Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Teresa Nazwisko: Jasińska-Socha

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Niekategorialne nazwy miejsca wyrażane przez wyrazy obcego pochodzenia w języku białoruskim
ACTA ALBARUTHENICA Tom 7 r. 2007, str. 180-191 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
2. Formy lokatywne rodzaju żeńskiego na -aя/-яя w języku białoruskim
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 47-50 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
3. Elementy bałtyckie i wschodniosłowiańskie w przygotowywanym Słowniku nazw terenowych północno-wschodniej Polski
FOLIA LINGUISTICA Tom 27 r. 1993, str. 3-8 (Artykuł)
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Nijola Kolis, Janina Smułkowa
4. Złożenia lokatywne w języku białoruskim
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 21 r. 1992, str. 75-83 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
5. Nieznane teksty prawnicze z I połowy XVII wieku
SLAVIA ORIENTALIS Tom 39 Nr 3-4 r. 1990, str. 323-329 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
6. Formacje lokatywne z suf. -iszcze/-isko w języku starobiałoruskim
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 15 r. 1989, str. 97-100 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
7. O zapożyczeniach innosłowiańskich w starobiałoruskim systemie gramatycznym
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 3 r. 1979, str. 29-36 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
8. Zaimek 3 osoby w zabytkach starobiałoruskich XVI wieku a stan we współczesnym języku białoruskim
SLAVIA ORIENTALIS Tom 4 r. 1976, str. 509-512 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha
9. Jeszcze o starobiałoruskim gen.sg. sudia
SLAVIA ORIENTALIS Tom 1 r. 1972, str. 25-35 (Artykuł)
Teresa Jasińska-Socha

Książka

10. Słownik białorusko-polski
Katedra Białorutenistyki UW, r. 2012 (Książka)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Mikołaj Timoszuk, Stanisław Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasińska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikołaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Głuszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujący)
11. Kieszonkowy słownik polsko-białoruski, białorusko-polski
Wiedza Powszechna, r. 2007 (Inne)
Teresa Jasińska-Socha, Albert Bartoszewicz
12. Belaruskaja mova
WSiP, r. 2003 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor)
13. Belaruskaja mova
WSiP, r. 2002 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha
14. Rodnaja mova
WSiP, r. 2002 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor)
15. Praktycznaja belaruskaja hramatyka dlja sjarednich szkol
WSiP, r. 2001 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor)
16. Mounaja chvilinka
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 2000 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha
17. Mova i slova
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 2000 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha
18. Kryniczka
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1999 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha
19. Sjabrynka
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1998 (Podręcznik szkolny)
Teresa Jasińska-Socha
20. Litarynka
Orthdruk, r. 1997 (Podręcznik szkolny)
Tamara Rusaczyk, Teresa Jasińska-Socha (Redaktor)
21. Słownik białorusko-polski i polsko-białoruski
Wiedza Powszechna, r. 1996 (Inne)
Teresa Jasińska-Socha, Albert Bartoszewicz
22. Zaranaczka
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1996 (Podręcznik szkolny)
Łarysa Buryło, Teresa Jasińska-Socha (Redaktor)
23. Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski
Wyd. UW, r. 1995 (Książka)
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska-Babicka, Teresa Jasińska-Socha, Janina Smułkowa
24. Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski i polsko-białoruski
Wyd. SZkolne i Pedagogiczne, r. 1995 (Inne)
Teresa Jasińska-Socha, Nadzieja Panasiuk
25. Belaruskaja skarbnica
Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, r. 1994 (Podręcznik szkolny)
Nadzieja Panasiuk, Teresa Jasińska-Socha (Redaktor)

>>> Następne >>>