Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Tadeusz Nazwisko: Baraniuk

                

2013

1. Doświadczenie kołchozowej biedy w narracjach autobiograficznych z Bojkowszczyzny
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii, str. 177-189, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wyd. DiG, r. 2013 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
2. Teatr obrzędowy na Mazowszu - refleksje etnograficzne
w: Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona. Koncert jubileuszowy a okazji 10-lecia Festiwalu 9 listopada 2013, str. 9-11, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Waszczyńska, Tadeusz Baraniuk

2010

3. Bojkowszczyzna - kraina pogranicza  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 4(48) r. 2010, str. 25-25 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
4. Symboliczne obrazy lat wojny. Narracje w pogranicza
w: Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, str. 318-329, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk

2009

5. Kilka refleksji o zapustnych kreacjach świata  [ LINK ]
w: Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś na przykładzie wybranych regionów, str. ss. 96 / 11-15, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, r. 2009 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk

2006

6. Mazowieckie zapusty 1981-2006: XXV lat : Od obrzędu do teatru obrzędowego [fot. kolor i czarno-białe: 60]
Muzeum Szlachty Mazowieckiej, r. 2006 (Książka)
Tadeusz Baraniuk (Redaktor), Irena Kotowicz-Borowy (Redaktor)
7. Mikroopowieści
OPCIT Nr 33 r. 2006, str. 3-3 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
8. Przebierańcy zapustni na północnym Mazowszu
w: Mazowieckie zapusty 1981-2006: XXV lat : Od obrzędu do teatru obrzędowego [fot. kolor i czarno-białe: 60], str. 11-23, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, r. 2006 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk

2004

9. O roli obrzędów dorocznych i rodzinnych w społeczności wiejskiej
BIULETYN STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE Nr 7 r. 2004, str. 15-21 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
10. Wielkanocne zwyczaje świąteczne [wywiad]
GAZETA WYBORCZA Nr 10-12.04 r. 2004, str. 001-001 (Inne)
Tadeusz Baraniuk

2003

11. Follklor mazowiecki a tożsamość kulturowa regionu
w: Tożsamość kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej - przykład Mazowsza, red. Adam Koseski i Andrzej Stawarz [ss. 192, fot.], str. 75-80, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk

2002

12. Folklor słowny Mazowsza
w: Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, red. Marian Sołysiak i Andrzej Stawarz [ss. 348, il., fot.], str. 57-66, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk
13. Mazowsze: oblicza regionów [ss. 29, fot., il]
Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 2002 (Inne)
Tadeusz Baraniuk

2001

14. Legendy, podania i opowieści jeszcze pamiętane. Z prac młodzieżowego obozu etnograficznego 1997-2000
ROCZNIK MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU Tom 17 r. 2001, str. 69-83 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
15. W kręgu mistrza Ruszkowskiego. Ruszkowski - Huras - Kępczyński. Rzeźba. Katalog wystawy [ss. 43, fot.]
Muzeum mazowieckie w Płocku, r. 2001 (Inne)
Tadeusz Baraniuk

2000

16. Chłopi i drobna szlachta w świetle wzajemnych opinii. Z etnograficznych penetracji w okolicy Rościszewa
w: Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, red. A. Koseski, Aleksander Kościszewski, Irena Kotowicz-Borowy [ss. 116, il., fot., mapy], str. 148-155, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk

1999

17. Prześmiewanie świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu [ss. 160, il.]
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, r. 1999 (Książka)
Tadeusz Baraniuk
18. Rys etnograficzno-kulturowy Mazowsza
w: Mazowsze, red. Joanna Banaszek [ss. 522, il., fot., mapy], str. 20-42, Wydawnictwo Consort, r. 1999 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
19. Zapustne 'oddawanie porodu'
w: Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Andrzeja Stawarza, str. 165-171, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, r. 1999 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk

1997

20. 'Dom przeklęty'. O kształtowaniu się pewnej współczesnej opowieści wierzeniowej
w: Dom w języku i kulturze. Materiały z konferencji 'Dom w języku i kulturze'zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez Zakład Etnolingwistyki w dn. 22-24 marca 1995, red. G. Sawickiej [ss. 470], str. 273-282, Wydawnictwo JotA, r. 1997 (Artykuł konferencyjny)
Tadeusz Baraniuk
21. Biegas w pamięci mieszkańców rodzinnej wsi
w: Bolesław Biegas 1877-1954. Rzeźba, malarstwo [ss. 168, il., fot.], str. 149-149, Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1997 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
22. Przebierańcy zapustni na Mazowszu Płockim i Zawkrzeńskim. Żywotność i zanik tradycji
ROCZNIK MUZEUM MAZOWIECKIEGO W P\LOCKU Tom 16 r. 1997, str. 65-81 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk

1996

23. Okruchy przeszłości. Z tradycji kulturowej wsi na Mazowszu Płockim (informator wystawy) [ss. 24, fot.]
Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1996 (Inne)
Tadeusz Baraniuk
24. Zaślubić się w karnawale
w: Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały, red. Andrzej Stawarz, str. 115-129, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, r. 1996 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
25. Życie moje. Malarstwo Marianny Razik - artystki cyrkowej. Katalog wystawy [ss. 24, fot. kolor]
Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1996 (Inne)
Tadeusz Baraniuk

1993

26. O działalności etnograficznej Muzeum Mazowieckiego w Płocku
w: O działalności muzeum MAzowieckiego w Płocku. Sztuka ludowa na Mazowszu. Tradycja i metamorfoza [ss. 28, fot., il., mapa], str. 4-16, Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1993 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk
27. Sztuka ludowa na Mazowszu. Tradycja i metamorfoza
w: O działalności etnograficznej Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Sztuka ludowa na Mazowszu. Tradycja i metamorfoza, str. 16-28, Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1993 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk

1991

28. O ludowych przedstawieniach Chrystusa Frasobliwego
w: Chrystus Frasobliwy z kolekcji Barbary i Jerzego Wesołowskich. Katalog [ss. 42, fot.], str. 11-15, Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1991 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
29. Ścinanie kani na Kaszubach - w poszukiwaniu semantyki obrzędu ofiarnego
ROCZNIK MUZEALNY Tom 4 r. 1991, str. 205-213 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk

1990

30. 'Karły', 'wielgoludy' i postacie dwoiste w widowiskach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu. Próba ustalenia ich znaczenia i genezy
w: Od obrzędu do teatru obrzędowego, red. Tadeusz Baraniuk, Irena Kotowicz-Borowy, str. 169-204, r. 1990 (Esej lub rozdział w książce)
Tadeusz Baraniuk
31. Od obrzędu do teatru obrzędowego [ss. 335, fot. il.]
Muzeum Okręgowe w Ciechanowie, r. 1990 (Książka)
Tadeusz Baraniuk (Redaktor), Irena Kotowicz-Borowy (Redaktor)

1981

32. Twórczość rzeźbiarska rodziny Krajewskich [ss. 40, il.]
Muzeum Mazowieckie w Płocku, r. 1981 (Inne)
Tadeusz Baraniuk