De la politique neotribale

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDe la politique neotribale
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSOCIETES
Mediumpublikacja drukowana
Tom2 (112)
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony17
Do strony27
Numer publikacji
Język publikacjiFrancuski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Marta Bucholc, Zakład Historii Myśli Społecznej [Autor oryginału]