Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Roman Nazwisko: Marcinkowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Małżeństwo w świetle Talmudu
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 232-233 Nr 1-2 r. 2010, str. 9-21 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
2. Kobieta w opiniach mędrców Talmudu
SIGNA TEMPORIS Tom 14 r. 2008, str. 7-18 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
3. Mieczysław Tarasiuk, Problematyka dziejów Izraela w okresie przedmonarchicznym w świetle przekazu starotestamentowego i badań historiograficznych, Warszawa 2006, str. 272 + 5 nlb.
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 3-4 r. 2007, str. 245-249 (Recenzja)
Roman Marcinkowski
4. The Hebrew Language in the Polish Lands at the Turn of the 18th Century: A Case Study of the Manuscript of the Memoirs of Dov Ber of Bolechów
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 60 r. 2007, str. 48-60 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
5. Język hebrajski Tory pisanej i ustnej
SIGNA TEMPORIS Tom 11 r. 2006, str. 67-79 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
6. Luigi Chiarini (1789-1832) – reformator judaizmu czy antyjudaista?
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1-2 r. 2006, str. 52-59 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
7. Szabat według Miszny
STUDIA JUDAICA Tom 1-2 Nr 15-16 r. 2005, str. 241-272 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
8. Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism
STUDIA JUDAICA Tom 14 Nr 2 r. 2004, str. 237-248 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
9. Półświęto według przekazu Miszny
STUDIA JUDAICA Tom 13 Nr 1 r. 2004, str. 111-122 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
10. Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu
STUDIA JUDAICA Tom V-VI Nr 2,1 r. 2003, str. 1-30 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
11. Luigi Chiarini (1789-1832) - jeden z pierwszych hebraistów Uniwersytetu Warszawskiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 13 Nr 2 r. 2003, str. 24-25 (Komunikat)
Roman Marcinkowski
12. Pascha według Miszny
STUDIA JUDAICA Tom 12 Nr 2 r. 2003, str. 93-115 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
13. The Precursor of the Jewish Enlightenment in the Polish Lands?
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LV Nr 1 r. 2003, str. 45-56 (Artykuł)
Roman Marcinkowski
14. Luigi Chiarini beWarsza umaamacaw letargem et ha-Talmud lecarfatit
REEH - REVUE EUROPEENNE DES ETUDES HEBRAIQUES Tom 7 r. 2002, str. 9-18 (Artykuł)
Roman Marcinkowski

Książka

15. Miszna: Zeraim (Nasiona) pod redakcją naukową Romana Marcinkowskiego
Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Książka)
Roman Marcinkowski (Redaktor)
16. Critical Edition of the Hebrew Manuscript No. 42 from Jews’ College London
b.n.w., r. 2006 (Książka)
Roman Marcinkowski
17. Paradygmaty religijności w judaizmie rabinicznym. Miszna i inne teksty talmudyczne o szabacie, święcie, półświęcie i powszedniości
Antykwa, r. 2004 (Książka)
Roman Marcinkowski
18. Pakiet Informacyjny Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1999/2000
Instytut Orientalistyczny UW, r. 2000 (Książka)
Roman Marcinkowski (Redaktor)

Publikacja w książce

19. Berachot (Błogosławieństwa),
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 53-71, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Edycja źródeł)
Roman Marcinkowski (Tłumacz)
20. Chala (Ciasto ofiarne)
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 259-273, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Edycja źródeł)
Roman Marcinkowski (Tłumacz)
21. Kluczowe zagadnienia porządku Zeraim
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 43-52, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Roman Marcinkowski (Autor komentarza)
22. Maaser szeni (Druga dziesięcina)
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 239-257, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Edycja źródeł)
Roman Marcinkowski (Tłumacz)
23. Maaserot (Dziesięciny)
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 223-237, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Edycja źródeł)
Roman Marcinkowski (Tłumacz)
24. Szewiit (Rok szabatowy)
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 171-195, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Edycja źródeł)
Roman Marcinkowski (Tłumacz)
25. Z dziejów kultury żydowskiej w starożytności
w: Miszna: Zeraim (Nasiona), str. 19-42, Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Roman Marcinkowski (Autor komentarza)

>>> Następne >>>