Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Romuald Nazwisko: Turkowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Agraryści czechosłowaccy wobec dzialalności Ludowców w Polsce w latach 1926-1939
ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO Tom 28 r. 2012, str. 57-75 (Artykuł)
Romuald Turkowski
2. Rec.: Jaroslav Rokosky, Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pad agrani strany, Praha 2011, ss. 904
ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO Tom 28 r. 2012, str. 424-427 (Artykuł)
Romuald Turkowski
3. (Recenzja z:) Kazimierz Racławski, Rozwój oświaty rolniczej w Polsce (ze szczególnym uwzglęnienim lat 1945-1985), Warszawa 1988, 2010
ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO Tom 27 r. 2011, str. 291-297 (Artykuł)
Romuald Turkowski
4. Hinkowej Słowackiej Partii Ludowej spełniona wizja autonomii Słowacji w pomonachijskiej Czecho-Słowacji (Wrzesień-Listopad 1938)
ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO Tom 27 r. 2011, str. 81-107 (Artykuł)
Romuald Turkowski
5. Stronnictwo Ludowe "Wolność" w Londynie (1945-1970)
Tom 2 r. 2011, str. 230-252 (Artykuł)
Romuald Turkowski
6. Zachodnaja pressa ab gramatska politiczoj sytuacji u Polszczi u 1945-1947 g.
Tom VI r. 2011, str. 48-56 (Artykuł)
Romuald Turkowski
7. Hlinkowa Slowacka Partia Ludowa w walce o autonomie dla Słowacji u schyłku lat 30-tych XX wieku
ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO Tom 26 r. 2010, str. 31-49 (Artykuł)
Romuald Turkowski
8. Czechosłowacki ruch ludowy u schyłku “Złotego Okresu” I Republiki (1926-1929)
ROCZNIKI DZIEJÓW RUCHU LUDOWEGO Nr 35 r. 2008, str. 63-89 (Artykuł)
Romuald Turkowski

Książka

9. Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1935. Cześć I : Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki
Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego, r. 2012 (Książka)
Romuald Turkowski
10. Polski ruch ludowy na emigracji (1954-1968). Dokumenty i materiały, cz. 2
MARGRAF Mieczysław i Adam Klimczak, r. 2006 (Książka)
Romuald Turkowski (Redaktor)
11. Dzieje polskiego parlamentaryzmu na emigracji 1945-1972
Wydawnictwo Sejmowe, r. 2001 (Książka)
Romuald Turkowski

Publikacja w książce

12. Emigracyjny ruch ludowy wobec zmian w suwerennej Polsce u schyłku XX wieku (1990-2000)
w: Partie i ruchy chlopskie i ludowe w Europie wobec problemów wspołczesności : ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo, str. 29-45, MHPRL, Wydaw. SGGW, r. 2012 (Artykuł)
Romuald Turkowski
13. Ludowcy pod kierownictwem Stanisława Guctwy w okresie budowy "rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego" w Polsce (1971-1980)
w: Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie : w kręgu historii i tradycji, str. 583-605, r. 2012 (Artykuł)
Romuald Turkowski
14. Przedmowa
w: O lepszy przyjazny świat, str. 9-16, r. 2012 (Artykuł)
Romuald Turkowski (Autor przedmowy), Alfred Domagalski (Autor oryginału)
15. Słowacka partia ludowa ks. Adrieja Hlinki u zarania niepodległości Czechosłowacji (1918-1922)
w: Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie : w kręgu historii i tradycji, str. 235-243, r. 2012 (Artykuł)
Romuald Turkowski
16. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe wobec przebudowy społeczno-gospodarczej Polski (1971-1980)
w: Kościół, religia, myśl katolicka : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, str. 345-376, Wydaw. UMCS, r. 2012 (Artykuł)
Romuald Turkowski
17. Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce .Od konca XIXwieku do poczatku XXI stulecia
w: Obraz Rosji i Rosjan w polsce .Od koñca XIX wieku do poczatku XX stulecia, str. 59-100, Wydawnictwo UMCS, r. 2011 (Artykuł)
Romuald Turkowski
18. Panstwo-Wieś-kultura
w: Państwo-Wieś-Kultura .Studia politologiczne ,historyczne i kulturoznawcze, str. 65-74, r. 2011 (Artykuł)
Romuald Turkowski
19. Państwo-wieś-kultura
w: Panstwowie-kultura Studia politologiczne ,historyczne i kulturoznawcze, str. 275-287, r. 2011 (Artykuł)
Romuald Turkowski
20. Dzialalność organizacyjno-polityczna Republikanskiej Partii Ludu Wiejskiego i Małorolnego u sczyłku istnienia I Republiki Czechosłowackiej
w: Dla dobra rządu chłopskich dusz....Wiciarz-ludowiec-nauczyciel-uczony.Księga poświęcona pamięci Profesora Jozefa Ryszarda Szaflika, str. 421-452, r. 2010 (Artykuł)
Romuald Turkowski
21. Ludowcy emigracyjni wobec załamania się systemu socjalistycznego w Polsce (1985-1990
w: Partie chlopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), str. 31-51, r. 2010 (Artykuł)
Romuald Turkowski
22. Ludowcy wobec zageozenia niemieckiego i wojny obronnej Polski(1938-1939)
w: Wrzesień 1939 wojna na dwa fronty, str. 141-160, r. 2010 (Artykuł)
Romuald Turkowski
23. Mistrz-Pedagog-Przyjaciel
w: Dla dobra rządu chłopskich dusz....Wiciarz-ludowiec-nauczyciel-uczony.Księga poświęcona pamięci Profesora Jozefa Ryszarda Szaflika, str. 25-37, r. 2010 (Artykuł)
Romuald Turkowski
24. Polski ruch ludowy na obczyźnie1945-1989
w: Represje wobec wsi i ruchu ludowego(1944-1989). Miedzy apologią a negacją, str. 39-82, r. 2010 (Artykuł)
Romuald Turkowski
25. Rola PPS w historii parlamentaryzmu polskiego na wychodźstwie podczas II wojny światowej
w: Polska partia Socjalistyczna. Szkice Polemiki Wspomnienia. Dlaczego sie nie udało?, str. 87-143, IPN Oddzial Warszawa, r. 2010 (Artykuł)
Romuald Turkowski

>>> Następne >>>