Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Tomasz Nazwisko: kizwalter

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Niepodległość - co to takiego? Rozmowa z prof. Tomaszem Kizwalterem i prof. Marcinem Kulą
MÓWIĄ WIEKI Nr 11 r. 2013, str. 16-19 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Marcin Kula
2. Odwieczny naród. Dyskusja
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 118 r. 2013, str. 35-43 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Michał Łuczewski, Jerzy Szacki, Zbigniew Wierzbicki, Marcin Zaremba, Magdalena Zowczak
3. Profesorowie warszawskich wyższych uczelni w Polskim Słowniku Biograficznym (t. 45-47, z. 184-194)
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 119 Nr 4 r. 2012, str. 751-757 (Recenzja)
Tomasz Kizwalter
4. Historia: globalna, powszechna, europocentryczna? [Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008]
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 54 r. 2010, str. 146-149 (Recenzja)
Tomasz Kizwalter
5. Poebel, Menge, Masse: Zur sozialen Dimension der Autonomisierung des Individuums im 19. Jahrhundert  [ LINK ]
HISTORIE. JAHRBUCH DES ZENTRUMS FUR HISTORISCHE FORSCHUNG Tom 3 r. 2010, str. 133-148 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
6. Jerzy Jedlicki (ed.), Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, Warszawa 2008
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 100 r. 2009, str. 241-244 (Recenzja)
Tomasz Kizwalter
7. Czy uczeni powinni uprawiać politykę?
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCIX Nr 4 r. 2008, str. 1-10 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
8. Dramat reformatora: między wolnością a modernizacją
WIEK OŚWIECENIA Tom 22 r. 2006, str. 81-88 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
9. Historia malowana
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 77 r. 2006, str. 86-91 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
10. Nacjonalizm, nowoczesność, tradycja
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 50 Nr 5-6 r. 2006, str. 147-151 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
11. Recenzja: Jarosław Czubaty, Jarosław Czubaty, Zasada dwóch sumień. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), Warszawa 2005
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 113 Nr 1 r. 2006, str. 151-154 (Recenzja)
Tomasz Kizwalter
12. Recenzja: Patrice M. Dabrowski, Commemorations and the Shaping of Modern Poland, Bloomington 2004
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 112 Nr 4 r. 2005, str. 183-184 (Recenzja)
Tomasz Kizwalter

Książka

13. Ueber die Modernitaet der Nation. Der Fall Polen
fibre Verlag, r. 2013 (Książka)
Tomasz Kizwalter
14. Historia Polski: Polska 1831-1939
Gazeta Wyborcza, r. 2007 (Książka)
Tomasz Kizwalter, Tomasz Nałęcz
15. Historia powszechna. Wiek XIX
Trio, r. 2007 (Książka)
Tomasz Kizwalter

Publikacja w książce

16. Królestwo Polskie. Przystosowanie i opór
w: Powstanie styczniowe. Klęska i chwała, str. 13-17, Polityka, r. 2013 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
17. Polacy i inni A.D.1863. O kwestii polskiej przed 150 laty z prof. Tomaszem Kizwalterem rozmawia Maciej Rosalak
w: Powstanie styczniowe. Duma i gorycz, str. 10-13, Presspublica, r. 2013 (Inne)
Tomasz Kizwalter
18. From Nation to Gender (and Back Again). The Institute of History at the University of Warsaw as a Centre of Research into the Nineteenth Century
w: History at the University of Warsaw. Materials from the scientific conference held to celebrate the 80th anniversary of the Institute of History at the University of Warsaw, October 21, 2010, Warsaw, str. 173-185, Wydawnictwo Neriton, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Tomasz Kizwalter
19. Od narodu do płci (i z powrotem). Instytut Historyczny UW jako ośrodek badań nad XIX wiekiem
w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały konferencji naukowej z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 21 października 2010 r., str. 71-83, Wydawnictwo Neriton, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Tomasz Kizwalter
20. Porządek wiedeński
w: 1812. O roku ów. Wyprawa Napoleona na Moskwę, str. 96-99, Polityka, r. 2012 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
21. Przed Napoleonem
w: 1812. O roku ów. Wyprawa Napoleona na Moskwę, str. 14-17, Polityka, r. 2012 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
22. Motłoch, tłumy, masy: problem społecznego zakresu autonomizacji jednostki w XIX wieku
w: Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku, str. 45-61, Instytut Historii PAN, r. 2011 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
23. Równość i ład
w: Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, str. 707-715, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
24. Początki polskiego romantyzmu a pojęcie nowoczesności
w: Romantyzm i nowoczesność, str. 71-79, UNIVERSITAS, r. 2009 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
25. Klienci i jakobini
w: „Mówią wieki”. Antologia tekstów 1958-2007, str. 197-200, r. 2008 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
26. Naród jako pojęcie organizujące życie zbiorowe: Polska 1864-1918
w: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski, str. 11-20, r. 2008 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
27. Polska – jaka ma być?
w: Salon niepodległości, str. 285-308, r. 2008 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
28. Die Vorstellungswelt der Romantik und Modernisierungsprozesse in Polen
w: Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspective, str. 60-65, Harrassowitz Verlag, r. 2007 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
29. Hoiughiu
w: gdgdg, str. 221-444, r. 2007 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
30. Liberum veto à la moderne: nowoczesne pożytki z anarchii szlacheckiej
w: Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, str. 139-146, Wydawnictwo DiG, r. 2007 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
31. 1795 - 1904
w: Polska na przestrzeni wieków, str. 377-494, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2006 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter
32. Naród jako pojęcie organizujące życie zbiorowe
w: Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku, str. 13-20, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, r. 2006 (Artykuł)
Tomasz Kizwalter