On film, anthropology... Jean Rouch and Piotr

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiOn film, anthropology... Jean Rouch and Piotr
Adres internetowy
Tytuł czasopismaETNOGRAFIA NOWA
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt3
Rok wydania2011
Od strony223
Do strony235
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Sławomir Sikora, Zakład Antropologii Kulturowej [Współautor]