The beginnings of the cult of the Blassed Virgin Mary in Poland in the light of the Płock accounts of miracles from 1148

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiThe beginnings of the cult of the Blassed Virgin Mary in Poland in the light of the Płock accounts of miracles from 1148
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDI MEDIEVALI
Mediumpublikacja drukowana
TomLIII
Zeszyt1
Rok wydania2012
Od strony117
Do strony161
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Skwierczyński, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]