Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Urszula Nazwisko: Augustyniak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Paszkwil na śmierć haniebną jako narzędzie walki ideologicznej w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku  [ LINK ]
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom LX Nr 2 r. 2012, str. 185-198 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
2. Społeczeństwo staropolskie - seria nowa  [ LINK ]
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom XIX Nr 2 (38) r. 2012, str. 199-205 (Recenzja)
Urszula Augustyniak
3.
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom 35 Nr 1 r. 2011, str. 1-375 (Inne)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
4. Barok. Historia-Literatura-Sztuka  [ LINK ]
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom XVIII Nr 1 (35) r. 2011, str. 7-373 (Inne)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
5. Pozycja Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1668)  [ LINK ]
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom XVII Nr 2 (34) r. 2010, str. 13-36 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
6. Stary sługa jako przedmiot badań nad klientelizmem magnackim na Litwie w XVII wieku  [ LINK ]
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom LVIII Nr 1 r. 2010, str. 71-85 (Artykuł konferencyjny)
Urszula Augustyniak
7. Kazania księdza Walentego na sejmie nadzwyczajnym 1624 roku w notatkach anonimowego słuchacza
BAROK Tom XVI Nr 1 (31) r. 2009, str. 239-258 (Edycja źródeł)
Urszula Augustyniak (Opracowujący)
8. Wzajemne pretensje szlachty i duchowieństwa katolickiego w związku z „compositio inter status” w latach trzydziestych XVII wieku
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXIV Nr 4 r. 2007, str. 43-59 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
9. Jeszcze raz w sprawie tumultu wileńskiego 1639 i jego następstw
Odrodzenie i Reformacja w Polsce Tom L r. 2006, str. 169-190 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
10. Nieznany opis Paryża z 1597 roku, XIII/2 (26) 2006, s. 187-192
BAROK Tom XIII Nr 2 r. 2006, str. 187-192 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
11. Siedziby sejmowe litewskiego magnata w Warszawie w 1 połowie XVII w.
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXIV r. 2006, str. 35-56 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
12. Sprawozdanie z promocji 25.nru Baroku w Wilnie 12 X 2006
BAROK Tom XIII/2 Nr 26 r. 2006, str. 285-286 (Sprawozdanie)
Urszula Augustyniak
13. Przeszłość i teraźniejszość. Wrażenia z podróży szlakiem fundacji Radziwiłłów birżańskich
JEDNOTA Tom 45 (60) Nr 10 r. 2001, str. 14-17 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
14. Stosunki międzywyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle akt synodów Jednoty Litewskiej z XVII wieku i początków XVIII wieku
JEDNOTA Tom 45 (60) Nr 3-4 r. 2001, str. 24-26 (Artykuł)
Urszula Augustyniak

Książka

15. Tradycja - metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim XV-pierwsza połowa XIX wieku. Materiały z XIX Komisji Lituanistycznej przy KNH PAN  [ LINK ]
Neriton - Instytut Historii PAN - Instytut Historyczny UW, r. 2011 (Książka)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
16. Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVII wieku, Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej przy KNH PAN, 22-23 IX 2009  [ LINK ]
Neriton - IH PAN - I H UW - I H P UW, r. 2010 (Książka)
Urszula Augustyniak (Redaktor), Andrzej Zakrzewski (Redaktor)
17. Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów x XVI - XVIII w.
Neriton, r. 2010 (Książka)
Urszula Augustyniak (Redaktor), Andrzej Zakrzewski (Redaktor)
18. Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwillów XVI-XVIII wieku
DiG, r. 2009 (Książka)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
19. Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku. Materiały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej przy KNHPAN 23-24 IX 2008  [ LINK ]
Neriton - Instytut Historii PAN - Instytut Historyczny UW - Instytut Historii Prawa UW, r. 2009 (Książka)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
20. Środowiska kulturotwórcze w Wielkim Księstwie Litewskim XV-XVII wieku. Materiały pokonferencyjne XVII Komisji Lituanistycznej przy KNH PAN
Neriton, r. 2009 (Książka)
Urszula Augustyniak (Redaktor)
21. Historia Polski 1572-1795
PWN, r. 2008 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Urszula Augustyniak

Publikacja w książce

22. Ideologia polityczna ewangelików litewskich w czasach dwu pierwszych Wazów
w: Lietuvos Didžiosios Kungaikątystės Istorijos kraątovaizdis. Skiriama profesorės Juratės Kiaupienės 65-mečiui, str. 345-368, Leidykla, r. 2012 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
23. Andrzej Maksymilian Fredro-republikanin i Europejczyk?
w: Libris satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, str. 115-124, Instytut Badan Literackich PAN. Wydawnictwo, r. 2010 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
24. Pro Reipublica emendanda. Andrzeja Frycza Modrzewskiego program naprawy społeczeństwa i państwa
w: KSAP. XX lat, str. 101-124, Krajowa Szkoła Administracji Krajowej, r. 2010 (Artykuł)
Urszula Augustyniak
25. Sapere aude!
w: KSAP. XX lat, str. 65-88, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, r. 2010 (Artykuł)
Urszula Augustyniak

>>> Następne >>>