Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Piotr Nazwisko: Kroll

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Venimus, Vidimus, Deus Vicit! Dzieje wielkiego zwycięstwa
MÓWIĄ WIEKI Tom 644 Nr 6 r. 2013, str. 34-40 (Artykuł)
Piotr Kroll
2. Ваенныя дзеянні палкоўніка Івана Нячая ў Беларусі ў 1658—1659 гг
ARCHE Nr 6 (117) r. 2012, str. ISSN 1392-9682 / 315-339 (Artykuł)
Piotr Kroll
3. Relacje o bitwie konotopskiej z 1659 roku w zbiorach polskich archiwów
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom XV-XVI r. 2010, str. 127-144 (Artykuł)
Piotr Kroll
4. Rzeczpospolita wobec kozaczyzny w XVI-XVII wieku  [ LINK ]
NAUKOVI PRACI ISTORICNOGO FAKUL'TETU ZAPORIZ'KOGO NACIONAL'NOGO UNIVERSITETU Tom XXVIII r. 2010, str. 26-32 (Artykuł)
Piotr Kroll
5. Hetmański cud Chmielnickiego
MÓWIĄ WIEKI Nr 9 r. 2008, str. 28-33 (Artykuł)
Piotr Kroll
6. Kampania białoruska Janusza Radziwiłła w 1654 roku
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom X, Nr 1(37) r. 2008, str. 43-64 (Artykuł)
Piotr Kroll
7. Rada perejasławska w 1654 roku
MÓWIĄ WIEKI Nr 9 r. 2008, str. 40-45 (Artykuł)
Piotr Kroll

Książka

8. Bliżej historii. Gimnazjum. Multibook. Interaktywny podręcznik multimedialny dla nauczyciela. Klasa 1
WSiP, r. 2011 (Książka)
Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anna Plumińska-Mieloch, Piotr Kroll
9. Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej
Inforteditions, r. 2010 (Książka)
Mirosław Nagielski (Redaktor), Piotr Kroll (Redaktor), M. Wagner (Redaktor)
10. Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Książka)
Piotr Kroll

Publikacja w książce

11. Stosunki polsko-kozackie w przeddzień najazdu tureckiego (1670-1672)
w: Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, str. 189-215, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, r. 2014 (Artykuł)
Piotr Kroll
12. Польсько-українські відносини після Берестечка, за Богдана Хмельницького
w: Берестечко 1651 в исторії Польші і Україні, str. 137-163, r. 2013 (Artykuł)
Piotr Kroll
13. Działania wojenne na Ukrainie w latach 1658-1659 w świetle najnowszych badań
w: Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku, str. 978-83-64023-12-5 / 229-267, infort editions, r. 2013 (Artykuł)
Piotr Kroll
14. Instrukcja na rozmowy z Kozakami uchwalona na konwokacji warszawskiej w 1658 roku
w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolica Apostolską i Ukrainą, str. 263-290, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, r. 2012 (Artykuł)
Piotr Kroll
15. The military cooperation between the Commonwealth, Zaporizhian Cossacks and Crimean Tatars in the period of the Hadjach Union and the battle of Konotop  [ LINK ]
w: The Battle of Konotop 1659. Exploring alternatives in East European history, str. 59-84, Ledizioni, r. 2012 (Artykuł)
Piotr Kroll
16. Czynnik tatarski w polityce Iwana Wyhowskiego
w: Rzeczpospolita wobec Orientu w epoce nowo¿ytnej, str. 68-88, inforteditions, r. 2011 (Artykuł)
Piotr Kroll
17. Na styku cywilizacji. Wojskowość; kozacka i jej przemiany w XVI-XVII wieku
w: Człowiek w Europie. Migawki z podróży człowieka poprzez dzieje, str. 173-191, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011 (Artykuł)
Piotr Kroll
18. Postać i działalność Filipa Orlika w polskiej historiografii
w: Пилип Opлик: життя, пoлiтикa, тeкcти. Мaтepiaли Мiжнapoднoї , str. 143-159, r. 2011 (Artykuł)
Piotr Kroll
19. Bibliografia selektywna
w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej pod red. P.Krolla, m.Nagielskiego i M.Wagnera, str. 441-456, r. 2010 (Artykuł)
Piotr Kroll
20. Eustachy (Ostap) Hohol, nakaźny hetman Prawobrzeża (zm. 1679)
w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej pod red. P.Krolla, m.Nagielskiego i M.Wagnera, str. 374-385, r. 2010 (Artykuł)
Marek Wagner, Piotr Kroll
21. Iwan (Jan) Wyhowski, hetman zaporoski (ok. 1616-1664)
w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej pod red. P.Krolla, m.Nagielskiego i M.Wagnera, str. 254-276, r. 2010 (Artykuł)
Piotr Kroll
22. Jerzy (Jurij) Chmielncki, hetman zaporoski (1640/1641-po 1684)
w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej pod red. P.Krolla, m.Nagielskiego i M.Wagnera, str. 277-303, r. 2010 (Artykuł)
Piotr Kroll
23. Kozaczyzna, Rzeczpospolita, Moskwa
w: Księga Kresów Wschodnich. Dzieje, ludzie, pomniki polskości, str. 4-12, Mówią Wieki; Presspublica, r. 2010 (Artykuł)
Piotr Kroll
24. Michał Chanenko, hetman na Prawobrzeżu (ok. 1620-1680)
w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej pod red. P.Krolla, m.Nagielskiego i M.Wagnera, str. 353-365, r. 2010 (Artykuł)
Marek Wagner, Piotr Kroll
25. Piotr Doroszenko, hetman na Prawobrzeżu (1627-1698)
w: Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej pod red. P.Krolla, m.Nagielskiego i M.Wagnera, str. 330-352, r. 2010 (Artykuł)
Marek Wagner, Piotr Kroll

>>> Następne >>>