Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Paweł Nazwisko: Skibiński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Pełna kultura
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 1 (08) r. 2014, str. 2299-8756 / 79-80 (Artykuł)
Paweł Skibiński
2. "Tak się pozdrawiać będziemy - Bóg z Wami". Generał Haller zapomniany obrońca Warszawy  [ LINK ]
r. 2013, str. 01-01 (Artykuł)
Paweł Skibiński
3. Co nam się przydarzyło 16 października 1978 r.?
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 5 (05) r. 2013, str. 2299-8756 / 16-18 (Artykuł)
Paweł Skibiński
4. Czternastoletni męczennik cristiady
FRONDA Nr 67 r. 2013, str. 1231-6474 / 12-18 (Artykuł)
Paweł Skibiński
5. Czy można zamykać oczy na męczeństwo czyli dlaczego Jacques Maritain popierał republikę podczas hiszpańskiej wojny domowej
FRONDA Nr 67 r. 2013, str. 1231-6474 / 244-254 (Artykuł)
Paweł Skibiński
6. Dlaczego go nie wybrali?
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 1 (01) r. 2013, str. 2299-8756 / 36-38 (Artykuł)
Paweł Skibiński
7. Federacja za wszelką cenę
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 2 (02) r. 2013, str. 2299-8756 / 41-42 (Artykuł)
Paweł Skibiński
8. Mniejszości - niewykorzystana szansa czy kula u nogi II RP?
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 3 (03) r. 2013, str. 2299-8756 / 93-94 (Artykuł)
Paweł Skibiński
9. Najbardziej diaboliczne prześladowania XX wieku?  [ LINK ]
r. 2013, str. 01-01 (Artykuł)
Paweł Skibiński
10. Ofiary południowych kresów
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 6 (06) r. 2013, str. 2299-8756 / 57-58 (Artykuł)
Paweł Skibiński
11. Pierwszy premier
NA POWAŻNIE: MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 9/10 r. 2013, str. 2084-5650 / 67-68 (Artykuł)
Paweł Skibiński
12. Recepta na Uniwersyytet, czyli dużo pracy, dobry humor, łaska Boża i odrobina szaleństwa
NA POWAŻNIE: MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 9/10 r. 2013, str. 2084-5650 / 89-92 (Artykuł)
Paweł Skibiński
13. Rozważania o majowej wojnie domowej
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 1 (01) r. 2013, str. 2299-8756 / 22-26 (Artykuł)
Paweł Skibiński
14. Silne państwo załatwi to za nas
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 5 (05) r. 2013, str. 2299-8756 / 77-78 (Artykuł)
Paweł Skibiński
15. Soborowa teologia świeckich i jej paradoksalne skutki, CHristianitas
Tom 51 r. 2013, str. 1508-5813 / 233-247 (Artykuł)
Paweł Skibiński
16. Terroryści i agenci
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 4 (04) r. 2013, str. 2299-8756 / 69-70 (Artykuł)
Paweł Skibiński
17. W poszukiwaniu zerwanej więzi
W SIECI HISTORII : MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 7 (07) r. 2013, str. 2299-8756 / 65-66 (Artykuł)
Paweł Skibiński
18. Wielkie Dzieło don Alvaro
GOŚĆ NIEDZIELNY Tom XC Nr 32 r. 2013, str. 0137-7604 / 34-35 (Artykuł)
Paweł Skibiński
19. “Augusto Pinochet – po prostu antykomunista”, wywiad Tomasza Terlikowskiego z prof. Gonzalo Lariosem Mengottim
FRONDA Tom 64 r. 2012, str. 188-201 (Artykuł)
Paweł Skibiński (Tłumacz)
20. „Brama do naszej wolności. O III pielgrzymce bł. Jana Pawła II do Polski w 1987 r.,
NA POWAŻNIE: MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 3/4 r. 2012, str. 54-55 (Artykuł)
Paweł Skibiński
21. „Co Karol Wojtyła robił na Soborze?”, rec. ks. R. Skrzypczak, „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień”  [ LINK ]
Nr 13.02.2012 r. 2012, str. 1-1 (Recenzja)
Paweł Skibiński
22. „Demokracja frankistowska?”
NA POWAŻNIE: MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 3/4 r. 2012, str. 28-31 (Artykuł)
Paweł Skibiński
23. „El loco de Dios y el maestro de los medios de comunicación – San Maximiliano Kolbe. Una sintesis biográfica”  [ LINK ]
ARBIL : ANOTACIONES DE PENSAMIENTO Y CRÍTCA Nr 126 r. 2012, str. ISSN 1697-1388 / 1-1 (Artykuł)
Paweł Skibiński
24. „Jan Paweł II – papież soboru. Co to znaczy?”, rec. ks. R. Skrzypczak, „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień”,
ARCANA Nr 103/104 r. 2012, str. 298-302 (Recenzja)
Paweł Skibiński
25. „Męczennicy meksykańscy”
NASZ DZIENNIK Nr 14 (4510) r. 2012, str. 10-10 (Artykuł)
Paweł Skibiński
26. „Rewolucjonista z Kuby”
NASZ DZIENNIK Nr 73 (4308) r. 2012, str. 11-11 (Artykuł)
Paweł Skibiński
27. „Rozsadnik nowej lewicy”
NASZ DZIENNIK Nr 195 (4430) r. 2012, str. 10-11 (Artykuł)
Paweł Skibiński
28. „Teologia wyzwolenia. Pokusa dialogu z marksistami. Z prof. Gonzalem Lariosem Mengottim rozmawia Paweł Skibiński"
NA POWAŻNIE: MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 5/6 r. 2012, str. 126-129 (Inne)
Paweł Skibiński, Paweł Skibiński (Tłumacz)
29. „To pytanie trzeba zadać serio...”rec. P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki, Poznań 2012
NA POWAŻNIE: MIESIĘCZNIK O POLSCE, HISTORII I KULTURZE Nr 7/8 r. 2012, str. 76-79 (Recenzja)
Paweł Skibiński
30. „Tysiące podobnych do księdza Jerzego”
NASZ DZIENNIK Nr 172 (4407) r. 2012, str. 10-11 (Artykuł)
Paweł Skibiński
31. Ankieta „Jałta w polskiej perspektywie roku 2012”
GLAUKOPIS Tom 25/26 r. 2012, str. 276-298 (Inne)
Paweł Skibiński, Tomasz Wituch, Jerzy Eisler, Marek Kornat, Piotr Kardela
32. Co zawdzięczamy Prymasowi Wyszyńskiemu?
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Nr 10 (131) r. 2011, str. 92-95 (Artykuł)
Paweł Skibiński
33. Co zostanie z tych dni?  [ LINK ]
r. 2011, str. 24 sierpnia 2011, nr 196; / 1-1 (Artykuł)
Paweł Skibiński
34. Kard. Stefan Wyszyński - kapelan Powstania Warszawskiego
KOMBATANT. BIULETYN MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Nr 6-7 r. 2011, str. 28-31 (Artykuł)
Paweł Skibiński
35. Kontrrewolucji nie będzie.
RZECZPOSPOLITA r. 2011, str. 23 listopada 2011 / 16-16 (Inne)
Paweł Skibiński
36. Lepiej zrozumieć tradycję. Rec.: P. Milcarek, Według Boga czy według świata?, Poznań 2011.  [ LINK ]
r. 2011, str. 1-1 (Recenzja)
Paweł Skibiński
37. Lewicowa reedukacja Hiszpanii  [ LINK ]
r. 2011, str. nr 254, 31 X- 1 XI 2011 / 1-1 (Artykuł)
Paweł Skibiński
38. Mądra książka o ważnych sprawach, rec: J. L.Lorda, Humanizm.Dobra niewidzialne., Karków-Toruń 2011  [ LINK ]
r. 2011, str. 1-1 (Recenzja)
Paweł Skibiński
39. Ostatni interrex. Polityczny autorytet z konieczności.
RZECZPOSPOLITA r. 2011, str. Prymas Wyszyński. 30. rocznica śmierci. Dodatek specjalny. 27 ma / 2-2 (Artykuł)
Paweł Skibiński
40. Spotkać prymasa i papieża
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Nr 10 (131) r. 2011, str. 96-101 (Artykuł)
Paweł Skibiński
41. W poszukiwaniu kluczy do pontyfikatu Jana Pawła II. Rec. A. Riccardi, Juan Pablo II, Madrid 2011
FRONDA Tom 61 r. 2011, str. 254-267 (Recenzja)
Paweł Skibiński
42. W poszukiwaniu kluczy do pontyfikatu. Rec. A. Riccardi, Juan Pablo II, Madrid 2011  [ LINK ]
r. 2011, str. 1-1 (Recenzja)
Paweł Skibiński
43. Wyszyński na nowo opisany. Rec. P. Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi, Kraków 2011
NOWE KSIĄŻKI Nr 10/2011 r. 2011, str. 34-34 (Recenzja)
Paweł Skibiński
44. Cardenal Stefan Wyszynski. El principe no coronado de Polonia
DIPLOMACIA. SIGLO XXI. REVISTA PARA EL CUERPO DIPLOMATICO, EL SERVICIO EXTERIOR Y LA ALTA EMPRESA Nr 60 r. 2010, str. M-14873-1995 / 35-36 (Artykuł)
Paweł Skibiński
45. Człowiek, który kłaniał się dziecku
FRONDA Nr 55 r. 2010, str. 1231-6474 / 272-280 (Artykuł)
Paweł Skibiński
46. Los inicios de los hermanos Kaczynski
DIPLOMACIA. SIGLO XXI. REVISTA PARA EL CUERPO DIPLOMATICO, EL SERVICIO EXTERIOR Y LA ALTA EMPRESA Nr 60 r. 2010, str. M-14873-1995 / 36-37 (Artykuł)
Paweł Skibiński
47. Wielki montaż propagandowy
KOMBATANT. BIULETYN MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Nr 3(231) r. 2010, str. 0867-8952 / 20-27 (Artykuł)
Paweł Skibiński
48. Na obyczajowej wojnie
NOWE PAŃSTWO Nr 2 r. 2008, str. 18-21 (Artykuł)
Paweł Skibiński
49. Fenomen Opus Dei
NOWE KSIĄŻKI Nr 10 r. 2006, str. 62-63 (Artykuł)
Paweł Skibiński
50. Parlamenty wolnej Polski
NOWE PAŃSTWO Nr 1 r. 2006, str. 56-60 (Artykuł)
Paweł Skibiński
51. Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979-2002) i ich kontekst historyczny
TEOLOGIA POLITYCZNA Nr 3 r. 2006, str. 166-225 (Artykuł)
Paweł Skibiński
52. Przywróceni pamięci
NOWE KSIĄŻKI Nr 11 r. 2006, str. 53-54 (Artykuł)
Paweł Skibiński
53. Recenzja: V. Carcel-Ortí, Mrok nad ołtarzem. Prześladowanie kościoła w Hiszpanii w latach 1931-1939, Warszawa 2003
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 3 r. 2006, str. 172-175 (Recenzja)
Paweł Skibiński
54. Szkic do portretu Towarzystwa Jezusowego
NOWE KSIĄŻKI Nr 1 r. 2006, str. 66-67 (Artykuł)
Paweł Skibiński

Książka

55. Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931-1953
Wydawnictwo Neriton, r. 2013 (Książka)
Paweł Skibiński
56. „Brama do wolności. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski/Puerta hacia la libertad. III Peregrinación de Juan Pablo II a Polonia”
Instytut Papieża Jana Pawła II, r. 2012 (Książka)
Paweł Skibiński (Redaktor), Zdzisław Struzik (Redaktor)
57. Klasyka wywiadu polskiego.
Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA, r. 2010 (Książka)
Paweł Skibiński (Redaktor), Dawid Dynarowski (Redaktor)
58. „Spojrzenie w przeszłość. Materiały pokonferencyjne. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25-26 października 2007”, t. I, „Średniowiecze i nowożytność”,
Muzeum Historii Polski, r. 2009 (Książka)
Paweł Skibiński (Redaktor), A. Przeszowska (Redaktor)
59. Historia cz. 3. Poznać i zrozumieć. Zakres podstawowy. Liceum i technikum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 2009 (Podręcznik szkolny)
Jolanta Choińska-Mika, Paweł Skibiński, Piotr Szlanta, Katarzyna Zielińska
60. PRL wobec historii. Polityka czy propaganda
Muzeum Historii Polski, r. 2009 (Książka)
Paweł Skibiński (Redaktor), Tomasz Wiścicki (Redaktor)
61. S. Payne, Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika (1931-1936)
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Paweł Skibiński (Redaktor)
62. S. Payne, Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika (1931-1936)
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Książka)
Paweł Skibiński (Tłumacz)
63. Człowiek o sercu bohaterskim. Ksiądz Jan Salamucha 1903-1944
FRONDA, r. 2005 (Książka)
Paweł Skibiński

Publikacja w książce

64. “Miłość jest silniejsza”. Kontekst polityczny wizyty Jana Pawła II w Chile”
w: „Brama do wolności. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski/Puerta hacia la libertad. III Peregrinación de Juan Pablo II a Polonia”, str. 55-67, Instytut Papieża Jana Pawła II, r. 2012 (Artykuł)
Gonzalo Larios Mengotti, Paweł Skibiński (Tłumacz)
65. „IV pielgrzymka już do wolnej Polski
w: „Brama do wolności. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski/Puerta hacia la libertad. III Peregrinación de Juan Pablo II a Polonia”, str. 295-300, Instytut Papieża Jana Pawła II, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Skibiński
66. „Myśl i duch św. Josemarii jako inspiracja w pracy historyka”
w: „Namiętnie kochać świat. Teologia laikatu według św. Josemarii Escrivy (1902-1975)”,, str. 239-248, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Skibiński
67. „Przyczyny wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939”
w: „Franco i Salazar Europejscy dyktatorzy”, str. 41-60, Wydawnictwo Von Borowiecki, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Skibiński
68. IV peregrinación ya a una Polonia libre”
w: „Brama do wolności. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski/Puerta hacia la libertad. III Peregrinación de Juan Pablo II a Polonia”, str. 301-305, Instytut Papieża Jana Pawła II, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Skibiński
69. Kardynał Stefan Wyszyński a północne Mazowsze
w: Mazowsze Północne w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej., str. 978-83-62775-15-6 / 197-205, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Skibiński
70. Realista i wizjoner
w: Nieodzowność konserwatyzmu. Księga pamięci Tomasza Merty., str. 149-156, Muzeum Historii Polski, Teologia Polityczna, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Skibiński
71. Biogramy
w: Klasyka wywiadu polskiego, str. 978-83-88747-27-4 / 345-355, Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA, r. 2010 (Inne)
Paweł Skibiński
72. Jan Salamucha
w: Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939-1955. Słownik biograficzny., str. 978-83-7629-207-6 / 275-278, Instytut Pamięci Narodowej, r. 2010 (Hasło encyklopedyczne)
Paweł Skibiński
73. Pius XII a Hiszpania frankistowska. Relacje hiszpańsko-watykańskie w latach 1939-1953.
w: Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów., str. 978-83-60940-81-5 / 241-250, ARCANA sp. z o.o., r. 2010 (Artykuł)
Paweł Skibiński
74. Przyczyny wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939.
w: Autorytaryzmy iberyjskie - Hiszpania Franco i Portugalia Salazara., str. 978-83-61067-25-2 / 15-29, Collegium civitas Press, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Skibiński
75. Wstęp
w: Klasyka wywiadu polskiego, str. 978-83-88747-27-4 / 5-11, Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Skibiński (Autor przedmowy)
76. Wstęp
w: Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, str. 978-83-62724-00-0 / 4-5, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Skibiński (Autor przedmowy)
77. Wstęp
w: Czas przemian 1979-1989, str. 4-5, Centrum Opatrzności Bożej - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, r. 2010 (Artykuł)
Paweł Skibiński (Autor przedmowy)
78. Wstęp do wydania polskiego
w: S. Payne, Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga Republika (1931-1936), str. 7-13, r. 2009 (Artykuł)
Paweł Skibiński (Autor przedmowy)
79. Czarna i złota legenda II Rzeczypospolitej
w: "Niepodległość", Wystawa Muzeum Historii Polski w Zamku Królewskim w Warszawie, dodatek do „Rzeczypospolitej”, 7 listopada 2008, str. 2-2, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Skibiński
80. Powstanie Warszawskie a realizm polityczny
w: Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, str. 150-177, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Skibiński
81. We własnym państwie. Życie polityczne II RP
w: Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności. 1918-1939, str. 13-23, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Skibiński
82. Wstęp
w: Polityka ku dobru. Wypowiedzi na temat zagadnień publicznych, str. 6-21, Wydawnictwo Sejmowe, r. 2008 (Artykuł)
Paweł Skibiński
83. Przedmowa do wydania polskiego
w: Jose Orlandis, Historia Kościoła katolickiego w II połowie XX wieku, str. 5-9, Wydawnictwo POLWEN, r. 2007 (Artykuł)
Paweł Skibiński
84. Insurekcyjny patriotyzm politycznego realisty
w: Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei, str. 254-265, r. 2006 (Artykuł)
Paweł Skibiński