Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor: Imię: michał Nazwisko: głuszek

                

Publikacja w książce

1. 'Neopatryzm' i 'ludowość. Konflikt dwóch typów religijności na wsi macedońskiej
w: W cieniu drzewa wiar. Studia nad kultura religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae, str. 31-56, Wydawnictwo DiG i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Głuszek