Transformacje jednostek frazeologicznych

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiTransformacje jednostek frazeologicznych
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ROSSICA
Mediumpublikacja drukowana
Tom2
Zeszyt
Rok wydania1996
Od strony255
Do strony262
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyRosyjski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy1996

Lista autorów
  
 1. Mikołaj Timoszuk, Katedra Białorutenistyki [Współautor]