Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Monika Nazwisko: Kresa

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Nowe wykorzystanie słownika polszczyzny historycznej
PRACE FILOLOGICZNE Tom 64 r. 2013, str. 159-172 (Artykuł)
Monika Kresa, Krzysztof Szafran
2. Towards a corpus of polish dialekt texts
PRACE FILOLOGICZNE Tom 63 r. 2012, str. 129-145 (Artykuł)
Halina Karaś, Monika Kresa, Aleksandra Wieczorek
3. Iza Kempa-Matusiak, Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI-XVIII wiek)
PORADNIK JEZYKOWY Nr 3 r. 2011, str. 102-106 (Recenzja)
Monika Kresa
4. Onomastyczne (hipo)tezy – czyli o problemie wielomotywacyjności nazwisk w badaniach antroponimicznych
PORADNIK JEZYKOWY Nr 7 r. 2011, str. 72-90 (Artykuł)
Monika Kresa

Książka

5. Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim Imiona
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Bel Studio, r. 2013 (Książka)
Monika Kresa

Publikacja w książce

6. Gwary wschodniego Podlasia – fonetyka, fleksja, składnia  [ LINK ]
w: Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod red. Haliny Karaś, str. 001-001, Uniwersytet Warszawski, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Kresa
7. Imiona chrzestne mieszkańców parafii Stoczek w XVIII wieku
w: Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś (red. Mirosława Świtała-Cheda), str. 95-104, Primum Verbum, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Kresa
8. Program EXCEL i księgi metrykalne jako narzędzie i źródło badań antroponimicznych
w: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy (red. Bogusław Dunaj, Maciej Rak), str. 399-411, Księgarnia Akademicka, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Kresa
9. Przeszłość i teraźniejszość gwar Krakowiaków wschodnich  [ LINK ]
w: Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod red. Haliny Karaś, str. 001-001, Uniwersytet Warszawski, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Kresa, Halina Karaś
10. Przeszłość i współczesność gwar lubawskich  [ LINK ]
w: Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe pod red. Haliny Karaś, str. 001-001, Uniwersytet Warszawski, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Monika Kresa
11. Mazowsze bliższe  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa
12. Mazowsze dalsze  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa
13. Mazury  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersystet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa
14. Ostródzkie  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa
15. Warmia  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa
16. Ziemia chełmińsko-dobrzyńska  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Justyna Garczyńska, Monika Kresa