Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Mirosław Nazwisko: Nagielski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Częstochowa (1665)- Mątwy ( 1666) - bitwy, które mogły zmienić bieg historii  [ LINK ]
Nr t.2 r. 2013, str. 63-86 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
2. Poglądy Piotra Skargi nt. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na przełomie XVI/XVII w.
STUDIA BOBOLANUM Tom 2 r. 2013, str. 71-87 (Artykuł konferencyjny)
Mirosław Nagielski
3. Sobieski- wódz zawołany
MÓWIĄ WIEKI Nr 9/13/644 r. 2013, str. 24-28 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Nagielski
4. Źródła do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie rządów Wazów i „królów rodaków” w archiwum książąt kurlandzkich w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom XX r. 2013, str. 113-126 (Artykuł)
Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
5. Jan III Sobieski i jego wpływ na odrodzenie staropolskiej sztuki wojennej w II połowie XVII wieku  [ LINK ]
Tom 2 r. 2012, str. 70-88 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
6. Teofil Szemberg starszy nad armatą
Tom 48 Nr 1 r. 2012, str. 127-130 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
7. Wojskowi epoki nowożytnej w Polskim Słowniku Biograficznym w tomach 45-47 w latach 2007-2011
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom R.119 Nr 4 r. 2012, str. 765-779 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
8. Wybór królewicza Władysława na tron carski
Tom 4(2012) r. 2012, str. 45-50 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
9. Batory pod Pskowem
RZECZPOSPOLITA Nr nr 14 r. 2010, str. nr 14 / 4-12 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
10. Zatruta krew pobratymcza; dodatek historyczny do Rzeczpospolitej
RZECZPOSPOLITA Tom maj Nr nr 16 r. 2010, str. 14 / 4-12 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
11. Polsk-svenskaq militaria forbindelser fran 1500 –talet till 1700-talet
BAROCK. GESCHICHTE. LITERATUR. KUNST r. 2007, str. 61-84 (Artykuł)
Mirosław Nagielski
12. Jan Tarnowski herbu Leliwa
MÓWIĄ WIEKI Nr 6 r. 2006, str. 40-44 (Artykuł)
Mirosław Nagielski

Książka

13. Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku
Infort Editions, r. 2013 (Książka)
Mirosław Nagielski (Redaktor), Konrad Bobiatyński (Redaktor), Przemysław Gawron (Redaktor)
14. Dniewnik Jana Pietra Sapiegi (1608-1611)
Drewljechraniliszcze, r. 2012 (Edycja źródeł)
Marian Dygo (Redaktor), Hieronim Grala (Redaktor), Hieronim Grala (Redaktor serii), Mirosław Nagielski (Redaktor), Marek Janicki (Autor przedmowy), Marek Janicki (Wydawca), Igor Tumiencew (Wydawca), Igor Tumiencew (Autor przedmowy), Marek Janicki (Redaktor)
15. Hołd carów Szujskich
Neriton, r. 2012 (Książka)
Mirosław Nagielski
16. Hołd carów Szujskich
Neriton, r. 2012 (Książka)
Juliusz Chrościcki (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor)
17. Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy
Neriton, r. 2011 (Książka)
Mirosław Nagielski
18. Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Bronisław Nowak (Redaktor)
19. Wazowie, biografie, herby, drzewa genealogiczne
Planeta DeAgostini SA, Agora SA, r. 2011 (Książka)
Stefan Ciara, Mirosław Nagielski, Krzysztof Kurek
20. Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej
Inforteditions, r. 2010 (Książka)
Mirosław Nagielski (Redaktor), Piotr Kroll (Redaktor), M. Wagner (Redaktor)
21. The decline of the traditional polish Warfare in the period of the Great Northern War
Uniwersytet Warszawski, r. 2010 (Inne)
Mirosław Nagielski
22. Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec., t. VIII
Wydział Historyczny UW, Instytut Historyczny, r. 2009 (Książka)
Marian Dygo (Redaktor), Hieronim Grala (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Ju.M. Eskin (Redaktor), B.N. Florja (Redaktor)
23. Różne oblicza wojny.Materiały sekcji Historii Wojskowości studenckiego Koła historyków UW
Wydawnictwo Inforteditions, r. 2009 (Książka)
Mirosław Nagielski (Redaktor), M. Buława (Redaktor), K. Fudalej (Redaktor)
24. Warszawa 1656, wyd. II
BELLONA, r. 2009 (Książka)
Mirosław Nagielski
25. Wojsko, wojskowość, miasta. Studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie urodzin
Wydawnictwo Inforteditions, r. 2009 (Książka)
Konrad Bobiatyński (Redaktor), Mirosław Nagielski (Redaktor), Przemysław Gawron (Redaktor)

>>> Następne >>>