Capacitated domination faster than O(2^n)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiCapacitated domination faster than O(2^n)
Adres internetowy
Tytuł czasopismaINFORMATION PROCESSING LETTERS
Mediumpublikacja drukowana
Tom111
Zeszyt23
Rok wydania2011
Od strony1099
Do strony1103
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Marek Cygan, Instytut Informatyki [Współautor]
 2. Marcin Pilipczuk, Instytut Informatyki [Współautor]
 3. Jakub Wojtaszczyk, Jednostka zewnetrzna [Współautor]