On the expressibility of languages by word equations with a bounded number of variables

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiOn the expressibility of languages by word equations with a bounded number of variables
Adres internetowy
Tytuł czasopismaBULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN
Medium
Tom8
Zeszyt2
Rok wydania2001
Od strony293
Do strony305
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2001

Lista autorów
  
 1. Wojciech Plandowski, Zakład Analizy Algorytmów [Współautor]
 2. J. Karhumaki, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. F. Mignosi, Jednostka zewnetrzna [Współautor]