Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Sławomir Nazwisko: Sikora

                

2013

1. Film antropologiczny. Medium nieoswojone?  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 62 Nr 2 r. 2013, str. 0,21 / 28-29 (Artykuł)
Sławomir Sikora
2. Spotkania z innym. W drodze do filmowej antropologii. Rafa Syska rozmawia ze Sławomirem Sikorą
EKRANy Nr 2 (12) r. 2013, str. 0,73 ark. / 92-104 (Artykuł)
Sławomir Sikora (Inny), Rafał Syska (Inny)
3. Ukryte Michaela Hanekego jako eksperymentalny 'dokument' performatywny  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 82 r. 2013, str. 0,93 ark. / 92-104 (Artykuł)
Sławomir Sikora
4. Wędrując z Romami. Paradoksy reprezentacji
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, str. 289-301, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wyd. DiG, r. 2013 (Artykuł)
Sławomir Sikora

2012

5. Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 134-147 (Artykuł)
Sławomir Sikora
6. Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii  [ LINK ]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej i Wydawnictwo DiG, r. 2012 (Książka)
Sławomir Sikora
7. [Przekład] Diaspory
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 45-64 (Artykuł)
James Clifford (Autor oryginału), Sławomir Sikora (Tłumacz), Karolina Dudek (Tłumacz)

2011

8. Czy film obserwacyjny musi być realistyczny? (Cannibal Tours Dennisa O'Rourke'a)  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 75-76 r. 2011, str. 301-306 (Artykuł)
Sławomir Sikora
9. Jean Rouch. W stronę wyobrażonego
LITERATURA LUDOWA Tom 6 r. 2011, str. 45-56 (Artykuł)
Sławomir Sikora
10. Kolorowe wątki. Opowieści kutchańskich haftów  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 74 r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Sławomir Sikora
11. O filmie, antropologii... Jeanie Rouchu i Piotrze
ETNOGRAFIA NOWA Tom 3 r. 2011, str. 223-225 (Artykuł)
Sławomir Sikora
12. On film, anthropology... Jean Rouch and Piotr
ETNOGRAFIA NOWA Nr 3 r. 2011, str. 223-235 (Artykuł)
Sławomir Sikora
13. The Other Side of Istanbul
VISUAL ANTHROPOLOGY REVIEW Tom 27 Nr 1 r. 2011, str. 115-116 (Artykuł)
Sławomir Sikora
14. Waranasi − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera (Forest of Bliss)
KULTURA WSPÓŁCZESNA Tom 2(68) r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Sławomir Sikora

2010

15. Awangarda i tradycja w cieniu terroryzmu. Transkulturowe kino Leonarda Retela Helmricha  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Nr 70 r. 2010, str. 217-223 (Artykuł)
Sławomir Sikora
16. Dokument a film antropologiczny – w poszukiwaniu wyróżników i granic [dyskusja]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 291 Nr 4 r. 2010, str. 201-202 (Inne)
Sławomir Sikora (Inny), Krzysztof Kopczyński (Inny), Zbigniew Benedyktowicz (Inny)
17. Kłopoty ze zbyt bliską kulturą albo antropologia na własnym podwórku. Przypadek filmowy
w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, str. 90-105, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Sławomir Sikora
18. Rec.: 'W dolinie smutku rozpostrzyj skrzydła...' (rec. z książki D. Rieffa, W morzu śmierci)
NOWE KSIĄŻKI Nr 2 r. 2010, str. 41-41 (Recenzja)
Sławomir Sikora
19. Refleksje na temat badań terenowych w Maroku [oryg. Reflections on fieldwork in Morocco]
Wydawnictwo Marek Derewiecki, r. 2010 (Książka)
Paul Rabinow (Autor oryginału), Sławomir Sikora (Tłumacz), Karolina Dudek (Tłumacz)
20. Remarks on NAFA film festival and conference (2010)  [ LINK ]
NAFA NETWORK Tom 17.5 r. 2010, str. 18-21 (Artykuł)
Sławomir Sikora
21. Słowo/obraz w historii kultury [wypowiedź]
w: Słowo/obraz. Communicare Almanach antropologiczny, str. 183-202, Wydawnictwo UW, IKP Wydział Polonistyczny UW, r. 2010 (Artykuł)
Sławomir Sikora
22. Widać, kto wesoło zamieszkuje świat. Z Andrzejem Kramarzem i Weroniką Łodzińską rozmawiają Karolina Dudek i Sławomir Sikora
ROCZNIK MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE Tom XVI r. 2010, str. 273-274 (Artykuł)
Sławomir Sikora, Karolina Dudek
23. Wprowadzenie do wydania polskiego
w: Paul Rabinow, Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, str. 5-12, Wydawnictwo Marek Derewiecki, r. 2010 (Artykuł)
Sławomir Sikora (Autor przedmowy)
24. Zmieniające się podmioty narracji etnograficznych. Sprawozdanie z festiwalu NAFA (2010)  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 71-72 r. 2010, str. 313-317 (Artykuł)
Sławomir Sikora
25. Żywe pomniki. Pamięć i zapomnienie w filmie 'Gyumri'
KWARTALNIK FILMOWY Tom XXXII Nr 69 r. 2010, str. 121-130 (Artykuł)
Sławomir Sikora
26. [Komitet redakcyjny] Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Ewa Klekot (Inny), Anna Malewska-Szałygin (Inny), Tomasz Rakowski (Inny), Sławomir Sikora (Inny), Jerzy Wasilewski (Inny)

2009

27. Antropologia: ogród o rozwidlających się ścieżkach
w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, str. 7-19, Biblioteka Telgte, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Pomieciński, Sławomir Sikora
28. Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach  [ LINK ]
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2009 (Książka)
Sahar Pink (Autor oryginału), Sławomir Sikora (Redaktor), Maria Skiba (Tłumacz)
29. Kultura Wizualna [odpowiedź na ankietę]  [ LINK ]
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO r. 2009, str. 00-00 (Hasło encyklopedyczne)
Sławomir Sikora
30. Odwrócone spojrzenie albo antropologizacja antropologii
w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, str. 59-86, Biblioteka Telgte, r. 2009 (Artykuł)
Sławomir Sikora
31. Portret podwójny. Wizerunek depresji  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Nr 66 r. 2009, str. 182-190 (Artykuł)
Sławomir Sikora
32. Widać, kto wesoło zamieszkuje świat. Wywiad z Andrzejem Kramarzem i Weroniką Łodzińską [przedruk]
BARBARZYŃCA Nr 3-4(16-17) r. 2009, str. 3-24 (Artykuł)
Sławomir Sikora, Karolina Dudek
33. Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów  [ LINK ]
Biblioteka Telgte, r. 2009 (Książka)
Adam Pomieciński (Redaktor), Sławomir Sikora (Redaktor)
34. [Film etnograficzny] Żeby było ciekawie... Film weselny
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2009 (Inne)
Sławomir Sikora, Karolina Dudek

2008

35. Dokument dziś
w: Rzeczywistość a dokument, red. Monika Kozień-Świca i Marta Miskowiec, Materiały z sesji naukowych zorganizowanych w ramach 5. Krakowskiej Dekady Fotografii, str. 54-60, Muzeum Historii Fotografii, r. 2008 (Artykuł)
Sławomir Sikora
36. Etnografia wielostanowiskowa. Qu'est-ce que c'est ça?
OPCIT Nr 2(39) r. 2008, str. 11-11 (Artykuł)
Sławomir Sikora
37. Gugara, kilka uwag w przypisie...
KWARTALNIK FILMOWY Tom 64 r. 2008, str. 207-211 (Artykuł)
Sławomir Sikora
38. Kilka uwag o fetyszu i fotografii
w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, str. 237-260, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, r. 2008 (Artykuł)
Sławomir Sikora
39. Oczami innych. Między nauką a praktyką społeczną
KWARTALNIK FILMOWY Tom 62-62 r. 2008, str. 307-321 (Artykuł)
Sławomir Sikora
40. Opowiedzieć śmierć – trzy dotknięcia realnego
DIALOG Nr 3 r. 2008, str. 001-001 (Artykuł)
Sławomir Sikora
41. Przeznaczenie mnie niosło... Z Andrzejem Dybczakiem o Gugarze rozmawiają Karolina Dudek i Sławomir Sikora
KWARTALNIK FILMOWY Tom 64 r. 2008, str. 199-206 (Inne)
Karolina Dudek, Sławomir Sikora
42. Silence stoned to death. Seen against the sun
w: Exploring home, neighbouring and distant cultures, str. 283-296, Wydawnictwo DiG, r. 2008 (Artykuł)
Sławomir Sikora
43. Spotkanie z fotografią. Zdjęcie jako fetysz
w: Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, str. 127-142, Towarzystwo Naukowe KUL, r. 2008 (Artykuł)
Sławomir Sikora
44. Sybin - centrum Rumunii, centrum Europy, centrum świata…
KWARTALNIK FILMOWY Tom 61 Nr wiosna r. 2008, str. 203-209 (Artykuł)
Sławomir Sikora
45. Widziane pod słońce. Rzeczy mgliste
KWARTALNIK FILMOWY Tom 61 Nr wiosna r. 2008, str. 174-183 (Artykuł)
Sławomir Sikora
46. Z punktu widzenia ghanijskiego fotografa
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 2 r. 2008, str. 184-186 (Artykuł)
Sławomir Sikora

2007

47. Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Książka)
Justyna Jasionowska (Redaktor), Joanna Koźmińska (Redaktor), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor), Jerzy Wasilewski (Redaktor), Lech Mróz (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Sławomir Sikora (Fotograf), Jacek Kurczewski (Fotograf), J Ostaszewski (Fotograf), Z Koźmiński (Fotograf), P. Walkowicz (Fotograf), Krzysztof Braun (Inny), Urszula Gmachowska (Inny), Marta Ehrenkreutz-Jasińska (Inny)
48. Materia pamięci – pamięć materii
CAMERA OBSCURA Nr 2 (4) r. 2007, str. 9-15 (Artykuł)
Sławomir Sikora
49. Narracja a znaczenie. Przypadek „5 x 2”
w: Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie [ss. 146], str. 135-143, Wyższa Szkoła nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, r. 2007 (Artykuł)
Sławomir Sikora
50. Nostalgia urzeczywistniona
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 3-4 r. 2007, str. 124-129 (Artykuł)
Sławomir Sikora
51. Spotkanie z fotografią. Zdjęcie jako fetysz
w: Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, str. 127-142, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, r. 2007 (Artykuł)
Sławomir Sikora
52. Wizualność
w: Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów, str. 59-60, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Artykuł)
Sławomir Sikora
53. [Przekład] Denis Hollier, Problem etnografii laickiej [entropologiczna dzika karta]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LXI Nr 3-4 r. 2007, str. 250-253 (Artykuł)
Denis Hollier (Autor oryginału), Sławomir Sikora (Tłumacz)

2006

54. '5x2' – wersja żeńska i męska
KWARTALNIK FILMOWY Nr 56 r. 2006, str. 203-209 (Artykuł)
Sławomir Sikora
55. Doświadczenie fotografii: Roland Barthes
ROCZNIK HISTORII SZTUKI r. 2006, str. 53-66 (Artykuł)
Sławomir Sikora
56. Filozoficzne okna albo kłopoty z rzeczywistością
KWARTALNIK FILMOWY Nr 54-55 r. 2006, str. 6-15 (Artykuł)
Sławomir Sikora
57. Fotografia w czasach zgiełku. Kilka uwag o dokumencie i 'Powiększeniu'
w: Polska fotografia dokumentalna na skrzyżowaniu dyskursów [ss. 128; il.], str. 113-127, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Sikora
58. Lustra pamięci. Fetysze minionej rzeczywistości
w: Na szkle zapamiętane. Fotografie z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-2006 [ss. 118], str. 14-17, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, r. 2006 (Artykuł)
Sławomir Sikora
59. O problematyczności wizualności w antropologii
w: Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, str. 181-200, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Sławomir Sikora
60. Współredaktor numeru monograficznego "Kwartalnika Filmowego” - Fotografia – film – rzeczywistość 2006, nr 54-55
Instytut Sztuki PAN, r. 2006 (Inne)
Sławomir Sikora (Redaktor)

2005

61. Jean Rouch: twórcze łaczenie przeciwieństw
CZAS KULTURY Nr 3-4 r. 2005, str. 30-36 (Artykuł)
Sławomir Sikora
62. Kino transkulturowe cz. II
KWARTALNIK FILMOWY Tom 49-50 r. 2005, str. 321-333 (Artykuł)
D MacDougall, Sławomir Sikora (Tłumacz), Anna Oleńska (Tłumacz)
63. Nostalgia urzczywistniona
w: Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego, str. 9-14, r. 2005 (Artykuł)
Sławomir Sikora
64. Nostalgie devenue réalité
w: Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego, str. 15-21, r. 2005 (Artykuł)
Sławomir Sikora
65. O kilku słynnych zdjęciach. 'Lokalna' historia w kontekście globalnym
w: Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz, str. 301-308, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Artykuł)
Sławomir Sikora
66. Proszę o historię jeszcze większą (rec. z: Mała historia fotografii)
NOWE KSIĄŻKI Nr 6 r. 2005, str. 60-60 (Recenzja)
Sławomir Sikora

2004

67. Film antropologiczny - antropologia filmu
KWARTALNIK FILMOWY Tom 47-48 r. 2004, str. 5-17 (Artykuł)
Sławomir Sikora
68. Fotografia. Między dokumentem a symbolem [ss. 230, il., sum.: Photography. Between Document and Symbol; rozprawa doktorska]
Świat Literacki/Instytut Sztuki PAN, r. 2004 (Książka)
Sławomir Sikora
69. Garnitur Bergera, twarz Prousta – kurs kroju, szycia... i dekonstrukcji
OPCIT Tom 2/2004 Nr 15 r. 2004, str. 8-9 (Artykuł)
Krzysztof Cibor, Sławomir Sikora
70. Język a doświadczenie historyczne
w: Narracja, reprezentacja, doświadczenie, str. 223-246, Universitas, r. 2004 (Artykuł)
F Ankersmit, Sławomir Sikora (Tłumacz)
71. Kartka pocztowa w służbie wyobrażonego. Jean Rouch (1917-2004)
OPCIT Tom 3/2004 Nr 16 r. 2004, str. 6-6 (Artykuł)
Sławomir Sikora
72. Kino antropologiczne Jeana Roucha
KWARTALNIK FILMOWY Tom 47-48 r. 2004, str. 45-74 (Artykuł)
A Grimshaw, Sławomir Sikora (Tłumacz)
73. Kino transkulturowe, cz. I
KWARTALNIK FILMOWY Tom 47-48 r. 2004, str. 77-98 (Artykuł)
D. MacDougall, Sławomir Sikora (Tłumacz)
74. Kolory czasu
KWARTALNIK FILMOWY Tom wiosna Nr 45 r. 2004, str. 109-118 (Artykuł)
Sławomir Sikora
75. Między kanonem a apokryfem [rec.: Nie-złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w literaturze, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, ISBN 83-913617-1-3, Ożarów 2003]
NOWE KSIĄŻKI Nr 1 r. 2004, str. 50-51 (Recenzja)
Sławomir Sikora
76. Między przezroczystością a nieprzezroczystością: aporia fotografii
w: Antropologia wobec fotografii i filmu, red. Grzegorz Pełczyński, Ryszard Vorbrich, str. 9-26, Biblioteka Telgte, r. 2004 (Artykuł)
Sławomir Sikora
77. Moje spojrzenie na etnografię
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 187-202 (Artykuł)
Sławomir Sikora
78. Muzeum, miejsce magiczne... Wspomnienie o Piotrze Barnabie Szackim
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 1-2 r. 2004, str. 229-231 (Inne)
Sławomir Sikora
79. O miłości, micie i dylematach uczuciowych
OPCIT Tom 4-5/2004 Nr 17-18 r. 2004, str. 9-9 (Artykuł)
Sławomir Sikora
80. Oczy szeroko otwarte
KWARTALNIK FILMOWY Tom 47-48 r. 2004, str. 319-326 (Artykuł)
Sławomir Sikora
81. Piotr Barnaba Szacki
OPCIT Tom 6-7/2004 Nr 19-20 r. 2004, str. 18-18 (Artykuł)
Sławomir Sikora
82. Piotr Szacki
KWARTALNIK FILMOWY Tom 47-48 r. 2004, str. 298-299 (Inne)
Sławomir Sikora
83. Pocztówki ze świata kultury [rec.: W.F.Price, R.H.Capo, Psychologia w badaniach międzyludzkich]
NOWE KSIĄŻKI Nr 3 r. 2004, str. 22-22 (Recenzja)
Sławomir Sikora
84. Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii [Spatial Practices: Fieldwork, Travel and the Disciplining of Anthropology in: Routes. Travel and Translation in Late Twentieth Century, Berkeley 1997, pp. 52-91]
w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyb. dok. M. Kempny, E. Nowicka, str. 139-179, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2004 (Artykuł)
Sławomir Sikora (Tłumacz), James Clifford (Autor oryginału)
85. Przypadek albo podwójne życie pisarza. Fotografia i śmierć
w: Strategie śmierci - formy umierania. Świadectwa literackie i kulturoznawcze, red. Wojciech J. Burszta, str. 45-66, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Oficyna Wydawnicza Volumen, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
Sławomir Sikora
86. Sfotografowane w Kabulu. Yannis Kontos
POZYTYW Nr lipiec r. 2004, str. 56-67 (Artykuł)
Sławomir Sikora
87. Tartuskie wydarzenia filmowe, czyli sok z ananasa syberyjskiego
KWARTALNIK FILMOWY Nr 46 (lato) r. 2004, str. 228-230 (Sprawozdanie)
Sławomir Sikora
88. Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku [ oryg. Requirements for Ethnographies of Late-Twentieth-Century Modernity Worldwide, in Ethnogrphy through Thick and Thin, Princeton 1998, pp. 57-91]
w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyb. dok. M. Kempny, E. Nowicka, str. 119-138, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 2004 (Artykuł)
Sławomir Sikora (Tłumacz), George Marcus (Autor oryginału)

2003

89. Almodova, czyli pokonywanie granic [str. 12, 19]
OPCIT Tom 4/5(11-12) r. 2003, str. 12-19 (Artykuł)
Sławomir Sikora
90. Antropologia mediów [recenzja książki Antropologia mediów, Blackwell Publishers]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 43 Nr jesień r. 2003, str. 237-244 (Recenzja)
Sławomir Sikora
91. Antropologia wizualna i film etnograficzny [str. 1, 8-9]
OPCIT Tom 3(10) r. 2003, str. 8-9 (Artykuł)
Sławomir Sikora
92. Inne spojrzenie
OPCIT Tom 3(10) r. 2003, str. 10-10 (Artykuł)
Sławomir Sikora
93. Lokalne lektury (recenzja książki Clifford Geertz - lokalna lektura, red. D. Wolskiej i M. Brockiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003)
NOWE KSIĄŻKI Tom 10 r. 2003, str. 36-37 (Recenzja)
Sławomir Sikora
94. Opis gęsty - w stronę interpretatywnej teorii kultury [oryg. Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture]
w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. Marian Kempny i Ewa Nowicka, str. 35-58, Wydawnictwo PWN, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Sławomir Sikora (Tłumacz), Clifford Geertz (Autor oryginału)
95. Orbis interior (recenzja książki Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej, tekst A. Stasiuk, Wydawnictwo Czarne 2003)
OPCIT Tom 3(10) r. 2003, str. 4-467 (Recenzja)
Sławomir Sikora