Z legendarnej historii Karola Wielkiego: akwizgrański żywot ¶w. Karola Wielkiego (Biblioteka Narodowa II 12 511) na tle recepcji Iter Hierosolimitanum Karoli Magni w XII wieku

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiZ legendarnej historii Karola Wielkiego: akwizgrański żywot ¶w. Karola Wielkiego (Biblioteka Narodowa II 12 511) na tle recepcji Iter Hierosolimitanum Karoli Magni w XII wieku
Adres internetowy
Tytuł czasopismaROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Mediumpublikacja drukowana
Tom42
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony231
Do strony272
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyLacinski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Autor oryginału]