'Madre prestada?' Mothering, singleness, and social change in urban Mexico [tom 29/30 za rok 2008-2009]

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacji'Madre prestada?' Mothering, singleness, and social change in urban Mexico [tom 29/30 za rok 2008-2009]
Adres internetowy
Tytuł czasopismaETHNOLOGIA POLONA
Mediumpublikacja drukowana
Tom29-30
Zeszyt
Rok wydania2009
Od strony59
Do strony76
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyHiszpanski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Renata Hryciuk, Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki [Współautor]