Structural and magnetic properties of nanostructures In GaMnAs granular layers

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiStructural and magnetic properties of nanostructures In GaMnAs granular layers
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY
Mediumpublikacja drukowana
Tom184
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony1530
Do strony1539
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Krystyna Lawniczak-Jablonska, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 2. J. Bak-Misiuk, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 3. E. Dynowska, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 4. P. Romanowski, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 5. J.Z. Domagala, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 6. J. Libera, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 7. A. Wolska, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 8. M.T. Klepka, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 9. P. Dluzewski, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 10. J. Sadowski, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 11. A. Barcz, Jednostka zewnetrzna; IF PAN [Współautor]
 12. Dariusz Wasik, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 13. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 14. Adam Kwiatkowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]