Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: Zofia Nazwisko: Zielińska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 51 r. 2013, str. 43-68 (Artykuł)
Zofia Zielińska
2. Władysław Konopczyński - najwybitniejszy polski historyk XX w.  [ LINK ]
r. 2013, str. 1-1 (Artykuł)
Zofia Zielińska
3. Co nam pozostawiły elity polityczne XVIII wieku?
ZESZYTY KARMELITAŃSKIE Tom 2 (59) r. 2012, str. 34-38 (Artykuł)
Zofia Zielińska
4. Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyna II - problemy edytorskie
WIEK OŚWIECENIA Tom 27 r. 2011, str. ISSN 0137-6942 / 11-25 (Artykuł)
Zofia Zielińska
5. „Przyjaciele” i wrogowie – Polska między Rosją a Prusami A.D. 1766
ARCANA Tom 92-93 Nr 2-3 r. 2010, str. 7-20 (Artykuł)
Zofia Zielińska
6. Profesor Teresa Zielińska (18 maja 1929-15 lutego 2010)
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Tom 14 r. 2010, str. 5-6 (Inne)
Zofia Zielińska
7. Teresa Zielińska (18 V 1929-15 II 2010)
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 117 Nr 3 r. 2010, str. 199-206 (Artykuł)
Zofia Zielińska
8. The Polish Commonwealth of the day of Stanislas Augustus in selected western works on Russia
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 102 r. 2010, str. 43-65 (Artykuł)
Zofia Zielińska
9. Rec.: Extra limites, „Interes WM Pana wspomniałem Królowi JMci…”, Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704-1725, oprac. Adam Perłakowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, ss. 376
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXVI Nr 3 r. 2009, str. 127-143 (Artykuł)
Zofia Zielińska, Jacek Burdowicz-Nowicki
10. Rec.: Boris Władimirowicz Nosow, Ustanowlenije rossijskogo gospodstwa w Rieczi Pospolitoj 1756-1768 gg., Wyd. „Indrik”, Moskwa 2004, ss. 728
WIEK OŚWIECENIA Tom 24, r. 2008, str. 158-177 (Recenzja)
Zofia Zielińska
11. Rzeczpospolita między Prusami a Rosją w świetle polsko-pruskiego sporu o cło generalne w 1765r. Cz. 2
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXV Nr 3 r. 2008, str. 5-59 (Artykuł)
Zofia Zielińska
12. Rzeczpospolita między Prusami a Rosją w świetle polsko-pruskiego sporu o cło generalne w 1765r. Cz. I
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXV Nr 2 r. 2008, str. 5-52 (Artykuł)
Zofia Zielińska
13. Pogłoski o rozbiorze oraz ich reperkusje w Rzeczypospolitej w okresie bezkrólewia 1763-1764 r.
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 96 Nr 4 r. 2005, str. 543-571 (Artykuł)
Zofia Zielińska

Książka

14. Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu. Materiały z wykładów
Wyd. Arx regia, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, r. 2013 (Książka)
Zofia Zielińska (Redaktor), Angela Sołtys (Redaktor)
15. Polska w okowach „systemu północnego” 1763-1766
Arcana, r. 2012 (Książka)
Zofia Zielińska
16. Król i konstytucja (o Stanisławie Auguście jako autorze Konstytucji 3 Maja 1791)  [ LINK ]
AKME Studia Historica, r. 2010 (Inne)
Zofia Zielińska
17. Pierwszy rozbiór Polski
Arcana, r. 2010 (Książka)
Zofia Zielińska (Redaktor), Władysław Konopczyński
18. W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman-Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski
Semper, r. 2010 (Książka)
Zofia Zielińska (Redaktor), Wojciech Kriegseisen (Redaktor)
19. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku
Semper, r. 2001 (Książka)
Zofia Zielińska

Publikacja w książce

20. „Król wydał trzy miliony, czekał trzy miesiące, by widzieć Katarzynę przez trzy godziny”. Po co ta podróż?
w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu. Materiały z wykładów, str. 183-194, Wyd. Arx regia, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, r. 2013 (Artykuł)
Zofia Zielińska
21. „Nowe świata polskiego tworzenie”. Stanisław August – reformator 1764-1767
w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu. Materiały z wykładów, str. 9-32, Wyd. Arx regia, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, r. 2013 (Artykuł)
Zofia Zielińska
22. "Przeciwnościom nie daj się zwyciężyć"
w: Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 98-99, Zamek królewski w Warszawie, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
23. "Świetne dni"
w: Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 442-443, Zamek królewski w Warszawie, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
24. Co przetrwało z książki Ottona Forsta-Battaglii Stanisław August Poniatowski und der Ausgang des alten polnischen Staates, Berlin 1927
w: Człowiek Śódeuropy Otto Forst de Battaglia (1889-1965), str. 103-117, Qaestio, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
25. Kanclerz Andrzej Stanisław Załuski wobec Rosji w latach 1734-1744
w: Bracia Załuscy. Ich epoka i dzieło. Zbiór studiów, str. 28-47, Biblioteka Narodowa, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska, Dorota Dukwicz (Redaktor)
26. Projekt kaniowski
w: Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 432-432, Zamek Królewski w Warszawie, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
27. Stanislas-Auguste, roi d'une epoque tragique
w: L'Aigle Blanc. Stanislas-Auguste, dernier roi de Pologne, str. 21-23, Grandpalais, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
28. Stanisław August - King and Politician
w: Stanisław August, ostatni król polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 22-29, Zamek Królewski w Warszawie, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
29. Stanisław August - król i polityk
w: Stanisław August, ostatni król polski, polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 13-21, Zamek królewski w Warszawie, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
30. Tragiczny finał
w: Stanisław August, ostatni kró polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 462-463, Zamek Królewski, r. 2011 (Artykuł)
Zofia Zielińska
31. Autoportret polityczny Stanisława Augusta 1764-1772
w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, str. 575-588, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, r. 2010 (Artykuł)
Zofia Zielińska
32. Badania Jerzego Michalskiego na temat sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Augusta
w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman-Emanuel Rostworowski-jerzy Michalski, str. 107-123, Wydawnictwo Naukowe, r. 2010 (Artykuł)
Zofia Zielińska
33. Emanuel Rostworowski – droga na historiograficzny Olimp
w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman-Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski, str. 19-44, „Semper”, r. 2010 (Artykuł)
Zofia Zielińska, Piotr Biliński
34. Indeks nazw geograficznych
w: Pierwszy rozbiór Polski, str. 332-340, Arcana, r. 2010 (Inne)
Zofia Zielińska (Autor indeksu)
35. Indeks osób
w: Pierwszy rozbiór Polski, str. 315-331, Arcana, r. 2010 (Inne)
Zofia Zielińska (Autor indeksu)
36. Indeks osób
w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman-Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski, str. 199-206, Semper, r. 2010 (Inne)
Zofia Zielińska (Autor indeksu), Wojciech Kriegseisen (Autor indeksu)
37. Mocarstwa europejskie a rozbiory Polski
w: Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, str. 245-267, r. 2010 (Artykuł)
Zofia Zielińska
38. Przedmowa
w: W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman-Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski, str. 9-9, Semper, r. 2010 (Inne)
Zofia Zielińska (Autor przedmowy)
39. Stanisław August wobec konfederacji i konfederatów barskich
w: Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje, str. 117-130, r. 2010 (Artykuł)
Zofia Zielińska
40. Wstęp edytorski
w: Pierwszy rozbiór Polski, str. 52-61, Arcana, r. 2010 (Inne)
Władysław Konopczyński, Zofia Zielińska (Autor przedmowy)
41. Moja wizja epoki
w: Spojrzenie w przeszłość. Materiały pokonferencyjne z konferencji Muzeum Historii Polski, Jadwisin 25-26 października 2007, str. 353-367, r. 2009 (Artykuł)
Zofia Zielińska
42. Pozicyja Peterburga w otnoszenii płanow reform gosudarstwiennogo ustrojstwa Rieczi Pospolitoj w 1738-1744 gg.
w: Rossija, Polsza, Germanija: istorija i sowriemiennost’ jewropejskogo jedinstwa w ideołogii, politikie i kulturie, str. 148-159, „Indrik”, r. 2009 (Artykuł)
Zofia Zielińska
43. Suchorzewski Jan
w: Polski Słownik Biograficzny, str. 315-324, r. 2008 (Artykuł)
Zofia Zielińska
44. Rossija-Polsza: ot protektorata do awtonomii, XVIII-naczało XIX wiekow
w: Uprawlenije Rossijej. Opyt. Tradicyi. Nowacyi. XVI-XX ww., str. 153-164, r. 2007 (Artykuł)
Zofia Zielińska
45. Katharina II. und Polen zu Beginn der Regierungszeit von Stanislaw August: politische Ziele und mentale Archetypen
w: Katharina II, Rusland und Europa, str. 75-84, r. 2001 (Artykuł)
Zofia Zielińska