Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Monika Nazwisko: Konert-Panek

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Legal English – Pronunciation Traps
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 7 r. 2014, str. 147-156 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)

Publikacja w książce

2. Angielski dla jazzmanów. Dydaktyczna odsłona magazynu „Jazz” w latach 1960-62.
w: Unisono w wielogłosie: Rock a media., str. 15-21, GAD Records, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
3. Musical terminology: English borrowings in Polish as the indicators of intercultural interaction
w: Kalba ir kontekstai/Language in Different Contexts, str. 59-67, Edukologija, r. 2013 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
4. O Queen II na dwa głosy. Słowno-muzyczne wokalizacje grupy Queen
w: Unisono w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk, str. 3-15, Wydawnictwo GAD Records, r. 2012 (Artykuł)
Mariusz Gradowski, Monika Konert-Panek
5. O Queen II na dwa głosy. Słowno-muzyczne wokalizacje grupy Queen.
w: Unisono w wielogłosie 3, str. 46-68, GAD Records, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mariusz Gradowski, Monika Konert-Panek
6. Stylistics - Between Linguistic and Literary Studies. Sound Structure in Focus.
w: Kalba ir kontekstai//Language in Different Contexts, str. 151-157, Edukologija, r. 2012 (Artykuł)
Monika Konert-Panek
7. Jangling Jack crawls through the crowd back into the bar – środki fonostylistyczne na albumie Let Love In (1994) Nicka Cave'a
w: Unisono w wielogłosie 2, str. 175-191, GAD Records, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
8. Rozrywka i zaduma – foniczne aspekty tworzenia nastroju w tekstach Agnieszki Osieckiej
w: Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Ocieckiej. Studia i materiały, str. 215-229, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
9. Anglicyzmy i ich adaptacja w polskiej terminologii z zakresu nowych gatunków muzyki elektronicznej
w: Translatoryka: Koncepcje-Modele-Analizy, str. 269-279, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, r. 2010 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
10. The Phoneme – an Overview of the Origin and Evolution of the Concept in Pre-Generative Phonological Frameworks
w: Zeszyty Naukowe WSE-I, str. 37-49, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, r. 2010 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
11. Teaching English Pronunciation: the Problem of the Velar Nasal for Polish Students of English
w: Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej SW TWP, str. 43-51, Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa TWP, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
12. The Impact of English on Polish – Can Our Pronunciation also Change?
w: Zeszyty Naukowe WSE-I, str. 109-115, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, r. 2009 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
13. Against Utopia – Noam Chomsky's Anarchistic Concepts of Man and Society
w: Folio, str. 109-116, Institute of English Studies, Warsaw University, r. 2000 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)