Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Urszula Nazwisko: Kosińska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. August II i królewicz Fryderyk August w latach 1725 - 1729 a problem elekcji vivente rege
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 119 Nr 2 r. 2012, str. 305-321 (Artykuł)
Urszula Kosińska
2. Rec: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696 – 1732, wyd. Michał Zwierzykowski, <>, Poznań 2008, ss. 1201
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 116 Nr 3 r. 2010, str. 140-146 (Recenzja)
Urszula Kosińska
3. Odpowiedź Urszuli Kosińskiej na recenzję Pawła Hanczewskiego z książki Sejm 1719 - 1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedęńskiego, Warszawa 2003
KLIO. CZASOPISMO POŚWIĘCONE DZIEJOM POLSKI I POWSZECHNYM Tom 10 r. 2008, str. 197-203 (Artykuł)
Urszula Kosińska
4. Polemika z repliką A. Perłakowskiego [dot. książki, Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703 – 1729) Studium funkcjonowania ministerium, Kraków 2004]
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom XCVIII Nr 3 r. 2007, str. 149-158 (Artykuł)
Urszula Kosińska
5. Polemika z recenzją B. Dybasia z książki Sejm 1719 - 20 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003, „Kwartalnik Historyczny”, R. 112, 2005, nr 4, s. 159 - 165,
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 113 Nr 3 r. 2006, str. 63-73 (Artykuł)
Urszula Kosińska
6. Recenzja: Adam Perłakowski, Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny (1703 – 1729), Kraków 2004
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 113 r. 2006, str. 134-139 (Recenzja)
Urszula Kosińska
7. Stanowisko Rosji wobec rokowań Augusta II ze Szwecją w 1720 r.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 112 Nr 4 r. 2005, str. 31-46 (Artykuł)
Urszula Kosińska
8. Rokowania Augusta II ze Szwecją w latach 1719 – 20
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 111 Nr 3 r. 2004, str. 23-44 (Artykuł)
Urszula Kosińska
9. Rosja wobec sejmu jesiennego 1720 r.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 111 Nr 1 r. 2004, str. 39-67 (Artykuł)
Urszula Kosińska
10. Rec.: Jens Metzdorff, Politik – Propaganda – Patronage: Francis Hare und die englische Publizistic im Spanischen Erbfolgrkrieg, Mainz 2000,
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 110 Nr 3 r. 2003, str. 128-131 (Recenzja)
Urszula Kosińska
11. Polemika z repliką Jarosława Porazinskiego dotycząca recenzji z jego książki: Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702 – 1710), Toruń 1999
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 109 Nr 4 r. 2002, str. 117-120 (Artykuł)
Urszula Kosińska
12. Rec.: J. Poraziński, Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej północnej (1702-1710), Toruń 1999
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 108 Nr 3 r. 2001, str. 136-141 (Recenzja)
Urszula Kosińska
13. Rosyjskie plany wywołania antykrólewskiej konfederacji i detronizacji Augusta II w 1719 r.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 106 Nr 3 r. 1999, str. 53-75 (Artykuł)
Urszula Kosińska
14. Zwolennik „Filozofa Dobroczynnego”. (Kwestyje polityczne, obojętne z 1743r.)
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 103 Nr 2 r. 1996, str. 35-44 (Artykuł)
Urszula Kosińska
15. Kwestyje polityczne, obojętne [Franciszka Radzewskiego]. Traktat polityczny z 1699r
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 102 Nr 3-4 r. 1995, str. 91-111 (Artykuł)
Urszula Kosińska

Książka

16. August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725 – 1730)
Wydawnictwo Neriton, r. 2012 (Książka)
Urszula Kosińska
17. Sondaż czy prowokacja? Sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta I
NERITON, r. 2009 (Książka)
Urszula Kosińska
18. Sejm 1719 – 20 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego
Semper, r. 2003 (Książka)
Urszula Kosińska

Publikacja w książce

19. Stosunki sasko - polsko - rosyjskie a sprawa Maurycego Saskiego i aliansu dynastycznego z Rosją w świetle relacji saskiego posła w Petersburgu Jeana Le Forta (lata 1726 - 28)
w: Vâlikae Knâstva Litouskae i susedzi: Prava. Vajna. Doplamatyâ, str. 349-366, BIP - Institut pravaznaustva, r. 2012 (Artykuł)
Urszula Kosińska
20. Polityka zagraniczna Augusta II w ostatnich latach jego panowania - rozważania nad książką Emmanuela Rostworowskiego "O polską koronę"
w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Feldman, Rostworowski, Michalski, str. 45-56, Wydawnictwo Naukowe Semper, r. 2010 (Artykuł)
Urszula Kosińska
21. Z dziejów stosunków polsko - pruskich w ostatnich latach panowania Augusta II: Misja Franza Moritza von Viebahna w Saksonii i Polsce w latach 1727 – 29
w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, str. 483-494, Societas Vistulana, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Urszula Kosińska
22. Początki kariery Stanisława Poniatowskiego u boku Augusta II
w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV – XVIII wieku, Materiały z konferencji organizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu – 15 – 17 XI 2004 r., str. 407-422, r. 2006 (Artykuł)
Urszula Kosińska