The Hess-Appelrot system. II: Perturbation and limit cycles

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiThe Hess-Appelrot system. II: Perturbation and limit cycles
Adres internetowy
Tytuł czasopismaJOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS
Mediumpublikacja drukowana
Tom252
Zeszyt2
Rok wydania2012
Od strony1701
Do strony1722
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2012

Lista autorów
  
 1. Paweł Lubowiecki, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Henryk Żoł±dek, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]