Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Tadeusz Nazwisko: Rutkowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Nieopisane dziedzictwo PRL i niedokonany rachunek sumienia (1989 - 2014). Debata o uczelniach wyższych (z udziałem naukowców: Andrzeja Nowaka, Henryka Głebockiego, Elżbiety Orman, Wojciecha Frazika, Tadeusz Rutkowskiego, Piotra Franaszka)
ARCANA Tom 2014 Nr 115 r. 2014, str. ISSN 1233-6882 / 39-85 (Inne)
Tadeusz Rutkowski, Wojciech Frazik, Piotr Franaszek, Elżbieta Orman, Andrzej Nowak, Henryk Głebocki
2. Polskie Stronnictwo Ludowe na Uchodźstwie w relacji tajnego wspólpracownika SB (1959 r.)
ROCZNIKI DZIEJÓW RUCHU LUDOWEGO Tom 36 r. 2013, str. 217-244 (Edycja źródeł)
Tadeusz Rutkowski
3. Puszka Pandory, czyli wokół badań historii nauki w PRL
GLAUKOPIS Tom 29 r. 2013, str. •ISBN 9771730341312 / 9-29 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
4. Różne barwy przystosowania. Wokół działalności Aleksandra Gieysztora w PRL
ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA POLITOLOGICA Tom IX r. 2013, str. ISSN 2081-333 / 138-156 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
5. Władze PRL wobec obchodów stulecia Powstania Styczniowego w 1963 r.
ARCANA Nr 112-113 r. 2013, str. 57-72 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
6. Los pewnego szpiega
MÓWIĄ WIEKI Nr 4 r. 2011, str. 60-60 (Recenzja)
Tadeusz Rutkowski
7. Żydowski Instytut Historyczny i jego pracownicy w okresie wydarzeń marcowych 1968 r.
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Tom XLIII Nr 4 r. 2011, str. 31-44 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
8. Głos w dyskusji
KWARTALNIK HISTORYCZNY Nr 2 r. 2010, str. 86-89 (Inne)
Tadeusz Rutkowski, Tadeusz Rutkowski (Autor komentarza)
9. Maciej Górny "Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo – Wschodniej"
KWARTALNIK HISTORYCZNY Nr 1 r. 2010, str. 173-182 (Recenzja)
Tadeusz Rutkowski
10. Wydarzenia marca’68 a polska nauka historyczna
ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI Tom 18 r. 2010, str. 145-165 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
11. Andrzej Czyżewski "Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku", Warszawa 2007
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 100 Nr 4 r. 2009, str. 863-868 (Recenzja)
Tadeusz Rutkowski
12. Głos w dyskusji w: Dyskusja wokół książki Rafała Stobieckiego Uwagi na marginesie nowej książki Rafała Stobieckiego „Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna ... ale skomplikowana”
KWARTALNIK HISTORYCZNY Nr 1 r. 2009, str. 122-127 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
13. Portret zbiorowy „ukąszonych”
MÓWIĄ WIEKI Nr 5 r. 2009, str. 66-67 (Recenzja)
Tadeusz Rutkowski
14. Rec.: Ryszard Herczyński, Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945 – 1970
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Nr 1 r. 2009, str. 201-214 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
15. Między młotem a kowadłem. OOP PZPR Wydziału Historycznego UW w czasie wydarzeń marcowych
NEWSLETTER INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Nr 2 r. 2008, str. 12-16 (Edycja źródeł)
Tadeusz Rutkowski
16. Władze PRL i historycy. Okres gomułkowski (1956 – 1970)
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Nr 3 r. 2008, str. 97-103 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
17. Niestabilna stabilizacja. PZPR wobec nauki (1956 - 1970)
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 4 r. 2006, str. 55-70 (Artykuł)
Tadeusz Rutkowski
18. Recenzja: W. Wojdyło, Stanisław Grabski (1871 - 1949). Biografia polityczna, Toruń 2003
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 3 r. 2006, str. 182-185 (Recenzja)
Tadeusz Rutkowski

Książka

19. Powszechne Zjazdy Historyków Polskich w Polsce Ludowej. Dokumenty i materiały
Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2014 (Edycja źródeł)
Tadeusz Rutkowski
20. Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW
Neriton, r. 2012 (Edycja źródeł)
Alicja Kulecka, Tadeusz Rutkowski
21. Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach tw
Wydawnictwo Neriton, r. 2012 (Edycja źródeł)
Tadeusz Rutkowski, Alicja Kulecka
22. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. t. 2. Materiały partyjne (1950 - 1986)
Instytut Pamięci Narodowej, r. 2012 (Edycja źródeł)
Patryk Pleskot, Tadeusz Rutkowski
23. Stanisław Kot 1885 - 1975. Między nauką polityką
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, r. 2012 (Książka)
Tadeusz Rutkowski
24. Adam Bromberg i „encyklopedyści”. Kartka z dziejów inteligencji w PRL
Wydawnictwa UW, r. 2010 (Książka)
Tadeusz Rutkowski
25. Razem o wolność. Sojusz polsko – ukraiński 1920 r. Teka edukacyjna Muzeum Historii Polski
Muzeum Historii Polski, r. 2010 (Inne)
Michał Zarychta, Tadeusz Rutkowski

>>> Następne >>>