SVM ensemble crisp clustering for IRS image segmentation

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiSVM ensemble crisp clustering for IRS image segmentation
Adres internetowy
Tytuł czasopismaIEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS
Mediumpublikacja drukowana
Tom
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony1
Do strony2
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. I. Saha, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. U. Maulik, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. S. Bandyopadhyay, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 4. Dariusz Plewczyński, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matem.i Komput.(ICM) [Współautor]