barszczewski, Szlachcic Zawalnia, abo Belaruś u fantastycznych apavjadannjach
, r. 2013 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor przedmowy), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Twórca zbioru)
45. Acta Albaruthenica
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny)
46. Jan Barszczeuski, Szlachcic Zawalnia abo Belaruś u fantastycznych apavjadannjach
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Twórca zbioru)
47. Litaratura Belarusi XVIII-XIX stst. Chrestamatyja
, r. 2012 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikalaj Khaustovich
48. Litaratura perszaj palowy XIX stahoddzja: Zalataja kalekcyja belaruskaj litaratury
, r. 2012 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Opracowujący)
49. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
50. Acta Albaruthenica
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2011 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny)
51. Historyja belaruskaj litaratury (XI-XIX stahoddzi).Typavaja vuczebnaja prahrama dla vyszejszych navuczal'nych ustanou
, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikalaj Khaustovich
52. Acta Albaruthenica 10. Mae Afiny tut - nazvau ich Bandarami. Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2010 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Autor przedmowy), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny), Krzysztof Kleszcz (Inny)
53. Ihnacy Jackouski. Apovesc' z majho czasu, albo Litouskija pryhody
Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Autor posłowia)
54. S. Stankevicz, Belaruskija elementy u pol'skaj ramantycznaj paezii
Instytut belarusistyki, Belaruskae histarycznae tavarystva, r. 2010 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor przedmowy)
55. Szlachami da belaruskaci. Narysy, artykuly, ese
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2010 (Książka)
Mikalaj Khaustovich, Lilia Ziemczonok (Inny), Krzysztof Kleszcz (Inny)
56. Acta Albaruthenica. Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2009 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny), Krzysztof Kleszcz (Inny), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
57. Barszczeuskі J. Szlachcіc Zavalnja, abo Bеlaruś u fantastycznych apavjadannjach
, r. 2009 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Twórca wyboru), Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor posłowia), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
58. Barszczevskij Jan, Szlachcicz Zavalnja, ili Belarus' v fantasticzeskich povestvovanijach
, r. 2008 (Książka)
Mikola Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
59. Hryhoryj Camblak. Carkouny dzejacz i piśmennik
, r. 2008 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Tacciana Kazakova, Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Taccjana Kazakova
60. Pilsztynova S., Avantury majho życcja
, r. 2008 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
61. Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik
, r. 2008 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
62. Prahramy specseminarau i speckursau pa historyi belaruskaj litaratury ХІ–ХІХ st.
, r. 2008 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikalaj Khaustovich
63. Życcjo i tvorczasć Ramualda Padbjareskaha
, r. 2008 (Książka)
Mikalaj Khaustovich
64. Acta Albaruthenica 6. Droga ku wzajemności
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2007 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
65. Acta Albaruthenica 7. Literatura. Język. Kultura
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2007 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny)
66. Chodźka I., Uspaminy kvestara
Universitas, r. 2007 (Książka)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor przedmowy), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
67. Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldziarżuniversiteta. Navukovy zbornik
, r. 2007 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
68. Uspaminy kvestara
Universitas, r. 2007 (Książka)
Mikola Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
69. Ajczyna zdaloku i zblizku: Ihnacy Jackouski i Alaksandar Rypinski
, r. 2006 (Książka)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
70. Belaruskaja litaratura. Chrestamatyja. Czastka druhaja. Druhaja palova XIX st.
, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikola Khaustovich (Twórca wyboru), Mikola Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Twórca wyboru), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
71. Belaruskaja litaratura. Chrestamatyja. Czastka perszaja. Druhaja palova XVIII - perszaja palova XIX st.
, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikola Khaustovich (Twórca wyboru), Mikola Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Twórca wyboru), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
72. Belaruskaja litaratura. Chrestamatyja. Czastka trecjaja (1901-1920)
, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikola Khaustovich (Twórca wyboru), Mikola Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Twórca wyboru), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
73. Droga ku wzajemmności. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2006 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Lilia Ziemczonok (Inny)
74. Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldziarżuniversiteta
, r. 2006 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
75. Acta Albaruthenica
VTAA Prava i ekanomika, r. 2005 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Aleksander Barszczewski (Redaktor), Sjarhej Zaprudski (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Sjarhej Zaprudski (Redaktor)
76. Acta Albaruthenica 5. Navukovy zbornik
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2005 (Książka)
Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
77. Barszczeuski Ja. Szlachcic Zavalnja, abo Belarus' u fantastycznych apavjadannjach
Mastackaja litaratura, r. 2005 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich, Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
78. Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldziarżuniversiteta
, r. 2005 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
79. Vincent Dunin-Marcinkevicz i praces miżslavjanskich kulturnych uzaemasuvjazej
, r. 2005 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Vjaczaslau Rahojsza (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Vjaczaslau Rahojsza (Redaktor)
80. Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldziarżuniversiteta
, r. 2004 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
81. Sny i snabaczanni Jana Barszczeuskaha
, r. 2004 (Książka)
Mikola Khaustovich (Redaktor), Zosia Tyczyna, Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Zosia Tyczyna
82. Acta Albaruthenica 3
VTAA Prava i ekanomika, r. 2003 (Książka)
Aleksander Barszczewski (Redaktor), Mikola Khaustovich (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
83. Mastacki metad Jana Barszczeuskaha i razviccjo belaruskaj litaratury 30-40-ch hh. XIX st.
BDU, r. 2003 (Książka)
Mikalaj Khaustovich
84. Prahramy specseminarau i speckursau pa historyi belaruskae litaratury ХІ-ХІХ stahoddzjau
BDU, r. 2003 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikalaj Khaustovich
85. Na paroze zabytae svjatyni: Tvorczasć Jana Barszczeuskaha
Prava i ekanomika, r. 2002 (Książka)
Mikalaj Khaustovich
86. Prahrama pa historyi belaruskae litaratury ХІ-ХІХ stst.
BDU, r. 2002 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikalaj Khaustovich
87. Historyja belaruskaj litaratury 30-40-ch hh. XIX st. Dapamożnik dla studentau filalahicznaj specyjal'nasci vyszejszych navuczal'nych ustanou
BDU, r. 2001 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Mikalaj Khaustovich

Publikacja w książce

88. F. Karpinski, Padarożża pa zaczaravanym krai; A. Marcinouski, Maszyna dla biccja sjalan, I. Chodźka, J. Barszczeuski, Szlachcic Zawalnia, abo Belaruś u fantastycznych apavjadannjach, A. Hroza, Neczakany hość, Alaksandar Hrot-Spasouski, I. Jackouski, Apoveść z majho czasu, abo Litouskija pryhody, R. Padbiareski, Listy pra Belaruś
w: Litaratura Belarusi XIX stahoddzja: Antalohija, str. 12-496, Belaruskaja navuka, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich
89. Praklamacyi Sacyjalistycznaj partyi Belaj Rusi
w: Isci na svjatlo labiryntami daunich padzej. Zbornik pamjaci Vitala Skalabana , str. 191-193, r. 2013 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
90. Stanovlenije belorusskogo literaturnogo pola v XIX v. kak process „emansipacii”
w: Belorusskaja literatura kak model razvitija „małych” (slavjanskich) literatur: Materiały k tematiczeskomu bloku na XV Meżdunarodnom sjezde slavistov, str. 115-130, r. 2013 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
91. Dzve plyni u litaratury XIX st.: emansipacyja belaruskaha litaraturnaha procesu z reczypasplitauskaj litaraturnaj sistemy
w: Pohlady na specyficznasć „malych litaratur”: belaruskaja i ukrainskaja litaratury, str. 63-78, r. 2012 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
92. Jan Barszczeuski i jahony Szlachcic Zawalnia
w: Jan Barszczewski, Szlachcic Zawalnia abo Belaruś u fantastycznych apavjadannjach, str. 9-135, Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich
93. Zagraj, zagraj, chłopcze mały…”
w: Belarusika = Albaruthenica, str. 250-259, Miżnarodnaja asacyjacyja belarusistau, r. 2012 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
94. Belarussischsprachinge und polnischsprachinge Stromungen in der belarussischen Literatur des 19. Jahrhunderts
w: Specifics and typology of, str. 4-8, r. 2011 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
95. Belarussischsprachinge und polnischsprachinge Stromungen in der belarussischen Literatur des 19. Jahrhunderts
w: Specifics and typology of "small" literatures in eastern and western Europe by comparison, str. 38-41, r. 2011 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
96. Demanalohija Jana Barszczeuskaha
w: Asoba i tvorczasć Franciszka Bahuszevicza u prastory i czase, str. 183-196, r. 2010 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
97. Kniha, jakaja nikoli ne sastaree (Zamest pradmovy)
w: S. Stankevich, Belaruskija elementy u pol'skaj ramantycznaj paezii, str. 4-8, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich
98. Njalohkaja daroha dadomu: Paślasloue
w: Ihnacy Jackouski. Apovesc' z majho czasu, albo Litouskija pryhody, str. 213-290, Katedra Białorutenistyki UW, r. 2010 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich (Autor posłowia)
99. O różnych etymologiach terminu szlachta
w: Mae Afiny tut – nazwaj ich Bandarami. Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-ciolecie, str. 292-300, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Tomasz Czarnecki (Autor oryginału), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor)
100. Tekla Wróblewska jako poprzedniczka Adama Mickiewicza
w: Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin, str. 81-91, KJS WLS UW, r. 2010 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
101. Vakol Pinskae szlachty
w: …Paczuć, jak losu valacca mury: Pamjaci Henadzja Kisjalova, str. 256-271, r. 2010 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
102. Іhnacy Jackouskі u mеmuarach Jana Bartkouskaha
w: Pracy kafеdry hіstoryі bеlaruskaе lіtaratury Bеldzjarżunіvеrsіteta. Navukowy zbornіk, str. 91-101, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
103. Aposznіja tvorczyja praеkty Alaksandra Rypіnskaha
w: Rehіjanalnaе, nacyjanalnaе і ahulnaczalavеczaе u lіtaratury, str. 109-114, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
104. Davеryć tajamnіcu serca
w: Barszczeuskі J. Szlachcіc Zavalnja, abo Bеlaruś u fantastycznych apavjadannjach, str. 297-309, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
105. Elementarz dla dobrych dzietok katolikou. Piеrszy biеłaruskі lеmantar
w: Pracy kafеdry hіstoryі bеlaruskaе lіtaratury Bеldzjarżunіvеrsіteta. Navukowy zbornіk, str. 208-229, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
106. Karatynskі V., Juljan Harajn
w: Karatynskі V., Tvory, str. 263-265, Mastackaja lіtaratura, r. 2009 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
107. Karatynskі V., Mіkalaj Akіlеvіcz
w: Karatynskі V., Tvory, str. 271-273, Mastackaja lіtaratura, r. 2009 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
108. Karatynskі V., Valarjan Tamaszevіcz
w: Karatynskі V., Tvory, str. 188-191, Mastackaja lіtaratura, r. 2009 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
109. Kraszynskіja strascі
w: Pracy kafеdry hіstoryі belaruskaе lіtaratury Bеldzjarżunіvеrsіteta. Navukowy zbornіk, str. 108-115, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
110. Litaraturna-vydaveckaja dzejnasc'Alaksandra Rypinskaha u Londane
w: Your Sun Shall Never Set Again, And Yuor Moon Shall Wane No More: Essays in Honor of Fr Alexander Nadson on the Occasion of his Eightieth Birthday and Fiftieth Anniversary of His Priesthood, str. 190-203, Technalohija, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
111. Mahіla Jackouskaha
w: Pracy kafеdry hіstoryі bеlaruskaе lіtaratury Bеldzjarżunіvеrsіteta. Navukowy zbornіk, str. 102-107, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
112. Partret Marcіna Asoryja-Ciaplіnskaha
w: Pracy kafеdry hіstoryі bеlaruskaе lіtaratury Bеldzjarżunіvеrsіteta. Navukowy zbornіk, str. 119-124, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
113. Vodhuk na recenzіju
w: Pracy kafеdry hіstoryі bеlaruskaе lіtaratury Bеldzjarżunіvеrsіteta. Navukowy zbornіk, str. 116-118, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
114. Żanrava-stylavyja asablіvaścі “Apovеśćі z majho czasu” Іhnacyja Jackouskaha
w: Mіfalohіja – falklor – lіtaratura: prablеmy paetykі. Zbornіk navukovych prac, str. 126-134, r. 2009 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
115. Anton Marcinouski, Maszyna dla biccja sjalan
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 210-214, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
116. Autarka perszaj belaruskaj apovesci
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 197-209, r. 2008 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
117. Hanna Mastouskaja, Ne zausjody tak robicca, jak havorycca
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 169-196, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
118. Listy Ihnacy Jackouskaha da Leanarda Njadzveckaha
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 105-119, r. 2008 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
119. Paetyka druhoj czastki zbornika Alaksandra Rypinskaha Poezije
w: Fenomen pahraniczcza: pol'skaja, ukrainskaja i belaruskaja litaratura - uplyvy i uzbahaczenne, str. 110-122, r. 2008 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
120. Posticz' czudo serdcem
w: Barszczevskij J., Szlachcicz Zavalnja, ili Belaruś v fantasticzeskich povestvovanijach, str. 5-15, r. 2008 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
121. Satyra u duchu Svifta
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 215-215, r. 2008 (Inne)
Mikalaj Khaustovich
122. Dva vydanni "Apovesci z majho czasu" I. Jackouskaha
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 238-241, r. 2007 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
123. Jackouski I., Apovesc' z majho czasu, abo Litouskija pryhody
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 167-237, r. 2007 (Artykuł)
Mikola Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
124. Jan Barszczeuski
w: Historyja belaruskaj litaratury XI-XIX stahoddzjau u 2 tamach. Novaja litaratura. Druhaja palova XVIII-XIX st., str. 151-177, r. 2007 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
125. Malunki naszaha kraju
w: Uspaminy kviestara, str. 5-11, Universitas, r. 2007 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
126. Paetka epochi Asvetnictva
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 145-166, r. 2007 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
127. Tekla z Bażymouskich Urubleuskaja i jaje litaraturnaja spadczyna
w: Belaruś i belarusy u prastory i czase. Zbornik da 75-hoddzja prafesara Adama Maldzisa, str. 218-234, r. 2007 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
128. Barszczeuski Ja. Szlachcicz Zavalnja, abo Belarus' u fantastycznych apavjadannjach
w: Belaruskaja litaratura i svet: ad epochi ramantyzmu da naszych dzjon, str. 21-23, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
129. Barszczevskij Jan
w: Riespublika Belaruś. Enciklopedija, str. 211-211, r. 2006 (Hasło encyklopedyczne)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
130. Belaruski fal'klor u tvorczasci litaratarau sjaredziny XIX stahoddzja
w: Fal'klor i suczasnaja kul'tura, str. 99-104, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
131. Litaraturnaja spadczyna Ihnata Jackouskaha
w: Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica, str. 454-457, BDU im.P.Maszerava, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
132. Londanskija vydanni "Njaczyscika" Alaksandra Rypinskaha
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 63-84, Prava i ekanomika, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
133. Rypinski A., Belarus'
w: Ajczyna zdaloku i zblizku: Ihnacy Jackouski i Alaksandr Rypinski, str. 195-279, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich, Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
134. Tavarystva Litouskae i Zjamel Ruskich u Paryży i Alaksandr Rypinski
w: Na uszanavanne pamjaci Jeży Hedrojcja, str. 167-185, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
135. Życcjovy i tvorczy szlach Ihnacy Jackouskaha
w: Droga ku wzajemności. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu, str. 108-126, KB UW, r. 2006 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
136. Asoba Zaryjana Dalenhi-Chadakouskaha u pracach Ramualda Padbjareskaha
w: Kompleksnae dasledavanne fal'kloru i etnakul'tury Palessja, str. 39-40, Vydavecki centr BDU, r. 2005 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
137. Daveryć tajamnicu serca
w: Barszczeuski Ja., Szlachcic Zavalnia abo Belaruś u fantastycznyx apavjadannjax, str. 232-240, Mastackaja litaratura, r. 2005 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
138. Historyja belaruskaj litaratury (XVIII-XIXstst.)
w: Vuczebnaja prahrama dla vyszejszyx navuczal'nyx ustanou pa specyjal'nasci 1-21 05 01 Belaruskaja filalohija, str. 3-26, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
139. Interpretacyja matyvu poszuki skarbu u tvorczasci Ja.Barszczeuskaha
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 45-53, Prava i ekanomika, r. 2005 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
140. Karpinski Franciszak
w: Belaruski fal'klor. Encyklapedyja u 2 t., str. 663-664, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
141. Karpinski Franciszak
w: Belaruski falklor. Encyklapedyja, str. 663-664, BelEn, r. 2005 (Hasło encyklopedyczne)
Mikalaj Khaustovich
142. Kazanne ruske
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 141-144, Prava i ekanomika, r. 2005 (Inne)
Mikola Khaustovich (Autor posłowia), Mikalaj Khaustovich, Mikalaj Khaustovich (Autor posłowia)
143. Ludvik Sztyrmer. Pantofel'
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 178-179, r. 2005 (Inne)
Mikola Khaustovich (Autor posłowia), Mikalaj Khaustovich (Autor posłowia)
144. Naviny litaraturaznaustva
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 180-186, Prava i ekanomika, r. 2005 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
145. Padbjareski R., Zaryjan Dalenha-Chadakouski, Pra narodnuju paeziju
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 159-168, r. 2005 (Artykuł)
Mikola Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
146. Rukapisy Ramualda Padbjareskaha
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 168-170, Prava i ekanomika, r. 2005 (Inne)
Mikola Khaustovich (Autor posłowia), Mikalaj Khaustovich (Autor posłowia)
147. V. Dunin-Marcinkevicz jak autar Pinskae szlachty
w: Vincent Dunin-Marcinkevicz i praces miżslavjanskich kul'turnych uzaemasuvjazej, str. 77-82, Prava i ekanomika, r. 2005 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
148. "Eneida navyvarat": sproba rekanstrukcyi
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 28-48, r. 2004 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
149. Eneida navyvarat: sproba rekanstrukcyi
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 28-48, Prava i ekanomika, r. 2004 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
150. Jan Barszczeuski i tahaczasnaja litaratura
w: Jan Barszczeuski u slavjanskim svece. Da 210-hoddzja z dnja naradżennja, str. 128-132, r. 2004 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
151. Naviny litaraturaznaustva
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 157-159, r. 2004 (Artykuł)
Mikola Khaustovich, Mikalaj Khaustovich
152. Bujnicki K. Belaruskija narodnyja pesni
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 158-162, Prava i ekanomika, r. 2003 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
153. Da pytannja pra mastacki chranatop Szlachcica Zaval'ni Jana Barszczeuskaha
w: Belaruskaja filalohija, str. 83-90, Prava i ekanomika, r. 2003 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
154. Histaryzm prozy Jana Barszczeuskaha
w: Jan Barszczeuski: Dyjaloh z czasam i u czase, str. 70-74, r. 2003 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
155. Radzik R. Belaruski czas
w: Radzik R. Belarusy: Pohlad z Pol'szczy, str. 100-108, Encyklapedyks, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
156. Radzik R. Chto takija belarusy?
w: Radzik R. Belarusy: Pohlad z Pol'szczy, str. 70-99, Encyklapedyks, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
157. Vytoki mastackaj umounasci Jana Barszczeuskaha
w: Pracy kafedry historyi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 36-53, Prava i ekanomika, r. 2003 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
158. Belaruska-pol'skae litaraturnae uzaemadzejanne u XIV-XIX stst.
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 3-5, Prava i ekanomika, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
159. Ideal'ny heroj u proze Jana Barszczeuskaha
w: Belaruskae litaraturaznaustva, str. 81-96, BDU, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
160. Paslasloue. Jan Chodźka. Vyzvalenaja Litva, abo perachod ceraz Njoman
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 123-124, BDU, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich
161. Prytcza u tvorczasci Jana Barszczeuskaha
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 63-78, Prava i ekanomika, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
162. Prytcza u tvorczasci Jana Barszczeuskaha i Jakuba Kolasa
w: Mova - litaratura - kultura: Materyjaly ІІІ Miżnarodnaj navukovaj kanferencyi prysveczanaj 120-hoddzju z dnja naradżennja Janki Kupaly i Jakuba Kolasa, str. 121-127, BDU, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
163. Ravuski H. Pan Ahinski (Razdzel z Uspaminau Saplicy)
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 145-151, Prava i ekanomika, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza), Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
164. Tvorczasć Jana Barszczeuskaha u acenkach krytyki
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 29-55, BDU, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
165. Versz Zajhraj, zajhraj, chlopcze maly: prablemy atrybucyi
w: Kuljaszouskija czytanni: MateryjalyМатэрыялы Miżnarodnaj navukovaj kanferencyi Tvorczasć A. Kuljaszova і adukacyjna-asvetnickija prablemy suczasnasci, str. 71-73, MDU imja A. Kuljaszova, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
166. Zahadka Pinskaj szlachty?
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 90-96, BDU, r. 2002 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
167. Ad belaruskaj szkoly u pol'skaj litaratury - da belaruskaj pol'skamounaj litaratury
w: Skarynaznaustva. Knihaznaustva. Litaraturaznaustva: Materyjaly ІІІ Miżnarodnaha kanhresa belarusistau Belaruskaja kul'tura u dyjalohu cyvilizacyj, str. 168-172, Belaruski knihazbor, r. 2001 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
168. Mastackae asensavanne historyi Belarusi u litaratury sjaredziny ХІХ stahoddzja
w: Vybranyja navukovyja pracy Belaruskaha dzjarżaunaha universiteta, str. 330-340, BDU, r. 2001 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
169. Paet i kazacznik z azjornaha kraju: Jan Barszczeuski
w: Slova pra litaraturu i litaratarau, str. 61-91, Junactva, r. 2001 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
170. Ramual'd Padbjareski u belaruskim litaraturnym ruchu40-ch hh. ХІХ stahoddzja
w: Pracy kafedry hiftoryi belaruskae litaratury Beldzjarżuniversiteta. Navukovy zbornik, str. 68-90, BDU, r. 2001 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
171. Rocznik Literacki
w: Encyklapedyja historyi Belarusi, str. 122-122, BelEn, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Mikalaj Khaustovich
172. Rubon
w: Encyklapedyja historyi Belarusi, str. 124-125, BelEn, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Mikalaj Khaustovich
173. Slavjanski mif pra Peruna u interpretacyi Jana Barszczeuskaha
w: Slavjanskija litaratury u kantesce susvetnaj, str. 175-178, BDU, r. 2001 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
174. Uladzimir Dubouka jak dasledczyk belaruskaj litaratury ХІХ stahoddzja
w: Da 100-hoddzja Uladzimira Dubouki, Uladzimira Żylki, Kuźmy Czornaha, str. 221-226, BDU, r. 2001 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich