Lithosphere thermal structure at the eastern margin of the Bohemian Massif: a case petrological and geophysical study of the NiedĽwiedĽ amphibolite massif (SW Poland)

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLithosphere thermal structure at the eastern margin of the Bohemian Massif: a case petrological and geophysical study of the NiedĽwiedĽ amphibolite massif (SW Poland)
Adres internetowyhttp://www.springerlink.com/content/u4371t17928n1283/?MUD=MP
Tytuł czasopismaINTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES
Mediumpublikacja drukowana
Tom101
Zeszyt5
Rok wydania2012
Od strony1211
Do strony1228
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. J. Puziewicz, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Leszek Czechowski, Zakład Fizyki Litosfery [Współautor]
 3. Lech Krysiński, Zakład Fizyki Litosfery [Współautor]
 4. J. Majorowicz, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. M. Matusiak-Małek, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 6. M. Wróblewska, Jednostka zewnetrzna [Współautor]