Ewangelie po białorusku W. Godlewskiego i P. Tatarynowicza

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiEwangelie po białorusku W. Godlewskiego i P. Tatarynowicza
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA ALBARUTHENICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom11
Zeszyt
Rok wydania2011
Od strony239
Do strony248
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyBialoruski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2011

Lista autorów
  
 1. Mikołaj Timoszuk, Katedra Białorutenistyki [Współautor]