Das Ich und der Andere. Intersubjektivität in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes und in der Phänomenologie Edmund Husserls

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDas Ich und der Andere. Intersubjektivität in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes und in der Phänomenologie Edmund Husserls
Adres internetowy
Tytuł czasopismaFICHTE-STUDIEN
Mediumpublikacja drukowana
Tom37
Zeszyt
Rok wydania2013
Od strony163
Do strony174
Numer publikacji
Język publikacjiNiemiecki
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. Jakub Kloc-Konkołowicz, Zakład Filozofii Społecznej [Współautor]