Przedstawiciele Ziem Zabranych na sejmie powstañczym 1831 roku

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiPrzedstawiciele Ziem Zabranych na sejmie powstañczym 1831 roku
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPRZEGLˇD WSCHODNI
Mediumpublikacja drukowana
TomX
Zeszyt1 (41)
Rok wydania2010
Od strony31
Do strony52
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Małgorzata Karpińska, Zakład Historii XIX wieku [Współautor]