Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Paweł Nazwisko: Janiszewski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. The Enigmatic Historian Parthenios of Phokaia, the Ethnika of Stephanus of Byzantium and the Historiography of the Turn of the 5th and 6th Centuries  [ LINK ]
Tom --- Nr --- r. 2011, str. --- / 16-16 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
2. “Inne boże narodzenie”
FOCUS - HISTORIA Nr 12 r. 2009, str. 52-55 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
3. „Awantura o świętego Pawła”
FOCUS - HISTORIA Nr 11 r. 2009, str. 40-42 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
4. „Bóg z wydmuszki” (Glykon)
FOCUS - HISTORIA Nr 6 r. 2009, str. 68-69 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
5. „Z karczmy na ołtarze” (św. Helena)
FOCUS - HISTORIA Nr 3 r. 2009, str. 70-71 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
6. Co się stało z ciałem Jezusa? Najwcześniejsze żydowskie i pogańskie polemiki z chrześcijańską wiarą w Zmartwychwstanie Pańskie
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 100 Nr 3 r. 2009, str. 407-435 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
7. Pornografia czy alegoria? Metamorfozy, albo złoty osioł Apulejusza z Madaury
MÓWIĄ WIEKI Nr 02/09(589) r. 2009, str. 36-41 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
8. W służbie Imperium Romanum - kariera Kwintusa Lolliusza Urbikusa
MÓWIĄ WIEKI Nr 08/09(595) r. 2009, str. 22-26 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
9. Apoteoza cesarzy rzymskich
FOCUS - HISTORIA Nr 6 r. 2008, str. 66-68 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
10. Heliogabal – Konstantyn. Antychrześcijańska propaganda u schyłku antycznego świata
MÓWIĄ WIEKI Nr 10 r. 2008, str. 8-12 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
11. Kult usmażonego dziada
FOCUS - HISTORIA Nr 4 r. 2008, str. 60-63 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
12. Pojedynek w bożym Matriksie
FOCUS - HISTORIA Nr 1 r. 2008, str. 56-59 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
13. Why can’t we see demons? The Evagrian concept of the structure of bodies originating from three parallel material worlds, in the context of Aristotelian quality theory
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Nr 3 r. 2008, str. 1-19 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
14. Znów szleje Herodiada, czyli święty i cesarzowa
MÓWIĄ WIEKI Nr 1 r. 2008, str. 14-19 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
15. Stacjusz Pryskus – zapomniany zwycięzca Partów
MÓWIĄ WIEKI Nr 8 r. 2006, str. 44-48 (Artykuł)
Paweł Janiszewski

Książka

16. Retorzy i sofiści greccy w cesarstwie rzymskim (I - VII w.). Słownik biograficzny
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Krystyna Stebnicka, Paweł Janiszewski
17. Sofici i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim (I – VII w.)  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2011 (Książka)
Paweł Janiszewski
18. Greccy sofiści i retoryka w chrześcijańskich sporach dogmatycznych III i IV wieku
Instytut Historii UAM, r. 2008 (Książka)
Paweł Janiszewski
19. U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 7  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Książka)
Robert Wiśniewski (Redaktor), Paweł Janiszewski (Redaktor), Ewa Wipszycka-Bravo (Redaktor)
20. The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD
Journal of Juristic Papyrology, r. 2006 (Książka)
Paweł Janiszewski
21. Sacrum, Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym.  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz, Roman Michałowski, Paweł Janiszewski, Robert Wiśniewski, Karol Modzelewski, Sławomir Moździoch, Marta Młynarska-Kaletynowa, Stanisław Rosik, Dariusz A. Sikorski, Leszek Paweł Słupecki, Maja Gąssowska, Paweł Żmudzki, Mateusz Wilk, Aleksandra Czapelska, Marcin Pauk, Maria Starnawska, Anna Loba, Ewa Żółkiewska, Monika Saczyńska-Kaliszuk, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Jacek Kowalski, Jarosław Jarzewicz, Łukasz Kozak, Maria Koczerska

Publikacja w książce

22. „Ablabios descriptor Gothorum gentis egregius - Continuatus”,  [ LINK ]
w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze,, str. 157-157, WUW, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
23. „Dobro jako „przypadłość” Boga i Szatan jako „przypadłość” materii w Prośbie za chrześcijanami Atenagorasa”,  [ LINK ]
w: Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin,, str. ---- / 523-533, ---------, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
24. Historyk Aristodemos i bizantyńscy kopiści
w: U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, str. 51-63, r. 2009 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
25. Mistrz i uczeń, czyli retorzy, filozofowie i karpokracjanin o Platońskiej miłości. Wokół pewnej burzliwej dyskusji w rzymskiej szkole Plotyna
w: TIMAI. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, str. 57-87, r. 2009 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
26. Początki historiografii chrześcijańskiej i jej stosunek do historiografii pogańskiej w czasach późnego antyku (IV – VI wiek)
w: Chrześcijanie w świecie późnego antyku, „Studia Antiquitatis Christianae 18”, str. 145-174, r. 2009 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
27. Batalie i wodzowie wszech czasów. Walens pod Adrianopolem 378 r
w: dodatek do Rzeczpospolitej, nr 9, 15 III 2008, str. 1-15, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
28. Neoplatońska interpretacja założenia Konstantynopola i autobiograficzne pisma Konstantyna
w: U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VII, str. 11-29, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
29. Ablabios descriptor Gothorum gentis egregius i studia nad fragmentami zaginionych dzieł historyków antycznych
w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, str. 9-31, r. 2007 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
30. Soterichos Oasites Revisited
w: EUERGESIAS CHARIN. Stuies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples, str. 51-70, T. Derda, J. Urbanik, M. Węcowski, r. 2002 (Artykuł)
Tomasz Derda, Paweł Janiszewski
31. Azyniusz,
w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, str. 53-54, r. 2001 (Artykuł)
Paweł Janiszewski
32. Deksippos, Mariusz Maksymus
w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, str. 94-94, r. 2001 (Artykuł)
Paweł Janiszewski