Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Paweł Nazwisko: Żmudzki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Nieuchwytna „tradycja dynastyczna” Piastów. Uwagi polemiczne do wybranych fragmentów książki Przemysława Wiszewskiego, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 117 Nr 2 r. 2010, str. 117-132 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
2. Jakiego “Początku” Polski potrzebują badacze?
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom LIII Nr 4 r. 2009, str. 19-23 (Artykuł)
Paweł Żmudzki
3. Goci czyli wojownicy
MÓWIĄ WIEKI Nr 11 r. 2005, str. 10-14 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
4. Najemnicy na Rusi i w krajach sąsiednich w X-XII w.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 111 Nr 4 r. 2004, str. 5-29 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
5. Odpowiedź na recenzję Tomasza Jurka
ROCZNIKI HISTORYCZNE Tom 68 r. 2002, str. 285-291 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
6. Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących „Początku” Polski (na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły)
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 93 Nr 4 r. 2002, str. 451-471 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
7. Wielka moc świętości
MÓWIĄ WIEKI Nr 5 r. 2002, str. 6-10 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
8. O leczeniu impotencji, czyli przypadek Leszka Czarnego
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 1999, str. 8-10 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
9. Powiązania polityczne w Europie środkowej w drugiej połowie XIII wieku i ich wpływ na wyobrażenie świata
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 90 Nr 3 r. 1999, str. 273-284 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
10. Książę Leszek Czarny w legendach rycerskich. Analiza przyczyn popularności księcia Leszka w tradycjach herbowych
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 86 Nr 2 r. 1995, str. 131-146 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)

Książka

11. Świat średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Redaktor), Grzegorz Myśliwski (Redaktor), Jerzy Pysiak (Redaktor), Paweł Żmudzki (Redaktor), Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki
12. Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791-871
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Dusan Třestík (Autor oryginału), Paweł Żmudzki (Redaktor)
13. Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2009 (Książka)
Paweł Żmudzki
14. Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Historia starożytność – średniowiecze, klasa 1 liceum i technikum, poziom podstawowy i rozszerzony
Stentor, r. 2005 (Podręcznik szkolny)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
15. Sacrum, Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym.  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz, Roman Michałowski, Paweł Janiszewski, Robert Wiśniewski, Karol Modzelewski, Sławomir Moździoch, Marta Młynarska-Kaletynowa, Stanisław Rosik, Dariusz A. Sikorski, Leszek Paweł Słupecki, Maja Gąssowska, Paweł Żmudzki, Mateusz Wilk, Aleksandra Czapelska, Marcin Pauk, Maria Starnawska, Anna Loba, Ewa Żółkiewska, Monika Saczyńska-Kaliszuk, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Jacek Kowalski, Jarosław Jarzewicz, Łukasz Kozak, Maria Koczerska
16. Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny
Neriton, r. 2000 (Książka)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)

Publikacja w książce

17. Jak opisać bitwę pod Grunwaldem? Bellum Prutenum Jana z Wiślicy na tle historiografii średniowiecznej
w: Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, str. 108-129, Bellona, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
18. Psy Jaćwingów. Dlaczego Marcin Kromer zinterpretował rocznikarską zapiskę o zwycięstwie Leszka Czarnego inaczej niż Jan Długosz
w: Historia narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi, str. 75-94, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
19. Agresja wobec kobiecych piersi i wojownicy bez broni, czyli Piotr z Dusburga o spustoszeniu kraju Galindów
w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. 645-665, WUW, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
20. Nowe wersje opowieści Galla Anonima w dziele Wincentego Kadłubka (bitwa Chrobrego z Rusinami, Czesi oszukujący Szczodrego, dzieciństwo Kazimierza Odnowiciela)
w: Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, str. 312-325, IBL PAN, r. 2009 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
21. Pierwsza bitwa Kazimierza Sprawiedliwego, czyli żelazne reguły prezentacji wojennego debiutu wielkiego bohatera (Kadłubek, ks. IV, rozdz. 14)
w: Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, str. 307-317, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Żmudzki
22. Mieszko I i Amazonki. Wspólnoty wojownicze i normy życia rodzinnego w relacji Ibrahima ibn Jakuba
w: Tekst źródła, krytyka, interpretacja, str. 99-126, r. 2005 (Artykuł)
Paweł Żmudzki
23. Opisy bitew ukazujące wojowników gotowych przyjąć swój los (przykłady słowiańskie XI-XIII w.)
w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, str. 151-175, WUW, r. 2005 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)
24. Człowiek podmiotem historii, czyli biografia księcia Henryka Brodatego w ujęciu Benedykta Zientary
w: Benedykt Zientara (15 VI 1928 – 11 V 1983). Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, str. 79-85, r. 2001 (Artykuł)
Paweł Żmudzki (Autor oryginału)