Egipski sen o potedze. Muhammad Ali, Porta i wielkie mocarstwa 1831-1841

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiEgipski sen o potedze. Muhammad Ali, Porta i wielkie mocarstwa 1831-1841
Adres internetowy
Tytuł czasopismaMÓWIˇ WIEKI
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt04/11(615)
Rok wydania2011
Od strony23
Do strony27
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Piotr Szlanta, Zakład Historii XIX wieku [Współautor]