Number of singular points of an annulus in C^2

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiNumber of singular points of an annulus in C^2
Adres internetowy
Tytuł czasopismaANNALES DE L INSTITUT FOURIER
Mediumpublikacja drukowana
Tom61
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony1539
Do strony1555
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Maciej Borodzik, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]
 2. Henryk Żołądek, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]