Landscape of Two-Proton Radioactivity

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLandscape of Two-Proton Radioactivity
Adres internetowy
Tytuł czasopismaPHYSICAL REVIEW LETTERS
Mediumpublikacja drukowana
Tom110
Zeszyt
Rok wydania2013
Od strony1
Do strony5
Numer publikacji222501
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2013

Lista autorów
  
 1. E. Olsen, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Marek Pfützner, Zakład Spektroskopii Jądrowej [Współautor]
 3. N. Birge, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 4. M. Brown, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 5. Witold Nazarewicz, Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych [Współautor]