Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiCzęstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja
Adres internetowy
Tytuł czasopismaBIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JEZYKOZNAWCZEGO
Mediumpublikacja drukowana
TomLVII
Zeszyt
Rok wydania2012
Od strony299
Do strony313
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Andrzej Bogusławski, Katedra Lingwistyki Formalnej [Współautor]