Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Wanda Nazwisko: Decyk-Zięba

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I, Lublin 2012
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 8 r. 2013, str. 119-121 (Recenzja)
Wanda Decyk-Zięba
2. Narty w historii języka polskiego
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 10 r. 2013, str. 5-21 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
3. Przyczynek do dziejów polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych (wyrazy ruskie w "Kronice W. X. Moskiewskiego" Aleksandra Gwagnina, 1611)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 3 r. 2013, str. 17-35 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
4. Wspomnienie o profesor Halinie Satkiewicz jako redaktorze naczelnym Poradnika Językowego
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 2 r. 2013, str. 128-130 (Inne)
Wanda Decyk-Zięba
5. O nazwach i ludziach - studium onomastyczne (na przykładzie wsi Wilczogęby w gm. Sadowne)
Nr 1 r. 2012, str. 25-37 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
6. Obraz życia i kultury Kurpiów na podstawie zachowanego słownictwa (od końca XIX w. do 1939 r.). Zarys projektu
Nr 8 r. 2012, str. 50-66 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
7. Profesor Barbara Bartnicka (26 sierpnia 1927 – 4 listopada 2011)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 2 r. 2012, str. 105-108 (Inne)
Wanda Decyk-Zięba, Barbara Taras
8. Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia
PORADNIK JEZYKOWY Nr 7 r. 2011, str. 56-71 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
9. Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795
PORADNIK JEZYKOWY Nr 3 r. 2011, str. 5-29 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
10. Słownictwo opisujące wygląd ludzi w XVIII-wiecznych słownikach geograficznych
PORADNIK JEZYKOWY Nr 1 r. 2010, str. 80-91 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
11. Trwałość XVIII-wiecznego nazewnictwa rosyjskiego w języku polskim
PRACE FILOLOGICZNE Nr LVI r. 2009, str. 49-78 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
12. Polska a Moskwa w XVII wieku w świetle nazw geograficznych (na podstawie pamiętników)
PORADNIK JEZYKOWY Nr 7 r. 2008, str. 01-01 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
13. Nazewnictwo rosyjskie w słowniku geograficznym Karpińskiego
PRACE FILOLOGICZNE Tom 53 r. 2007, str. 145-154 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
14. Pierwszy polski słownik geograficzny – zasady opracowania, źródła
PRACE FILOLOGICZNE Tom LI r. 2006, str. 77-100 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
15. Nazwy rosyjskie w XVIII-wiecznej polskiej literaturze geograficznej (na przykładzie nazw miast rosyjskich założonych w latach 1584-1740)
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2005, str. 62-75 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
16. E. Sękowska, "Dom" Kraków
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2004, str. 74-76 (Recenzja)
Wanda Decyk-Zięba
17. Masovita jako źródło poznania gwary mazowieckiej
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLVIII r. 2003, str. 81-90 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
18. Słownik języka polskiego XVII i I połowy XVIII wieku
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2003, str. 62-65 (Recenzja)
Wanda Decyk-Zięba
19. Historia zapisana w nazwach - o losie obcych nazw w języku polskim
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2002, str. 15-31 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
20. Leksykon geograficzny Hilariona Karpińskiego (Wilno 1766) jako przedmiot badań historyczno-językoznawczych. Zarys problematyki
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLVII r. 2002, str. 51-67 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
21. Kto stawia nogi?
PRACE FILOLOGICZNE Tom 46 r. 2001, str. 147-152 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
22. Wschodniosłowiańskie toponimy w Relacjach powszechnych J. Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej
PRACE FILOLOGICZNE Tom 45 r. 2000, str. 113-120 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba (Autor oryginału)
23. Kształtowanie się świadomości językowej w XVI wieku
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 9 r. 1998, str. 11-21 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba
24. J. Grzenia Słownik nazw własnych
PORADNIK JĘZYKOWY Tom 8-9 r. 1998, str. 42-47 (Recenzja)
Wanda Decyk-Zięba
25. Nazwy początkowego i końcowego odcinka rzeki w XVIII-wiecznych podręcznikach do geografii
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLIII r. 1998, str. 131-138 (Artykuł)
Wanda Decyk-Zięba

>>> Następne >>>