The Hess-Appelrot system. I. Invariant tours and its normal hyperbolicity

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiThe Hess-Appelrot system. I. Invariant tours and its normal hyperbolicity
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF GEOMETRIC MECHANICS
Medium
Tom4
Zeszyt4
Rok wydania2012
Od strony443
Do strony467
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Paweł Lubowiecki, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Henryk Żoł±dek, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]