Continuity and Discontinuity in the Cultural Landscape of Capital City: Paris and Skopje

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiContinuity and Discontinuity in the Cultural Landscape of Capital City: Paris and Skopje
Adres internetowy
Tytuł czasopismaCOLLOQUIA HUMANISTICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt1
Rok wydania2012
Od strony45
Do strony63
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Maciej Falski, Zakład Slawistyki Południowej [Współautor]