On a variant of the Gagliardo-Nirenberg inequality deduced from the hardy inequality

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiOn a variant of the Gagliardo-Nirenberg inequality deduced from the hardy inequality
Adres internetowy
Tytuł czasopismaBULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-MATHEMATICS
Medium
Tom59
Zeszyt2
Rok wydania2011
Od strony133
Do strony140
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Agnieszka Kałamajska, Zakład Równań Różniczkowych [Współautor]
 2. Katarzyna Pietruska-Pałuba, Zakład Teorii Prawdopodobieństwa [Współautor]